Hlavní navigace

Když mobil a tablet střídá počítač

24. 3. 2014
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: © violetkaipa - Fotolia.com
Jaké změny čekají firmy se stále rostoucím počtem mobilních zařízení? Za dva roky bude 70 procent uživatelů internetu používat více než pět různých zařízení on-line.
Hana Adamcová 24. 3. 2014
Doba čtení: 9 minut

Společnosti stále častěji umožňují svým zaměstnancům používat mobilní technologie podle svého vlastního uvážení, smartphony, tablety a notebooky různých modelů od rozličných výrobců, což se označuje BYOD (Bring Your Own Device). Není neobvyklé, že pracovníci firmy používají až pět různých zařízení k přístupu k informacím a jejich zpracování. Tím ovšem na IT oddělení vznikají nové požadavky na těsnou integraci mobilních technologií s existujícími podnikovými procesy v podmínkách prakticky nepřetržitého připojení a zajištění větší svobody pro uživatele při zachování plné bezpečnosti a funkčnosti aplikací. Zároveň se organizace začaly zamýšlet nad nutností ostřejší regulace využití mobilních zařízení, a to jak služebních, tak soukromých. Současně dramatický pokles prodeje počítačů ve světě i v Česku naznačuje, že trend vyššího využití tabletů a smartphonů se zřejmě bude zrychlovat. Nedávno zveřejněná studie Cisco Global Cloud Index např. uvádí, že v roce 2015 bude 70 % uživatelů internetu využívat více než pět různých zařízení připojených k síti.

Mobilní technologie pronikly do firemního prostředí velmi rychle. Podle For rester Research v loňském roce v USA již 41 % pracovníků v IT užívalo přinejmenším tři různá zařízení a více než třetina pracovala ze tří rozličných míst. Nejnovější studie, zpracovaná Intrinsic technology na základě interview s CIO, uvádí, že 40 % respondentů považuje nákup počítačů za jev, který BYOD překoná během následujících pěti let.

Tradiční dodavatelé zaspali

Na trhu dochází k překotným změnám, které zaskočily některé současné dodavatele. Např. Microsoft sice nabízí nové systémy pro správu mobilních zařízení, ale ty jsou ve velké míře určeny pro platformu Windows. Přičemž prvořadým požadavkem dnešního trhu je správa a podpora různých řešení a verzí mobilních technologií, které se na něm vyskytují. Ukazuje se, že tradiční dodavatelé přistoupili příliš pasivně k otázce rozvoje svých systémů a aplikací směrem k mobilitě a fakticky již dnes nepatří mezi lídry tohoto segmentu trhu. Vzniká tvrdé konkurenční prostředí, jež urychluje vývoj směrem k mobilitě.

Původní zavedená IT infrastruktura ve společnostech se dnes rychle rozšiřuje na úroveň mobilních kancelářských jednotek, jejichž roli naplňují smartphony, tablety a další mobilní zařízení, přičemž se klade velký důraz na to, aby nebyla jen komfortní pro uživatele, ale aby se stala nedílnou součástí IT prostředí podniku a integrovala se na všech jeho úrovních zabezpečení, správy a podpory firemních byznys procesů.

Už jen výkon a možnosti chytrých telefonů jsou více než dostačující pro jednorázové vyřízení i většího počtu náročných multimediálních úkolů najednou, přenos dat prostřednictvím 4G, LTE, 3G nebo GPRS, hlasový přenos přes VoIP jsou dnes považovány za standardní vybavení. Tedy to, co byl ještě nedávno schopen poskytnout pouze pevný počítač a jen v omezené míře, může dnes dělat prakticky libovolné elektronické zařízení. Doba, kdy se nejčastěji používal mobilní přístup pouze k poštovnímu účtu nebo sdílenému kalendáři, je v nenávratnu. Trend zároveň zjevně nesměřuje k jednomu univerzálnímu zařízení, ale daleko více k jejich kombinaci, navíc i s různými verzemi operačních systémů. Aby toho nebylo málo, zaměstnanci používají tato řešení jak k pracovním účelům, tak ve volném čase. Některé aplikace (YouTube, Facebook) lze také použít k obojímu, čímž se stírá tradiční hranice mezi tím, co je legitimní pracovní nástroj a co lelkování na internetu. Jak vyplývá z průzkumů, až 65 % zaměstnanců dnes vykonává svou práci stále častěji mimo kancelář a k tomu potřebují vzdálené připojení a sdílení dat se svými kolegy a partnery.

Rozdílné přístupy

Bohužel v současné době se často pohybujeme na samotných pólech přístupu k mobilitě firmy. Buďto ve společnosti panuje volná politika svobodného a téměř neomezeného používání mobilních zařízení, což s sebou nese mnoho rizik, nebo je v ní zakázáno v podstatě úplně všechno, což staví překážky v práci a projevuje se snižováním výkonnosti a motivace pracovníků. Novým jevem je také organizace práce zaměstnanců, kteří mají k dispozici mobilní komunikační prostředky. V opojení technikou pak není výjimkou situace, kdy pracovník sedí v kavárně 20 minut cesty od své kanceláře a třeba dvě hodiny nahrává přes Wi-Fi svého chytrého telefonu složité dokumenty, prezentace a videosekvence místo toho, aby došel do práce, prohlédl a upravil potřebné soubory na pohodlném PC, prodiskutoval je s kolegy apod.

Pokud se firma rozhodne mobilní technologie implementovat do své infrastruktury, vyvstávají s tím před ní nové úkoly. V první řadě je to vytvoření strategie regulace používání mobilních zařízení pro firemní účely, a to dříve, než je zaregistruje do nějakého interního systému. Při tvorbě takové strategie ovšem v řadě věcí stojíme tváří v tvář faktu, že trh byl poněkud překvapen překotným vpádem mobilních technologií a jejich bleskovou popularitou. Navíc veškeré agendy související s BYOD je možné umístit do cloudu, což celou problematiku značně zjednoduší. Dalším aspektem, který by se neměl opomínat, je fakt, že naprostá většina licencí programů používaných v mobilních zařízeních je určena pro soukromé používání, ale přitom přerůstá do využití podnikového.

V první fázi přechodu na mobilitu firmy je rovněž třeba si ujasnit, zdali půjdeme cestou nákupu jednoho typu zařízení a budeme je dávat svým zaměstnancům k dispozici, nebo se vydáme novým, stále častěji se vyskytujícím směrem BYOC (Bring Your Own Computer) nebo BYOD (Bring Your Own Device), na něž pak logicky navazují BYOId (Bring Your Own Identity) a BYOIT (Bring Your Own IT). Obě varianty, jak už to bývá, mají své pro a proti. První s sebou nese nutnost investic do nákupu, ale je jednodušší pro nastavování fungování a pravidel využívání těchto přístrojů pro pracovní účely. Zaměstnanci však nemají možnost zvolit si sami nástroje, na které jsou zvyklí, umí je dobře ovládat a jsou jim pohodlné. Protože koncept BYOD je přímo spojen s produktivitou i úsporami, je nasnadě, že tento směr bude upřednostňován a bude se rozvíjet v hledání efektivního řešení, jak zajistit zaměstnancům a společnosti přistup ke všem výhodám, aniž dojde ke kompromisům z hlediska bezpečnosti nebo funkčnosti aplikací.

Rizika BYOD

V případě, že dovolíme svým zaměstnancům používání vlastních zařízení, vystavujeme se většímu riziku jak v oblasti firemní IT infrastruktury, tak možnosti úniku a zneužití firemních dat. Neboť pokud dříve při práci s pevným PC vyvstala potíž s klientským operačním systémem, byl to nejčastěji problém pouze jednoho uživatele, ale při přechodu na mobilní virtuální zařízení se to týká všech. Je to způsobeno nutnou změnou podnikové infrastruktury IT, kdy jediná šablona je používána pro spuštění velkého množství virtuálních desktopů s identickou vnitřní výbavou. Potížím je možné předcházet za předpokladu, že veškeré aktualizace jsou do šablon operačního systému začleněny až po nějakém čase používání a ověření funkčnosti a vždy je uložena předchozí verze šablony a připravena k opětovnému použití. Opomínat není možné ani zabezpečení dat a dokumentů.

Je zjevné, že tlak na zvýšení produktivity bude sílit a urychlovat vývoj mobilních zařízení a aplikací. Dnes už si nikdo nepřeje a ani snad nedokáže dost dobře představit návrat do stavu před několika málo lety, kdy ve firmách byly rozvinuty lokální sítě, data byla uložena v lepším případě na serverech nebo dokonce v paměti stolních počítačů a programy se prodávaly v obchodech ve velkých krabicích s přiloženou rozsáhlou tištěnou dokumentací. Pokrok jde nezadržitelně vpřed a co jsme si neuměli před pár lety ani představit, je dnes naprostou samozřejmostí. „Mobilizace“ už prostě začala, ať se nám to líbí nebo ne. Největší přínos z ní budou mít společnosti, které budou schopny správně konfrontovat své pracovní aktivity a obchodní cíle s novými možnostmi a maximálně a zároveň obezřetně je využívat ke svému profitu.

Změna definice práce

Při plánování mobility podniku je nutné přestat vnímat slovo „PRÁCE“ jako konkrétní kancelář, kde pracujeme, ale pojmout jej jako označení děje, pracovní činnosti, kterou můžeme vykonávat, prakticky kdekoliv je nám toho třeba. IT oddělení si budou muset zvyknout na novou situaci, nové platformy i software, změny podnikové IT infrastruktury a věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nové možnosti byly pro konečného uživatele komfortní a přispěly k lepší produktivitě práce.

Čtěte také:
→ Zaměstnanci chtějí používat vlastní přístroje – dovolte jim to
Klasická stolní PC jsou pomalu vytlačována notebooky, tablety, smartphony a dalšími mobilnějšími „novotami“ ve světě informačních a komunikačních technologií. Vývoj zastavíme asi jen těžko, můžeme jej však využít k našemu prospěchu…
→ Microsoft snížil cenu licence Windows 8.1 pro levná mobilní zařízení
Cena lincencí pro výrobce low-end mibilní zařízení poklesla na 30% původní ceny. Není už pozdě a podaří se zopakovat úspěch s Windows 7 Starter na netboocích?