Hlavní navigace

Jen třetina uživatelů internetu si aktivně chrání své soukromí

13. 2. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2014 byly představeny výsledky již třetího ročníku průzkumu Microsoft Computing Safety Index (MCSI).

I přes stále pokročilejší zkušenost s používáním internetu získaná data ukazují velmi vysokou míru nebezpečí způsobenou neopatrností a nedostatečnou ochranou soukromí. Řada uživatelů i nadále nepředchází možným rizikům a často ani netuší, jak vysoké ztráty (finanční i časové) si mohou způsobit.

Průzkum vyčíslil, že rizika na internetu stojí oběti v průměru až 23 miliard dolarů ročně a teoretický čas na nápravu vzniklých škod představuje časové náklady dosahující řádu 200 000 let. Nejvyšší újmu s sebou nese poškození profesní reputace, kdy se průměrná ztráta pohybuje okolo 535 dolarů na osobu. Mezi další „nejdražší“, a tím i nejnebezpečnější rizika, pak patří krádeže ID, úniky dat z bank a od zaměstnavatelů, online šikana nebo phishing.

Přesto více než polovina respondentů spoléhá při ochraně svého soukromí a dat na internetu stále pouze sama na sebe. Třetina využívá tipy komerčních firem a pouhé procento se řídí radami získanými ve škole. Pouze třetina si chrání své soukromí na sociálních sítích, má kontrolu nad svými daty online a používá PIN a hesla do mobilního telefonu. Pouhá pětina pak pravidelně používá bezpečnostní aplikace a filtry a sleduje svou online identitu. Pouhých 10 % pak tyto osobní informace průběžně upravuje či maže.

„Lidé si často neuvědomují, že jejich dnešní online chování  může mít dlouhodobé dopady na jejich budoucí pověst. Řada zaměstnavatelů využívá internet a sociální sítě k tomu, aby si prověřili reputaci svých potenciálních nebo stávajících zaměstnanců a není výjimkou, že kvůli své on-line image lidé ztratí či nezískají práci. Pojišťovací a úvěrové společnosti si dělají profily rizikovosti žadatelů i podle jimi sdílených fotografií a zveřejňovaných statusů. Je proto velmi důležité myslet na to, že co se jednou objeví v kyberprostoru, může zanechat stopy navždy,“ dodává Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy ze společnosti Microsoft.

Průzkum byl proveden mezi 10 500 respondenty z 20 zemí, jejichž obyvatelé tvoří 60 % celosvětových uživatelů internetu.

Čtěte také:
→ Naše soukromí není ztracené, jen se o něj špatně staráme!
Bezpečnost a ochrana osobních údajů – dva rozdílné pojmy, které se v mnoha ohledech překrývají, ale také se zásadním způsobem liší. Bezpečnost je o tom, být mimo nebezpečí a veškeré hrozby. Ochrana osobních údajů je oproti tomu o kontrole toho, jaké informace jsou o vás známy a kdo je chce znát.
→ Osobní údaje: komodita s cenou zlata
Víte, které úřady a společnosti mají přístup k vašim osobním datům? Možná byste byli překvapeni. Dobrou zprávou je poměrně silná působnost zákona o ochraně osobních údajů, nad jehož dodržováním bdí nezávislý kontrolní úřad.

G+