Hlavní navigace

Marek Kučera, K2 atmitec: Český trh ERP je ovlivněn dotacemi zcela absolutně

19. 3. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na téma ERP řešení jsme si povídali s Markem Kučerou, výkonným ředitelem společnosti K2 atmitec.

CIO Business World: Výše firemních investic (včetně oblasti podnikových informačních systémů) je úzce spjata s vývojem ekonomiky v České republice, potažmo celé EU. Jaká je Vaše predikce hospodářského vývoje ve střednědobém horizontu, tedy v následujících cca pěti letech?

Marek Kučera: Nelichotivá, minimálně v horizontu následujících dvou let. A tím větší důraz by měl být kladen na to, aby firmy více než doposud využívaly možností v oblasti informačních systémů. Je důležité, aby se nezaměřovaly pouze na úsporu nákladů, jak to bývá dnes obvyklé, ale také na způsob, jak si díky funkcím a vlastnostem, které zjednoduší komunikaci a budování vztahu s klienty a obchodními partnery, udržet své vlastní zákazníky. Právě na to se dnes zaměřujeme - pomáháme našim zákazníkům udržet si jejich zákazníky.

Analýzy trhu ukazují, že firmy, i organizace z veřejné sféry, jsou v současnosti - s ohledem na stagnaci ekonomiky - v otázce investic do ERP spíše opatrné. Jaké argumenty je mohou přesvědčit, aby aktuální situaci pojímaly jako příležitost a nikoliv hrozbu?

To nejdůležitější jsem vlastně řekl už v minulé odpovědi. My se jednoduše snažíme uvolňovat funkcionality, moduly a služby, které se mají zaměřit na upevnění pozice každé organizace, která využívá našich produktů v aktuální situaci. A ty jí mají pomoci toto období nejen přestát, ale využít ho k růstu tržeb i společnosti jako takové.

Do jaké míry je český trh ERP ovlivněn dotacemi EU? Došlo v minulých letech skutečně k masivnímu „předinvestování“ kvůli možnosti čerpání evropských peněz?

Český trh je ovlivněn dotacemi zcela absolutně. A bohužel existuje nepřeberné množství firem, které slibují získaní dotací, ale pouze zlomek z nich má vystavěný systém, pomocí kterého dokáží skutečně nalézt průnik mezi dotačním titulem a reálnou potřebou společností a dovedou vše do stavu studie proveditelnosti, která projde úspěšně schvalováním dotačního procesu. Přesto jsme svědky velkého množství „papírově“ vyplácených dotací, kdy se neprotíná myšlenka a cíl, k čemu mají dotace sloužit.

Pokud ano, kdy - či za jakých okolností - předpokládáte, že se situace na českém ERP trhu vrátí do normálu?

Vzhledem k preferování IT technologií jakožto inovačního prvku, který sehrává v ekonomice velkou roli, nepředpokládám, že zcela vymizí vliv dotací na podnikatelské prostředí. A to jednoduše proto, že se s ním i nadále v následcích plánovacích obdobích v oblasti IT počítá jako se strategickou komoditou. Jsem přesvědčen, že už ale nebude mít takový vliv.

Jak by podle Vašeho názoru měla probíhat volba dodavatele ERP v ideálním případě?

V ideálním případě by se měl zákazník rozhodovat podle kvality a přínosu daného řešení, což je z pohledu dotací v dnešní době motiv nebo rozhodnutí, které je bohužel na stejné úrovni nebo dokonce až na druhém místě za dotačním kalkulem. Ideální výběr by měl prokázat, kterak je dodavatel ERP schopen citlivě vnímat nejen to, jaká je vnitřní potřeba firmy, ale i to, jakým způsobem bude pro firmu ERP systém pracovat navenek ve vztahu k okolí – k dodavatelům, odběratelům, státní správě a tak dále.

Pokud zákazníci pořádají výběrová řízení na výběr nového (nebo udržení stávajícího) dodavatele ERP, jaké jsou jejich nejčastější požadavky?

Pokud pomineme hledisko dotací, jsou požadavky orientovány na vlastní provoz a náklady s ním související. My se snažíme jít ještě dál a pomoci zákazníkovi se zaměřením na hodnoty jako plnění dodávek na sto procent, a to z hlediska času, kvality, finančního objemu či dalších aspektů. Jenže… Víte, jaký je rozdíl mezi českým a německým podnikatelským subjektem? Český subjekt své závazky plní až na 98 %, ten německý až na 103 %. To v žádném případě neznamená, že nejsme schopni plnit své závazky, ale zejména v komunikační a kvalitativní rovině jsou určité mezery, které by měl ERP nebo, chcete-li, celý informační systém dostat do pozice stoprocentní kvality ve všech ohledech vzhledem k dodávaným komoditám dané společnosti.

Kolik procent výběrových řízení, kterých se Vaše firma zúčastnila v roce 2012, poptávalo ERP na bázi SaaS, nebo PaaS?

Myslím si, že se už dosti výrazně - i díky současné ekonomické situaci - začíná český trh orientovat na služby typu SaaS nebo PaaS. S tím, že není ještě dostatečně veřejně známa přidaná hodnota tohoto provozu a není také promítnutá do praktického života těchto firem. To znamená, že se firmy s touto přidanou hodnotou seznamují až během výběrových řízení, kde je tato otázka řešena až u čtyřiceti procent účastníků. Pokud bychom se bavili o ukončených případech, tak dále platí, že řešení nemusí být nutně na úrovni SaaS či PaaS ve sto procentech. Firmy často volí kombinaci – některé části dodávky jsou řešeny klasicky a některé provozovány právě tímto způsobem. Tedy když se budeme dívat na reálný provoz, je to procento určitě vyšší.

Lze odhadnout, jak velké procento zákazníků vyžaduje mobilní přístup k ERP, ať již na základě webového rozhraní nebo specifické mobilní aplikace?

V dnešní době lze tuto oblast opravdu považovat za trend, ke kterému se přiklání již v této chvíli většina uživatelů ERP systémů. My sami očekáváme ještě další masivní nárůst potřeb jak v oblasti webového rozhraní, tak v oblasti specifických mobilních aplikací. Je ale důležité si uvědomit, že to není jen o tom, že lze přistupovat k datům odkudkoli, jak tento trend chápou mnozí výrobci ERP…

O co se podle vás připravují organizace, které pracují s letitým podnikovým informačním systémem a obávají se jakékoliv změny (která by mohla být ještě k horšímu)?

To je jednoduché - připravují se o šanci na změnu k lepšímu. Ale vážně – přichází o možnost svobody rozhlédnout se a zjistit, jaké jsou dnešní možnosti provozu informačních systémů nebo prostředí, které s nimi souvisejí, či jejich funkcionality ve vztahu k jejich zvyklostem. Ztrácí tedy možnost svést se na současné vlně inovací, které zažívají IT technologie v dnešní době, a tím pádem i o pozici v oblasti, kterak si udržet jejich vlastní zákazníky.

cyber23

Je možné popsat pozitivní ekonomické aspekty přechodu ze zastaralého podnikového informačního systému na moderní ERP software?

Odpověď je zahrnuta vlastně ve všech předchozích otázkách. Pokud bych to měl uzavřít… Je dobré být otevřený tomu novému, co přichází v IT. A je potřeba si z té vlny vzít to dobré. To, co konkrétní společnosti pomůže, to, co ji posílí do budoucna.