Hlavní navigace

Je teleworking opravdu tak skvělá věc?

11. 11. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © lassedesignen - Fotolia.com
Šéfka Yahoo! Marissa Mayerová nedávno teleworking v této firmě až na výjimky zakázala. Přečtěte si, co se tím změnilo nebo na co dát pozor, pokud vaši lidé pracují jen z domova.
Petr Urbánek 11. 11. 2013
Doba čtení: 6 minut

Ano, teleworking může zvýšit spokojenost a pohodlí zaměstnanců. Může firmě ušetřit peníze za nižší nájem, vodu, elektřinu a další položky. Přesto to není všemocné řešení. Má i mnoho negativ. Pokud se jako manažer začnete rozhodovat, zda teleworking zavedete, důkladně si to promyslete. Z hlediska zaměstnanců pochopitelně převládají většinou pozitiva. Na jejich plat ovšem musí vydělat celá firma, pro niž může být teleworking větším problémem než pro zaměstnance.

Kontakt schází, napětí v kanceláři roste

Pokud jsou zákazníci zvyklí na osobní kontakt s vašimi zaměstnanci, posun k teleworkingu bude určitě znamenat obrovskou změnu, která by u nich mohla vzbudit neblahé pocity. Někteří klienti zkrátka potřebují „teplý dotek ruky“. Určitým řešením je využití videokonferencí a pravidelný kontakt přes e-mail. Ovšem osobní styk nic nenahradí.

Pokud se část zaměstnanců uchýlí k teleworkingu, může to zvýšit napětí a stres ve firmě. Pracovníci, kteří zůstali v kanceláři, mohou cítit určitou formu podhodnocení, že oni nemají privilegium tohoto „benefitu“. Pokud interní systém neodráží novou situaci ve firmě, může nastat moment, kdy zbylí lidé budou vykonávat více práce i za své kolegy doma. Nárůst komunikace s klienty může opravdu znamenat výraznou zátěž pro tyto zaměstnance. Je dobré stanovit „služby“, aby se i pracující z domova objevovali „live“ v kanceláři a odlehčili svým kolegům, kteří jsou tam celý týden. Ve firmách, které spoléhají na silného týmového ducha při realizaci projektů pro své klienty, může teleworking zničit vše.

Zaměstnanci, kteří jsou zvyklí kooperovat v týmu se svými kolegy, musí najít nové přístupy k práci. Může pro ně být obtížné subjektivně hodnotit činnost. Výsledkem může být podstatně nižší efektivita práce do doby, než si tým vytvoří nové návyky a souhru. Pro tyto případy je vhodné implementovat rychlé psaní přes instant messengery, porady přes Skype a pravidelné ranní telefonické hovory. Zkrátka všechno, co může udržet týmového ducha.

Pro zaměstnance, kteří se znají pouze on-line, může být složitější vybudovat si vzájemný kolegiální vztah. To opět může velmi ovlivnit produktivitu a pracovní uspokojení lidí. Interpersonální vztahy vedou k vybudování důvěry a efektivní komunikaci. Teleworking může poměry ve firmě silně oslabit a nabourat celkovou atmosféru. Alespoň jednou nebo dvakrát týdně vyžadujte u všech zaměstnanců osobní přítomnost ve společnosti. Pořádejte neformální porady nebo firemní párty, kde se kolegové budou osobně potkávat a diskutovat.

Bude Yahoo! průkopníkem?

Jako ukázkový příklad může sloužit nedávné rozhodnutí šéfky Yahoo! Marrisy Mayerové, která teleworking jednoduše zakázala. Mayerová obhajovala své rozhodnutí na konferenci v Los Angeles a vzbudila v kuloárech velký rozruch, ještě než se dostala před řečnický pult. Začátek svého projevu uvedla slovy. „Chtěla bych zde dnes hovořit o slonovi v pokoji.“

V únoru se zaměstnanci Yahoo! dozvěděli, že s prací doma je – až na pár výjimek – konec. „Udělali jsme teď správnou věc pro naši firmu,“ říká Mayerová. „Ačkoliv to bylo v IT branži vnímáno jako něco negativního. V poslední době jsme hodně pracovali na zlepšení firemní atmosféry. Chceme, aby naši zaměstnanci byli vtáhnuti do dění ve společnosti a vzájemně zde spolupracovali,“ vysvětluje Mayerová. „Před časem jsem slyšela teorii, pod kterou se mohu podepsat: Lidé jsou produktivnější, pokud jsou sami, a inovativnější, pokud pracují ve skupině,“ dodává šéfová Yahoo!.

Páteční mejdan v práci

Poté, kdy Mayerová vrátila zaměstnance do kanceláří, zavedla na páteční odpoledne akce orientované na různá témata. Kupříkladu oslavy firemních úspěchů, vítání nových zaměstnanců a gratulace zasloužilým kmenovým pracovníkům. Zároveň se na těchto akcích předvádí ukázky nových produktů. Zaměstnanci na to mohou okamžitě reagovat, a firma tak má ihned zpětnou vazbu.

Páteční odpoledne také mají za úkol zhodnotit uplynulý týden a zaměstnanci mohou v neformální atmosféře probrat věci, na které nebyl v předchozích dnech čas. Na konci této sekce je možné šéfce Yahoo! položit jakékoli otázky, na které upřímně odpovídá. Navíc jsou tyto akce přenášeny po webu pro ty, kteří se nemohou zúčastnit osobně.

V duchu pátečních odpolední Mayerová a celý management oznamují své čtvrtletní cíle pro celou společnost a zveřejňují je na firemním intranetu. Stejně tak si každý zaměstnanec nebo tým určují vlastní cíle. Vše je transparentní a každý může vidět současné a minulé cíle ostatních.

Yahoo! generuje příjmy ve výši 5 miliard dolarů za rok. Mayerová povzbuzuje své zaměstnance, aby mysleli „big“. Pokud jejich nápad nebude generovat alespoň 100 milionů dolarů nebo nepřinese 100 milionů nových uživatelů, pravděpodobně to není dost „big“ nápad pro Yahoo!.

Zatím se Mayerové daří a změny, které udělala včetně té největší, zrušení práce z domova, lze považovat za pozitivní. Yahoo! se pomalu navrací sláva z dob minulých. To, že teleworking není pro pracovníky prioritní věcí, lze dokumentovat na tom, že za první čtvrtletí tohoto roku se počet žádostí o práci v Yahoo! ztrojnásobil a 14 procent bývalých zaměstnanců se do korporace vrátilo poté, co pracovali někde jinde.

Motivace zaměstnanců je velice důležitá. Lidé cítí, že je firma potřebuje a respektuje. Pokud jsou tomuto dění osobně přítomni, tento pocit je určitě silnější, než když sedí doma s notebookem na klíně. Mayerová má možná pravdu, teleworking už asi tolik „nefrčí“.

Čtěte také:
→ Teleworking: už polovina odborných pracovníků pracuje alespoň částečně z domova
→ Jsou pravidla Yahoo zakazující práci z domova správným rozhodnutím?