Hlavní navigace

Je čas na to, aby CIO začali být „smart“

13. 8. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
Být chytrý není o vašich znalostech, ale o tom, jak nové informace zpracováváte a aplikujete. Vítejte v éře, ve které je důležitý hlavně kontext.

Již nám uběhly dvě dekády nového století a jak se za tu dobu dařilo CIO? Angažují se nějak významně v nejužším vedení? Přidávají se ke svým generálním ředitelům při hodnocení stavu byznysu na schůzích správní rady? Jsou podnikatelskými lídry, tak jak od nich již delší dobu chtějí firmy fungující v oblasti výzkumu IT? Výsledky jsou dosti smíšené.

Na jedné straně se postavení CIO v nejužším vedení podniků nezlepšilo. Někdo by mohl říci, že navzdory všem impulsům k digitální transformaci dokonce oslabilo. Zajímavé je, že hrozba ze strany vedoucího marketingu (CMO) a řady dalších novějších titulů na nejvyšší úrovni C se nikdy nenaplnila, ale přesto je CIO stále považován za manažera druhého stupně (spolu s CMO a dalšími). Stále má všechno pod palcem trio CEO-COO-CFO.

Jak je tohle v informačním věku možné? Možná proto, že sofistikované snahy o prosazení v oblastech, jako je provozování 5G sítí a kvantových počítačů, mají na starosti CTO. Nebo možná proto, že jsou ředitelé IT blokováni riziky v oblastech zabezpečení a spolehlivosti, takže cíle vysoké úrovně jsou téměř neobhajitelné.

Tento soubor článků bude studovat proces a technologické aspekty posilování základních schopností takové funkce IT, aby mohl CIO překonat stín svého současného mandátu a rozšířit svůj dopad.

Éra zaměřená na kontext

Systém byl považovaný za chytrý, jestliže byl schopen podniknout nějakou akci nebo operátorovi umožnit učinit rozhodnutí na základě jeho schopnosti agregovat a syntetizovat data. Jestliže mohla být nějaká událost, dějící se v jakémkoliv libovolném prostředí, zachycena a zdigitalizována, pak mohla poskytnout hodnotnou úroveň inteligence. Právě tomuto říkají podnikoví manažeři situační povědomí (technokraté preferují termín kontextové povědomí).

(Vstup: Data ze senzorů; Proces: Algoritmus neurální sítě; Výstup: praktické výsledky; Kontrola: zpětná vazba výstupu)

S odkazem na základní schéma procesu: nezpracovaná data se získávají nebo snímají na vstupu; poté jsou zpracována pomocí algoritmů neuronové sítě, což vede k souboru samostatných akcí nebo zpráv, které informují o rozhodování. Výstup se také vrací jako další forma vstupu, která mění způsob, jakým algoritmus procesu rozpoznává vzorce, a v zásadě se přizpůsobuje aktuálním podmínkám.

Toto je základní architektura vzdělávacího systému a lze ji použít na jakékoli schéma rozpoznávání vzorů, ať už je to obličej, otisk prstu, chůze, hlas, gesto, teplota, vlhkost, mechanická rotace, tok nebo světlo.

Pokud byla automatizace tématem průmyslové revoluce, pak je jistě kontextové povědomí tématem informačního věku a jeho jádrem je CIO.

Aby to CIO dokázali realizovat, měli by být SMART, tedy chytří:

Safeguard (zabezpečit) – udržovat integritu dat vhodným ukládáním a aktivací účinné kontroly přístupu

Measure (měřit) – nasadit požadované senzorické zdroje k zachycení veškerých případných událostí

Analyze (analyzovat) – vymyslet a zdokonalit algoritmy, které dokáží účinně a efektivně identifikovat následné vzorce

Relate (uvést do souvislostí) – umožnit interakci mezi uživateli a daty

Tango – poskytnout CEO svobodu projevu tím, že bude ostražitým partnerem

Jak ukazuje výše uvedený graf, čtyři z pěti uvedených činností jsou na stejné úrovni. Opatření, která musí být přijata k zajištění bezpečnosti informací, přinášejí uvážlivý přístup ke komunikaci, zatímco akce, které umožňují spolupráci, musí rozšířit komunikační kanály a urychlit přenos. Systémy určené ke sběru co největšího množství dat musí pracovat s nízkým výkonem při krátkodobých dávkách v reálném čase, zatímco analytické systémy využívají velké množství energie a mají asynchronní komponenty.

Talentovaný CIO, který dokáže udržet tyto čtyři aktivity v dokonalé rovnováze, bude obchodním partnerem, kterého CEO potřebuje.

Již nám uběhly dvě dekády nového století a jak se za tu dobu dařilo CIO? Angažují se nějak významně v nejužším vedení? Přidávají se ke svým generálním ředitelům při hodnocení stavu byznysu na schůzích správní rady? Jsou podnikatelskými lídry, tak jak od nich již delší dobu chtějí firmy fungující v oblasti výzkumu IT? Výsledky jsou dosti smíšené.

 

Na jedné straně se postavení CIO v nejužším vedení podniků nezlepšilo. Někdo by mohl říci, ženavzdory všem impulsům k digitální transformaci dokonce oslabilo. Zajímavé je, že hrozba ze strany vedoucího marketingu (CMO) a řady dalších novějších titulů na nejvyšší úrovni C se nikdy nenaplnila, ale přesto je CIO stále považován za manažera druhého stupně (spolu s CMO a dalšími). Stále má všechno pod palcem trio CEO-COO-CFO.

 

Jak je tohle v informačním věku možné? Možná proto, že sofistikované snahy o prosazení v oblastech, jako je provozování 5G sítí a kvantových počítačů, mají na starosti CTO. Nebo možná proto, že jsou ředitelé IT blokováni riziky v oblastech zabezpečení a spolehlivosti, takže cíle vysoké úrovně jsou téměř neobhajitelné.

 

Tento soubor článků bude studovat proces a technologické aspekty posilování základních schopností takové funkce IT, aby mohl CIO překonat stín svého současného mandátu a rozšířit svůj dopad.

 

 

Éra zaměřená na kontext

 

Systém byl považovaný za chytrý, jestliže byl schopen podniknout nějakou akci nebo operátorovi umožnit učinit rozhodnutí na základě jeho schopnosti agregovat a syntetizovat data. Jestliže mohla být nějaká událost, dějící se v jakémkoliv libovolném prostředí, zachycena a zdigitalizována, pak mohla poskytnout hodnotnou úroveň inteligence. Právě tomuto říkají podnikoví manažeři situační povědomí (technokraté preferují termín kontextové povědomí).

 

 

 

(Vstup: Data ze senzorů; Proces: Algoritmus neurální sítě; Výstup: praktické výsledky; Kontrola: zpětná vazba výstupu)

S odkazem na základní schéma procesu: nezpracovaná data se získávají nebo snímají na vstupu; poté jsou zpracována pomocí algoritmů neuronové sítě, což vede k souboru samostatných akcí nebo zpráv, které informují o rozhodování. Výstup se také vrací jako další forma vstupu, která mění způsob, jakým algoritmus procesu rozpoznává vzorce, a v zásadě se přizpůsobuje aktuálním podmínkám.

 

Toto je základní architektura vzdělávacího systému a lze ji použít na jakékoli schéma rozpoznávání vzorů, ať už je to obličej, otisk prstu, chůze, hlas, gesto, teplota, vlhkost, mechanická rotace, tok nebo světlo.

 

Pokud byla automatizace tématem průmyslové revoluce, pak je jistě kontextové povědomí tématem informačního věku a jeho jádrem je CIO.

 

Aby to CIO dokázali realizovat, měli by být SMART, tedy chytří:

 

Safeguard (zabezpečit) – udržovat integritu dat vhodným ukládáním a aktivací účinné kontroly přístupu

 

Measure (měřit) – nasadit požadované senzorické zdroje k zachycení veškerých případných událostí

 

Analyze (analyzovat) – vymyslet a zdokonalit algoritmy, které dokáží účinně a efektivně identifikovat následné vzorce

 

Relate (uvést do souvislostí) – umožnit interakci mezi uživateli a daty

 

Tango – poskytnout CEO svobodu projevu tím, že bude ostražitým partnerem

 

 

Jak ukazuje výše uvedený graf, čtyři z pěti uvedených činností jsou na stejné úrovni. Opatření, která musí být přijata k zajištění bezpečnosti informací, přinášejí uvážlivý přístup ke komunikaci, zatímco akce, které umožňují spolupráci, musí rozšířit komunikační kanály a urychlit přenos. Systémy určené ke sběru co největšího množství dat musí pracovat s nízkým výkonem při krátkodobých dávkách v reálném čase, zatímco analytické systémy využívají velké množství energie a mají asynchronní komponenty.

 

top100

Talentovaný CIO, který dokáže udržet tyto čtyři aktivity v dokonalé rovnováze, bude obchodním partnerem, kterého CEO potřebuje.