Hlavní navigace

Pořiďte si kladivo na dodavatele

9. 11. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © Scott Maxwell - Fotolia.com
Jedním z aktuálních trendů na poli IT služeb je snaha o konsolidaci množství dodavatelů – společnosti se snaží jejich počet zredukovat typicky na dva až devět preferovaných partnerů, u nichž lze následně zajistit centralizovanou správu.
Stephanie Mooreová 9. 11. 2012
Doba čtení: 7 minut

Většina organizací se aktuálně snaží najít optimální poměr mezi multisourcingem, který může přinášet úspory v nákladech, a konsolidací počtu partnerů – pokud jich je příliš, narůstají totiž potíže spjaté s centrální správou IT a komplikuje se snaha o realizaci zvolené informační strategie. A právě strategické cíle v souvislosti s konsolidací jsou přitom velmi důležité – vyplatí se proto vyprofilovat pouze několik málo preferovaných dodavatelů, s nimiž se pravděpodobně bude na vašich projektech dobře spolupracovat. Avšak s přihlédnutím k rychlosti technologického vývoje, potřebám firem v oblasti agility a také s ohledem na dynamický rozvoj cloudových služeb je pravděpodobné, že požadavkům kladeným na inovace v oblasti IT bude vyhovovat více firem, které patří v daném oboru k tomu nejlepšímu.

Zkoumání některých ukazatelů kvality byznys partnera je však zejména u společností se soukromým vlastnictvím záležitostí veskrze ošemetnou. Právě z toho důvodu analytická společnost Forrester radí některým svým klientům, aby dodávky kriticky důležitých IT služeb realizovali výhradně prostřednictvím veřejně obchodovaných dodavatelů. Tato rada je však dvojsečná – jelikož jsou veřejně obchodované společnosti z podstaty věci spíše konzervativní, mohou se klienti tím, že je budou bezmezně preferovat, připravit o zajímavé konkurenční výhody, jež by jim mohla zajistit soukromě vlastněná firma. V takovém případě je dobré podrobit potenciálního dodavatele důslednému zkoumání a vzít v úvahu například následující skutečnosti:

Začněte s finanční stabilitou

Zatímco různé druhy obchodních vztahů vyžadují odlišná rozhodovací kritéria, jedno mají společné – všichni dodavatelé služeb by měli být prověřeni z hlediska finanční stability a shody s právními předpisy. Tou poslední věcí, kterou byste mohli chtít, jsou vaše data, nástroje a IT strategie v držení společnosti, kterou její nezdravé finance nebo vleklé právní spory táhnou ke dnu. Proto ze svého seznamu potenciálních partnerů jako první vyřaďte ty, kteří jsou v křížku s některým z výše uvedených požadavků.

Nepodceňujte ani význam prověření historie každého z možných partnerů a značnou míru pozornosti věnujte sesbírání informací od uživatelů referenčních projektů. Ptejte se na pozitivní i negativní stránky realizace projektu, neváhejte se pustit i do hlubších detailů. Vyžádejte si kompletní seznam realizovaných projektů – každý dodavatel vám dá k dispozici primárně reference spokojených klientů, takže k odhalení skutečného standardu odvedené práce budete muset zapojit trochu investigativní činnosti.

Oceňte správné lidi

Kvalita poskytovaných služeb stojí a padá na lidech, kteří je poskytují. Zajímejte se tedy o to, jakým způsobem vaši potenciální partneři nakládají se svými zaměstnanci. Hodně vám napoví například to, jaká je jejich fluktuace. Tato oblast se týká spíše menších a středních firem, u gigantů typu Google nebo Amazon lze předpokládat, že jednotlivce zvládnou relativně snadno nahradit. Pokud chcete být v této oblasti důslední, zaměřte se zejména na kvalitu techniků, interní vzdělávací programy a kvalitu account manažerů. Zákazníci by měli rovněž vědět, kdy a za jakých okolností může dodavatel realizovat subdodávky prostřednictvím vlastní sítě partnerů.

Dodavatel prošel analýzou. Představuje správnou volbu?

Jakmile jsou uspokojeny požadavky kladené na lidský a finanční kapitál, měli by se klienti zaměřit na své vlastní potřeby a hledání způsobu, jak je uspokojit. Pro vybudování úspěšného vztahu by se měli odběratel i dodavatel nacházet na stejné vlně, zejména pokud jde o následující záležitosti:

Metodologie a knowledge management: Společnosti by měly pohlížet na metodologii jako na knihovnu nejlepších postupů, která může být použita jako podklad školení pro interní konzultanty spadající pod poskytovatele služeb. Zároveň poslouží jako nástroj pro dosahování vysoké produktivity a záruka konzistence a kvality odvedené práce. V ideálním případě konzultantské společnosti odměňují své zaměstnance za to, že pomáhají rozšiřovat záznamy v knowledge management systému a podílejí se na tvorbě metodologie společnosti.

Schopnost koučování a přenosu znalostí: Schopnost předávat kompetence klientům (například inovativní procesy v oblasti vývoje) představuje významný zdroj hodnoty v partnerstvích na bázi outsourcingu a integrace. V současném světě agilního programování a softwaru poskytovaného jako služba (SaaS) význam takového přenosu znalostí raketově stoupá. Celá řada společností, které se postupně přesouvají směrem k agilní tvorbě aplikací, začíná pro zaškolení svých interních IT zdrojů na nový přístup ke tvorbě aplikací používat koučink poskytovaný externími partnery. Také na straně Saas nebo PaaS mají společnosti podobné požadavky, neboť se potřebují naučit integrovat tyto služby a platformy do existující IT infrastruktury.

Ujistěte se proto, že víte, jakým způsobem vaši partneři zajistí přenos informací do vašich interních zdrojů, a opatřete si reference svědčící o tom, do jaké míry se jim to skutečně daří.

Hloubka a šířka funkcionality: integrátoři a outsourcingové firmy často ve svých nabídkách přinášejí odlišný stupeň expertizy. Nabídky zaměřené na funkcionalitu přinášejí horizontální řešení, například outsourcing datového centra a správu desktopů. Šířka takové nabídky má svůj význam při realizaci celkového outsourcingu. Aktuálně bude šířka nabízené funkcionality jedním z primárních podkladů pro rozhodování. Jako příklad můžeme použít řešení ThoughtWorks pro agilní vývoj aplikací. V tomto případě se budete zajímat pouze o hloubku nabídky v této oblasti a nebudete řešit šířku nabídky společnosti napříč celým IT odvětvím.

Vertikální hloubka/šířka: K tomu, aby mohlo být na straně klienta dosaženo inovací a optimalizace, je nutná hluboká vertikální znalost oblasti jeho byznysu. Zákazníci by proto neměli hodnotit schopnosti dodavatele pouze na základě obratu realizovaného v daném segmentu, jak to bývá někdy zvykem, ale přihlédnout také ke kvalitě konzultantů i dalších expertů a v neposlední řadě také k zákaznickým referencím.

Škálovatelnost: Zákazníci se musejí ujistit, že je potenciální dodavatel dostatečně velký (nebo malý) k tomu, aby mohl úspěšně realizovat jejich projekt. Pokud je největší projekt, který dosud daný dodavatel realizoval, významně menší než ten, jehož provedení plánujete, měli byste se ujistit, zda tento skok do výšky zvládne bez toho, aby si zpřerážel končetiny. To znamená, že musí být připraven jak z hlediska personálního obsazení, tak i z pohledu infrastruktury a procesů. A naopak – pokud je projekt výrazně menší, než váš potenciální dodavatel běžně realizuje, měli byste se rovněž mít na pozoru. Klienti, kteří spadají do kategorie „malá ryba ve velkém rybníku“, jen zřídka dostávají dostatečnou pozornost od managementu na straně realizátora.