Hlavní navigace

Jak zajistit úspěch na firemních sociálních sítích (2)

14. 7. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Podnikové sociální sítě pomáhají zaměstnancům spolupracovat pohodlnějším způsobem. Aby však měly reálný dopad na váš byznys, budete potřebovat skutečně masivní platformu.
Jonathan Hassell 14. 7. 2013
Doba čtení: 5 minut

← Předchozí díl

Pět věcí, které budete chtít od podnikové platformy pro sociální síť:

1. Synchronizace korporátního adresáře

Tvorba interní sociální sítě vyžaduje, aby byl systém poskytnut všem; v opačném případě narazíte na problém, že některé uživatele izolujete. U pilotního zapojení se nejedná o tak velký problém, zde budete pravděpodobně chtít vybrat určité skupiny uživatelů, které budou systém testovat. Jakmile však bude zapojení platformy kompletní, budete chtít, aby byli ihned zapojeni všichni uživatelé – po celou dobu, nezávisle na okolnostech.

Uvědomte si, že sociální sítě jsou obzvláště užitečné pro nové zaměstnance. Tato množina lidí zahrnuje jak ty, kteří jsou u společnosti zcela noví, takže je pro účely jejich orientace nesmírně důležité „dostat je na palubu“, tak také ty, kteří se přesunují na nové role v jiných týmech nebo v různých odděleních, kde mohou být vytvořena a udržována přímá spojení a porozumění hierarchii a struktuře skrze sociální síť. To představuje klíčovou komponentu podnikové sociální sítě, a je to tím, co opravdu posunuje Chatter nebo Yammer za hranici pouhého používání skupin na Facebooku, které vyžadují vytvoření účtů všech uživatelů. Zavrhněte jakoukoliv platformu, která se ihned neintegruje s vaším hlavním adresářem, jako je Active Directory nebo na LDAP založený korporátní zdroj.

2. Nastavitelné uživatelské profily

Rozdíl mezi něčím, jako je stránka „Moje“ (My) v SharePointu nebo profil na oddělení lidských zdrojů, a něčím, co může být nastaveno skrze rozšiřitelnou sociální platformu, kde bychom jako zástupce mohli jmenovat Chatter, spočívá v možnosti personalizace uživatelských profilů. Ty navíc umožňují vytvářet ad hoc příspěvky a zápisky, které budou viditelnější napříč vaší společností.

Když mají zaměstnanci dobré nápady či přemýšlejí o tom, jak řešit problémy, může být jejich profilová stránka zdrojem, na nějž budou umísťovat své myšlenky. Poté mohou tyto stránky nalézt jiní a připojit se k nim, a to bez nějakých těžkopádných úvodů, e-mailových konverzací nebo – což je ještě horší – vzájemné izolace. Zařiďte, aby vaše platforma umožnila lidem projevit kreativitu a přinést vlastní rukopis na svůj interní profil.

3. Integrace s nástroji pro spolupráci

Jedním z hlavních důvodů, proč analytici tleskali akvizici Yammeru ze strany Microsoftu, byly integrační možnosti s existujícím korporátním softwarem Microsoftu, jako jsou Exchange, SharePoint, Lync, Office Communications Server či Skype. Sociální platforma, která existuje proto, aby rozšířila existující nástroje, bude vždy úspěšnější než platforma, která má nastavenou svou vlastní sadu funkcí a vlastní prostor, v němž existuje a čeká, až na ni začnou lidé umísťovat své příspěvky.

Hledejte software pro sociální síť, který nahlíží do SharePointu, vašeho cloudového balíku od Oraclu a také takový, jenž se integruje s vaším CRM systémem. Zvažte použití softwaru, který překračuje hranici jednoho každého nástroje a odhaluje aktivity napříč vaším souborem uživatelských nástrojů. Jakákoliv platforma s celkovým pohledem na aktivitu napříč všemi systémy má mnohem větší šanci na to, že bude užitečná jednoduše proto, že zde existuje více příležitostí pro interakci, lepší podhoubí pro započetí diskuze a více důvodů pro uživatele, aby se zapojili v závislosti na svých vlastních aktivitách.

4. Shoda s předpisy a zákony

Podívejte se na Facebook či Twitter a jistě zde naleznete aktivity, příspěvky a další věci, jejichž charakter nevyhovuje pracovnímu prostředí. Navíc má sdílení obsahu napříč platformou určité implikace v regulovaných odvětvích a pro ty, kteří jsou zodpovědní za udržování pomyslné čínské zdi mezi jednotlivými odděleními. Zvažte využití sociálních platforem, které mají funkce pro řízení a bezpečnost, jež potřebujete k tomu, abyste mohli umožnit sdílení znalostí a propojení bez ohrožení vašich regulatorních nebo HR standardů.

5. Měření a analýza

Jako u jakéhokoliv jiného IT projektu je i zde dobré začít s iniciativou, nasadit pilotní řešení a zapojit do něj uživatele. Nicméně jak můžete odhadovat, jak dobře to bude fungovat? Jak můžete změřit míru akceptace, objemy komentářů, počty spojení a celkové využití systému? Jak můžete vidět, kde jsou určité oblasti platformy nedostatečně využívány a které oblasti vyžadují dodatečný trénink uživatelů pro dosažení maximálního pochopení? Hledejte platformy s různorodými schopnostmi analýzy, konkrétně takové, které se integrují s jinými datovými centry a sadami pro monitorování prostředí.