Hlavní navigace

Mobilní volba - Proč (ne)chtít hardware od několika dodavatelů

4. 8. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Stojíte v podniku před obměnou „drobného“ hardwaru, jakým jsou notebooky? Možná to pro vás nepředstavuje žádný problém, protože integrátor vám dodá řešení na klíč a na nás je pouze vše odsouhlasit. ...

Stojíte v podniku před obměnou „drobného“ hardwaru, jakým jsou notebooky? Možná to pro vás nepředstavuje žádný problém, protože integrátor vám dodá řešení na klíč a na nás je pouze vše odsouhlasit. Nebo máte jasno v tom, že na vašich noteboocích bude stejné logo jako na serverech.

Možná vám dodavatel tvrdí, že chod IT může zkomplikovat různorodost značek používaných ve firmě. Je ale správné nutit IT, aby se přiklonilo k jediné značce, jednomu integrátorovi, nebo je naopak lepší jít svobodnější cestou vlastního širšího IT oddělení, vybavit se několika značkami a vyhovět tak lépe potřebám zaměstnanců? Současný trend je jasný. Trhu vládne jednolitost. Vítěznými řešení se stávají značky, které mohou nabídnout ucelené portfolio – servery počínaje a ultrapřenosnými modely konče. Pokud na tuto hegemonii IT oddělení přistoupí, může se zdát, že si prostě zjednodušuje život. Ve skutečnosti ale pro tento přístup existují dobré důvody.

Sázka na jednu značku přináší řadu výhod. Tou největší je pochopitelně celková úspora nákladů při řešení vaší IT infrastruktury. Množství dedikovaných administračních nástrojů totiž dokáže pokrýt celé portfolio značky, v případě nouze jsou komponenty určené pro korporátní modely zaměnitelné, značky drží inteoperabilitu dílů i řadu měsíců, u příslušenství se pak často jedná o několik let. Zajímavým aspektem je do určité míry i dosažení nižších cen jak při jednorázovém nákupu, tak při dlouhodobějších smlouvách. Primárně totiž dodavatel kompletního řešení především těží z dodávky serverových systémů a existuje tak výrazná šance tlačit cenu dolů u dodávky stolního či mobilního „smetí“. Přes nářky na nízké marže je zisk zejména na dražších modelech notebooků a korporátním „železe“ obecně z hlediska výrobce stále slušný, což znamená i větší manévrovací prostor při tvorbě cenové nabídky. Nákupem serverového řešení pak lze za určitých podmínek dosáhnout výhody při pozdějším nákupu menšího hardwaru. Pokud je tedy vaše IT postaveno na serverech značky, která má ve svém portfoliu i desktopy a notebooky, není pravděpodobné, že byste z hlediska ceny dostali lepší nabídku jinde. Dokonce i v případě nespokojenosti s nabídkou dané značky lze ušetřit tím, že sice zvolíte jiného výrobce, ale zůstanete u stejného integrátora.

Roztříštěnost v těchto případech vede k vzrůstu rivality, obchodníky obou integrátorů je vyvíjen tlak na vaše IT i finance. Nakonec můžete zjistit, že jste sice ušetřili 2 % při pořízení, nicméně celkové náklady vzrostly. Důvodem mohou být odlišnosti v servisních smlouvách, prostoje zaviněné jinou metodikou integrátorů apod.

S klesající přehledností se navíc často zvětšuje prostor pro zneužívání systému „provizí“, které s nákupem (nejenom) IT úzce souvisejí. Zatímco v případě jedné značky a jednoho integrátora se případné provize projevují při primárním nákupu a obvykle nepoškozují samotný záměr pořídit vyhovující vybavení, při opakovaném střetu několika dodavatelů během roku mohou hrát významnější roli a negativně se promítnout do samotného výběru i do celkových nákladů.

Zcela jiná situace nastává v okamžiku, kdy nevyužíváte služeb systémového integrátora, ale „skládáte“ si svoji strukturu IT skutečně sami. Zde je výrazná šance na úspory tím, že jsou odbourány především servisní služby a podpora, které v prvním případě zajišťuje systémový integrátor v rámci globální smlouvy. Část služeb totiž dokážete v rámci nákupu zajistit sami, respektive řada značek nabízí již pro jednotlivé notebooky servisní zajištění typu NBD apod. Při větších odběrech lze samozřejmě přímo se značkou nebo distributorem dohodnout individuální servisní podmínky. Pokud také nevyužíváte systémového integrátora ve smyslu zajištění funkčnosti celé infrastruktury, nemusíte rovněž pevně dodržovat politiku jedné značky. V tomto případě totiž není tato politika takovým přínosem jako u smluv se systémovými integrátory.

Přijetí podobné strategie pochopitelně znamená vyšší přímé náklady na vlastní IT oddělení. Vyšší počet kmenových zaměstnanců v IT na druhou stranu umožňuje bezprostřední dohled nad provozem informačních systémů i schopnost okamžité odezvy. Navíc je k dispozici pracovní síla, která se stará o obecnou údržbu a v rámci denní rutiny není pro tyto pracovníky problematické pracovat s několika různými značkami vybavení. Zatímco v případě systémového integrátora (pokud nezvolíte standardní outsourcing zaměstnanců) je technik k dispozici vaší společnosti pouze po dobu nutnou k dokončení daného úkolu a je specializován, interní IT poskytuje a vykazuje vyšší flexibilitu i případnou snahu o improvizaci v případě problému. Volba různorodého hardwarového vybavení sice obvykle znamená, že nedosáhnete nejnižší možné ceny v každém segmentu, ale v případě spolupráce s jedním významným distributorem můžete i tak získat výhodné podmínky. Heterogenní vybavení samozřejmě znamená potenciálně vyšší servisní zatížení IT a můžete narazit na podobné problémy, jaké vznikají při spolupráci s několika integrátory – tedy především s opakovaným tlakem na osoby rozhodující o nákupech. Ať již zvolíte či používáte jakýkoliv model nákupu IT vybavení, rozvržení IT infrastruktury či zajištění lidských zdrojů, vždy platí, že základem úspěšného nákupu není nabídnutá cena, ale celkové náklady (TCO).

Mějte ale také na paměti, že zejména management a lidé pohybující se „v terénu“ mohou mít specifické požadavky – jestliže 20 % zaměstnanců může generovat až 80 % obratu firmy, není důvod, proč by na oněch 20 % hardwaru nemohlo připadnout 50–60 % příslušné „kapitoly“ firemního rozpočtu. Obecně vzato, 80–90 % hardwaru, kterým jsou vybaveni přímo zaměstnanci, si může být podobno jako vejce vejci, zbývajících 10–20 % vybírejte na míru.

Dnešní profesionální notebooky dokáží plně nahradit stolní PC. Pokud ale chcete pořídit přenosné počítače jako plnou náhradu klasických PC a zachovat plně produktivitu klíčových zaměstnanců, neměli byste se soustředit jen na notebook samotný, ale také na příslušenství a periferie.

Standardem by mělo být plnohodnotné dokovací řešení s DVI rozhraním pro připojení externího LCD monitoru, plnohodnotné klávesnice a myši. Takto koncipované pracoviště nejen zvyšuje výkonnost, ale i životnost notebooků.

Pro zaměstnance, kteří musí být ve spojení s firmou v terénu, je vhodné zvážit interní datové karty standardů UMTS/HSDPA či WCDMA a adekvátní řešení pro zabezpečení dat při přístupu k internetu přes mobilní či Wi-Fi sítě i při případném zcizení notebooku.

Samozřejmostí by měla být servisní smlouva typu NBD – tedy dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady (tu nabízí běžně Dell a nově za příplatek kupříkladu Acer), lze ji ale individuálně sjednat i s mnoha dalšími dodavateli či integrátory – buď za příplatek, nebo v rámci servisní smlouvy. Bonusem, který vaši zaměstnanci ocení, je pojištění proti náhodnému poškození či dokonce kompletní pojištění, které kryje i ztrátu či zcizení.