Hlavní navigace

Jak zastavit cloudový převrat

3. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Joe Baguley vysvětluje, proč nejsou neoficiální IT výdaje takovou hrozbou, jak si mnoho CIO myslí?

Technologie, které využíváme ve svém osobním životě, jsou stále pokročilejší, a není proto divu, že zaměstnanci vyžadují stejnou úroveň funkcionality i při výkonu zaměstnání. Uživatelé se stali svědky revoluce v oblasti cloud computingu a jsou zvyklí na nepřetržitý přístup k hudbě, filmům, fotografiím a dokumentům, a to odkudkoli a prostřednictvím libovolného zařízení. O to náročnější je pro ně přizpůsobit se pracovním podmínkám, které to neumožňují. Protože mnoho IT oddělení nedokáže s tímto trendem udržet krok, začali je zaměstnanci obcházet.

Podle nedávného výzkumu VMwaru téměř čtvrtina evropských pracovníků utratila za cloudové technologie bez vědomí IT oddělení přes 2 700 euro. Více než třetina zaměstnanců pak přiznává, že využívá při své práci neschválené IT služby. Tento trend vyvolává otázky ohledně bezpečnosti a dokazuje, že v bitvě o dohled nad firemními daty CIO prohrávají.

Pokud zůstane tato situace bez povšimnutí, můžeme očekávat stále častější narušování bezpečnosti v podobě sdílení klíčových dat prostřednictvím neoficiálních a nezabezpečených kanálů. Navíc by řada společností mohla přijít do střetu s přísnými pravidly pro práci s informacemi v rámci svého oboru, protože nebude možné uhlídat, jak přesně jsou firemní data využívána nebo kde jsou uložena.

Obcházení pravidel pro dobro firmy

Bezpečnost a compliance jsou, co se týče dat, klíčovými faktory pro fungování firmy, jak je tedy možné, že zaměstnanci vědomě riskují jejich porušování? Profesor Nelson Phillips, vedoucí katedry strategie a chování v organizacích na londýnské Imperial College, hodnotí tento přístup jako formu „pozitivní deviace“: „Pracovníci porušují pravidla, ale ne ze sobeckých důvodů. Dělají to pro dobro firmy, chtějí zefektivnit svou práci nebo rychleji reagovat na požadavky zákazníků.“

IT manažeři už také zjišťují, že skryté cloudy mohou být pro organizaci výhodou. Řada z nich věří, že je to způsob, jak podpořit inovace ve firmě, a dokonce uznává, že neoficiálně využívaná cloudová řešení zajišťují lepší služby pro zákazníky, než je IT oddělení aktuálně schopno nabídnout.

Jak udržet krok se zaměstnanci

Cloud computing výrazně zvedl laťku v oblasti doručování IT a vytvořil poptávku po rychlém, dynamickém IT, které podpoří růst podnikání a vyhoví specifickým požadavkům. Pracovníci touží po stejné flexibilitě jako v osobním životě a osvojují si nové přístupy k práci tak rychle, že IT oddělení nestíhá reagovat. IT oddělení se musí přizpůsobit neustále se zvyšujícímu tempu, ale bez správné infrastruktury nikdy nemůže vyhovět rostoucím požadavkům. Přestože aktivní přístup zaměstnanců a jejich snaha o růst a inovace mají bezesporu pozitivní přínos pro firmu, je třeba zajistit bezpečné a flexibilní IT prostředí, které dokáže udržet krok s neustále se měnícími požadavky pracovníků i zákazníků.

Firmy musí začít aktivně poskytovat svým zaměstnancům požadované služby a zároveň zajistit odpovídající úroveň správy, bezpečnosti a vizibility. Je nezbytně nutné zprostředkovat dialog a bližší spolupráci mezi IT oddělením a ostatními organizačními jednotkami ve společnosti. Zároveň je třeba reagovat na požadavky zaměstnanců a sestavit podmínky pro přístup k produktům a službám, tak aby se minimalizovala nutnost reaktivní IT správy.

Změna rolí

Klíčem k úspěchu je uvědomit si, že role IT se posunula od zajišťování a správy zařízení (počítačů apod.) k poskytování přístupu ke klíčovým aplikacím a datům prostřednictvím libovolných zařízení.

Šéfové informatiky musí správně reagovat na technologický posun a zajistit prostředí, které je bezpečné a plně pod kontrolou IT oddělení, ale zároveň neomezuje svobodu zaměstnanců. Pracovníci musí být schopni činit technologická rozhodnutí a sami si vybrat technologie a služby, které nejlépe poslouží jejich pracovním požadavkům. Pokud firmy dodrží výše zmíněné podmínky, skryté cloudy přestanou být hrozbou pro bezpečnost, správu a compliance a mohou přinést organizacím konkurenční výhodu.

Autor pracuje jako technologický ředitel VMware pro region EMEA.

Čtěte také:
→ Stane se rok 2014 rokem cloudu?
Cloudové služby se stále vylepšují a nabývají na rozsahu. Zlomovým byl, zdá se, již loňský rok, letos by však mohl cloud naplno prorazit v mnoha dalších společnostech a ukrojit si ještě větší část tržního koláče.
→ Zájem o SaaS roste: úspory na prvním místě
Využívání softwaru jako služby je stále populárnějším dílem skládačky možností, které poskytují moderní cloudové technologie. Jak si stojí české firmy na tomto poli?