Hlavní navigace

Koordinace státního ICT zefektivní čerpání evropských peněz

16. 2. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © rangizzz - Fotolia.com
1. ledna 2014 začalo nové období pro čerpání eurodotací. Evropské peníze jsou mimo jiné důležitým zdrojem financování ICT ve veřejné správě.

V případě eurodotací jde především o zajištění vyšší kvality a dostupnosti digitálních služeb pro občany i podnikatele a v konečném důsledku o zvýšení konkurenceschopnosti Česka. Nezbytným předpokladem pro úspěšné vyjednání evropských dotací i celkově efektivní fungování veřejné správy je jasná a jednotná vize, tj. všemi klíčovými aktéry sdílená představa o koncepčním směřování ICT ve veřejné správě. Zřetelně formulované priority pomohou definovat konkrétní přínosy pro občany, podnikatele i úředníky. Může jít o úsporu veřejných financí díky automatizaci procesů nebo sdílení služeb, zkvalitnění elektronicky poskytovaných veřejných služeb nebo třeba jejich rozšíření na mobilní zařízení.

Svatoslav NovákDůležitá je i adekvátní legislativa, resp. úpravy právních předpisů týkajících se oblasti ICT, veřejných zakázek a rozpočtových zásad. Některé legislativní normy je zapotřebí doplnit o srozumitelná a vymahatelná pravidla včetně sankcí, umožňující efektivní koordinaci na národní a návazně i resortní úrovni, plánování aktivit a hodnocení jejich přínosů, správné a jednotné nastavení základních realizačních kroků a jejich řízení. Vhodně nastavené mechanismy čerpání strukturálních fondů by pak měly zabránit uskutečnění izolovaných projektů, které nejsou v souladu s principy koordinace a sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Jasně, logicky a transparentně je rovněž třeba nastavit i pravidla pro nákup ICT zboží a služeb u projektů ve fázi realizace.

Nestabilní prostředí

Končící programové období bylo poznamenáno častými personálními výměnami ministrů, náměstků i dalších vysoce postavených úředníků odpovědných za ICT. Negativními důsledky pak byly v některých případech ztráta znalostní a odborné kontinuity, upuštění od důležitých projektů nebo jejich řešení bez vazby na cíle a architekturu e-governmentu v ČR. Zároveň se však podařila řada užitečných projektů – např. zprovoznění základních registrů, napojení různých agendových informačních systémů na základní registry, rozvoj datových schránek či projektu CzechPoint.

Důležitou úlohu odvedla Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS), na jejíž činnosti se aktivně podíleli kromě představitelů ICT průmyslu a odborníků z branže také zástupci koaličních stran i opozice. RVKIS sehrávala nadresortní koordinační roli ve státním ICT včetně vládou schválených strategií, například Digitální Česko 2.0. V rámci současného uspořádání odpovědností jednotlivých vládních orgánů (daných kompetenčním zákonem) byla RVKIS jediným vhodným a možným funkčním uskupením nejen pro zmíněnou koordinaci, ale i tahounem směřování k informační společnosti v ČR.

Je jasné, že pro existující vládu v demisi nebude prioritou uvádět do chodu RVKIS a posilovat její význam. Zvláště po neblahém loňském roku, který dal státním IT projektům korupční a kriminalizující nálepku, nemají noví vysocí úředníci odvahu „roztáčet kola“ českého e-governmentu. Nesmí se však dopustit, aby vznikly škody do budoucna. A to především v zajištění evropských zdrojů na projekty v oblasti smart administration, tak jak byly v minulosti nadefinovány, samozřejmě s patřičnými korekcemi vzhledem k současné technologické úrovni zejména v oblasti sdílených služeb a aktuálním potřebám občanů.

Věřme, že to si odborní ministři v demisi uvědomí a nezapříčiní zpomalení či dokonce zastavení pozitivních změn. Špatnou zprávou by bylo, kdyby se klíčové projekty elektronizace veřejné správy staly předmětem politického boje, případně pokud by každá nová vláda začínala vždy znovu na „zelené louce“. V takovém případě by ICT průmysl musel tuto agendu převzít do vlastních, skutečně odborných rukou a řídit ji z politicky nezávislého místa s plnou dlouhodobou odpovědností.

Autor je prezidentem profesního sdružení firem ICT Unie

Čtěte také:
→ Výzva vládě: podpořme ICT a internet!
Oborová sdružení vyzvala vládu k podpoře konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím rozvoje ICT a internetové ekonomiky. Uvedená témata by se měla začlenit do programového prohlášení vlády.
→ Zaráží nás prakticky nulový důraz vlády na základní pilíře digitální ekonomiky
Svatoslav Novák z ICT Unie připomíná, že programové prohlášení nové vlády poněkud pozapomnělo na význam informačních technologií.