Hlavní navigace

Je načase začít IT zjednodušovat

28. 1. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © fotomek - Fotolia.com
Máme v rukou spoustu dat: velká data, metadata, strukturovaná data, nestrukturovaná data – data v cloudech, v okrajových zařízeních, v ústředních datových centrech… Pro podniky je však těžké zajistit, aby se správná data dostala ve správnou dobu na správné místo.
ali 28. 1. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Podle analýzy společnosti Dell Technologies jim chybí ucelený přehled – a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je – kvůli přílišnému množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře. Rokem 2020 se začíná psát to, co Dell Technologies nazývá novým desetiletím dat. Pro manažery IT se viditelnost dat stane letos jednou z nejvyšších priorit, protože data jsou motorem inovací.

Podniky budou schopné urychlit digitální transformaci zjednodušením a automatizací IT infrastruktury a konsolidací systémů a služeb do komplexních řešení, která poskytnou větší míru kontroly a lepší přehled. Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů

Myšlenka, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe, se v roce 2020 stane jednoznačnou realitou. Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost. Výzkumná a poradenská společnost IDC předpověděla, že do roku 2021 bude celosvětově více než 90 % podniků k naplnění svých infrastrukturních potřeb využívat různé kombinace lokálních/dedikovaných privátních cloudů, veřejných cloudů a tradičních platforem.

Privátní cloudy však nebudou jednoduše běžet v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy poběží právě tam a budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází. To znamená, že podniky budou od svých poskytovatelů cloudu a služeb očekávat podporu svých hybridních cloudů ve všech typech prostředí. Bezpečnost a ochrana dat bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes. Bezpečnostní opatření jako nadstavba cloudové infrastruktury budou bezpředmětná – bezpečnost totiž musí být nedílnou součástí samotné podstaty strategie správy dat, od okraje sítě přes datové centrum po cloud.

Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů, a to i na jeden rok dopředu, natož na období tří nebo pěti let. Na oblibě získávají SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu – platí průběžně pouze za to, co skutečně spotřebují.

V roce 2020 se výrazně rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS) v souvislosti s přechodem podniků na softwarově definované a cloudem podporované IT. Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojového učení.

Zdroj: Dell Technologies