Hlavní navigace

Jiří Jarema (Magistrát Karviná): Jsme teď „úřad bez počítačů“

29. 10. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Jiří Jarema
Magistrát Karviná před nedávnem dokončil virtualizaci desktopové infrastruktury a sám se s nadsázkou označuje jako „úřad bez počítačů“. O důvodech a přínosech VDI pro vlastní správu i jednotlivé úředníky, a celém procesu realizace jsme hovořili s Jiřím Jaremou, vedoucím oddělení informatiky Magistrátu města Karviné.

Jaká situace panovala na úřadě před přechodem na virtualizovanou infrastrukturu, jaké byly hlavní důvody pro změnu?

Asi jako na kterémkoliv jiném úřadu jsme provozovali velké množství jednotlivých počítačů, které bylo nutné neustále nějakým způsobem aktualizovat nebo jinak udržovat. Karvinský magistrát je navíc rozmístěn do více budov, které jsou rozmístěny různě ve městě. To samozřejmě celou situaci ještě více komplikovalo a naši technici byli prakticky neustále někde v terénu a řešili běžnou údržbu. Ačkoliv jsme se snažili alespoň některé činnosti pomocí různých nástrojů automatizovat, situace se s neustále rostoucím počtem provozovaných informačních systémů více komplikovala. Proto jsme začali hledat jiný způsob provozování informačních technologií obecně.

Co bylo hlavním cílem, který jste očekávali?

Hlavním cílem bylo nám informatikům zjednodušit správu koncových zařízení a uživatelům zvýšit dostupnost jejich aplikací. V té době jsme o virtualizaci jako takové přímo neuvažovali, byla to pro nás jen jedna z možných cest.

Jak jste zvládli  proces realizace? Prováděli jste i testy konkurenčních řešení?

Protože jsme sami nevěděli, která z technologií bude pro náš úřad nejvhodnější, šli jsme cestou studie proveditelnosti, jejímž cílem bylo posoudit dostupná řešení nejen „papírovým srovnáním“, ale také praktickými testy. V té době se v podstatě nabízela tři možná řešení – dvě na principu terminálových služeb (Microsoft a Citrix) a jedno virtualizační (VMware). Každé z těchto prostředí bylo u nás nainstalováno do testovacího provozu a byly v něm odzkoušeny nejen všechny provozované informační systémy, ale také všechny typy u nás používaných počítačových periferií, jako jsou tiskárny, skenery, čtečky čipových karet, USB tokeny, atd. Výsledkem byl popis kompatibility a chování všech tří testovaných technologií v našich podmínkách. Z vyhodnocení těchto praktických testů pak vyplynulo, že pro naše prostředí bude vhodnější technologie virtuálních desktopů VMware.

Jak se změnil stav vašeho vlastního hardwaru a správy IT před implementací a po ní? Uspořili jste, nebo naopak bylo třeba některé kapacity navýšit?

Ačkoliv jsme během přípravy prošli poměrně náročným testováním, a to včetně zátěžových testů, během realizační fáze bylo nutné některé původně nastavené parametry prostředí trochu upravit. Jako kritické se ukázalo zejména vytížení některých diskových polí, což jsme byli nuceni řešit přesunutím některých částí systému na nově pořízené diskové pole s rychlejšími disky. Z ekonomického hlediska do projektu také nepříznivě zasáhla změna způsobu licencování virtuálního přístupu k operačním systémům ze strany Microsoftu. Dovolím si tvrdit, že tento faktor i v současné době asi nejvíce brzdí další rozšiřování virtualizace desktopů.

Setkali jste se v rámci projektu s nějakými zásadními problémy, nebo s naopak s něčím, co šlo nad očekávání snadno? Realizovali jste vše vlastními silami?

U tak velkého projektu je téměř nemyslitelné, abychom vše zvládli vlastními silami a bez silné podpory dodavatele by nebylo možné projekt vůbec realizovat. I pro nás samotné byla virtualizace velkou změnou, se kterou jsme museli změnit i některé naše zaběhané postupy. Proto bych chtěl tímto poděkovat nejen dodavateli, kterým byla firma GC System, ale také celému týmu našeho oddělení, protože bez jejich usilovné práce bychom nemohli být dnes „úřad bez počítačů“…

Bývá zvykem, že zejména ze strany uživatelů je každá podobná změna provázena určitou mírou nevole. Jak se vám dařilo komunikovat změny dovnitř úřadu, zejména pokud jste narazili na rebely?

Pravda, uživatelé bývají mnohdy konzervativní a málo nakloněni novinkám. Proto jsme je na plánované změny již dlouho dopředu připravovali, což vyvrcholilo také hromadným školením na práci v novém prostředí. Kromě změny technologie na virtuální desktopy jsme jim totiž zároveň naservírovali také novou verzi operačního systému - Windows 7. Jak se ukázalo, uživatelé snesou hodně, ale ne příliš často… Děkuji proto i uživatelům.

Jak splnil nový způsob práce vaše očekávání? Co přinesl oddělení IT a co samotným zaměstnancům?

Ano, troufám si tvrdit, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná. Nyní již máme prakticky virtualizovány všechny desktopy na úřadě a myslím, že dnes si nikdo z nás nedovede představit návrat zpět ke klasickým počítačům. Virtualizace nám pomohla zvládnout rostoucí nároky na provoz informačních systémů, kterých na úřadech s pokračující elektronizací veřejné správy neustále přibývá. A v krátké době nám myslím pomůže zvládnout také poměrně velkou stěhovací akci, kdy se bude magistrát různě přesouvat mezi pěti budovami. Kdykoliv budou mít totiž úředníci svůj virtuální desktop k dispozici, a to i v době, když se bude stěhovat právě jejich kancelář.

G+