Hlavní navigace

Jak si IT může získat podporu podniku

9. 11. 2020
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: © alphaspirit - Fotolia.com
K úspěšná synchronizaci technologií a podnikání nikdy nedojde automaticky. Zde je návod, jak přimět IT strategie a podnikové cíle k tomu, aby společně šlapaly jako hodinky.

V ideálním světě by IT a obchodní světy byly dokonale sladěny s tím, že IT dodá obchodním lídrům strategické plány a zdroje potřebné k dosažení maximálního výkonu, efektivity a zisků.

Přesto, jak jste si možná všimli, může být hledání dokonalosti poněkud nepolapitelným úkolem. V reálném světě jsou IT vůdci často ponecháni v tom, že musejí hádat, zda plány, které vytvořili, a technologie, které si vybrali, skutečně plní podniková očekávání. Obchodní lídři se mezitím často obávají, že IT není plně naladěno na skutečné potřeby a výzvy podniku.

Naštěstí existují osvědčené metody, které vedoucím IT umožňují jasně pochopit vztah IT-podnikání. Následující sedm návrhů ukazuje, jak vybudovat produktivní partnerství, které uspokojí potřeby zúčastněných stran při současném plnění časových a rozpočtových omezení IT.

1. Vybudujte si úzké vztahy s vedením

Ať už tváří v tvář či prostřednictvím aplikace typu Zoom, by si lídři IT měli vyčlenit čas na to, aby se mohli setkávat s podnikovými lídry napříč svojí firmou a probírat s nimi důležité záležitosti. „Klíčovým komponentem dobrého dialogu je zkrátka mluvit prostým jazykem, a to i když se pokoušíte vysvětlovat komplexní technické problémy,“ radí Nidal Haddad, šéf pro ekosystémy a aliance poradenské firmy Deloitte Consulting.

Budování úzkého souladu mezi IT a podnikem vyžaduje závazek k seriózním a důkladným diskusím. Představte si například rozhovor o AI. V tomto příkladu chce obchodní lídr tuto technologii přijmout, ale nechápe, že AI je primárně cloudová nebo že AI funguje nejlépe, když je poháněna velkým množstvím dat. „Jasným vysvětlením konceptů AI může být obchodní lídr uveden do stavebních kamenů AI a vedoucí IT může vyvinout přijatelnou strategii,“ říká Haddad.

Aby si vedení IT vybudovalo silné a úzké vazby, musí také naslouchat svým podnikovým protějškům a učit se od nich. „Vedoucí IT nemohou vytvořit plán, který by umožnil realizaci obchodních priorit, ve vakuu,“ vysvětluje Haddad. „Je lepší požádat [podnikové] lídry, aby se podělili o své plány a odstranili dohady ohledně obchodních potřeb a záměrů.“ Pamatujte také, že IT je klíčovým hráčem při definování podnikové vize. „Nejúspěšnější IT oddělení slouží jako silný nástroj, který rozšiřuje strategii podnikání a násobí její úspěch,“ uvádí.

Úzký mezilidský vztah je zásadní, protože „do morku kostí porovnává IT iniciativ s plány růstu podniku,“ říká Deb Gildersleeveová, CIO společnosti QuickBase, která je vývojářem platformy pro budování aplikací. „Lidé z IT by neměli mít strach kontaktovat svoje kolegy, ať už v oddělení marketingu, účetním oddělení nebo kdekoliv jinde, aby lépe pochopili jejich bolestivá místa a společně zhodnotili možná řešení,“ radí a přitom poznamenává, že nástroje pro spolupráci, jako je Slack, jsou „pro udržení svobodného a otevřeného dialogu neocenitelné.“

2. Pokládejte správné otázky

Když se setkáváte z kolegy z vedení, je přirozené začít otázkami souvisejícími s IT technologiemi, strategiemi a operacemi. Přesto jsou tato témata pro většinu podnikových lídrů neznámým, až cizím teritoriem. „Vyžaduje to od nich, aby se vžili do vaší kůže, a v tom nejsou velmi dobří, protože vaši práci nikdy nedělali,“ vysvětluje Rob Collie, zakladatel a výkonný ředitel společnosti P3, která se specializuje na konzultace v oblasti Business Intelligence.

Collie má za to, že je mnohem užitečnější a produktivnější dotazovat se lídry podniku na jejich vlastní pracovní pozice, včetně jejich pohledu na tržní trendy a klíčové obchodní výzvy, kterým čelí. „Potom je už vaším úkolem na straně IT, abyste zhodnotili, kde by měla být aktivována technologická řešení, jež by na tyto potřeby reagovala,“ uvádí. „To je skutečně podstata prohlášení o poslání IT.“

3. Budujte důvěru

Úspěšné vztahy jsou postavené na důvěře, transparentnosti, vzájemném respektu a společných cílech. U profesionálních spojení to není jiné. „Zajištění toho, že do hloubky rozumíte podnikání svých partnerů, převzetí extrémní odpovědnosti za výzvy, a zranitelnost – to vše jsou součásti budování těsných partnerství,“ podotýká Andrew Palmer, CIO pro region USA společnosti Liberty Mutual Insurance.

Pokud se nedaří sladit IT a obchodní zájmy, postupně to naruší těžce získanou důvěru. „Podporuje to skepsi v technologických strategiích, dále to podporuje kulturu obviňování, snižuje to trpělivost a tlačí to plánování do neproduktivních úrovní detailů, což vede k falešnému pocitu přesnosti,“ říká Palmer. Když mají vedoucí firmy důvěru ve svou IT organizaci, všechno se hýbe rychleji. „Rozhodování je přesnější, ochota jít do rizika se zvyšuje a týmy tráví více času realizací než plánováním.“

Tvorba a kultivace kultury, která podporuje konstantní, otevřenou komunikaci, je dalším klíčem k budování blízké a důvěrné spolupráce IT a vedení podniku. „Výsledkem je jeden tým se společnými cíli a záměry,“ říká Merim Becirovic, výkonný ředitel pro globální IT a podnikovou architekturu v konzultační firmě Accenture. Lídři IT by měli vyzvat podnikové lídry k diskusi nad výzvami a cíli každodenních obchodních procesů a toho, jak může IT napomoci ve zlepšování rychlosti, efektivity a inovace. „Tato kultura dvoucestné komunikace a podněcování zpětné vazby… může vést k tomu, aby IT oddělení i samotný podnik věděly, jak pokračovat ve zlepšování spolupráce,“ poznamenává.

4. Staňte se motivátorem

Většina podnikových lídrů očekává, že IT bude motorem, který bude pohánět úspěch podniku. „Cílit pouze na plnění definovaných potřeb podniku je šizením IT oddělení,“ říká Aviv Ben-Yosef, nezávislý konzultant a kouč v oblasti technologií. „Ty nejlepší IT týmy na světě dávají vzniknout svým vlastním inovacím pro řešení potřeb podniku.“

Pochopte, že vedení podniků si zatím nemusí být vědomo důležitých nových nebo vylepšených technologií. Je zodpovědností lídra IT, říká Ben-Yosef, upozornit kolegy z vedení na narušující a transformační technologie s potenciálem změnit celé podnikové prostředí, stejně jako na menší invovace, které mohou vést k podstatným výkonnostním zlepšením na trhu.

5. Měřte pomocí metrik

Metriky a klíčové indikátory výkonu (KPI) odrážející podnikové dopady kritických systémů a procesů jsou cennými nástroji, které mohou jak lídrům IT, tak vedoucím podniků napomoci určit, do jaké míry jsou IT operace v souladu s potřebami podniku. „K příkladům KPI řízených podnikovými výsledky patří sledování toho, zda programy, které jste dodali, poskytovaly výhody podniku, a sledování prostojů zaměstnanců způsobených problémy IT,“ říká Chris Fielding, CIO společnosti Sungard Availability Services, která se specializuje na služby obnovy IT.

IT organizace všeobecně nastavují metriky a KPI pro aktivity, které mohou přímo kontrolovat, jako je dostupnost služeb, reaktivita helpdesku a čas potřebný k aktualizaci systémů a vytvoření záplat. „Toto všechno jsou cenné a důležité metriky efektivity,“ poznamenává Haddad. Nezapomeňte však, že efektivita je pro podniky velice zásadní, takže nikdy není dobrý nápad pokoušet se skrýt dílčí KPI. „Vedoucí IT by měl převzít odpovědnost za stejné metriky jako jejich obchodní (podnikové) protějšky a sdílet je s nimi,“ radí.

Na druhou stranu by IT mělo být schopné proniknout do obchodních metrik a posoudit, jak dobře podporuje základní podnikové operace. „Například pokud je obchodním cílem růst prodeje, IT se pak může zeptat sebe sama, zda vytvořilo nástroje, které potřebuje prodejní oddělení, aby mohlo efektivně prodávat,“ říká Haddad.

6. Poučte se z průzkumů

Průzkumy by měly být navrženy s cílem poskytnout hluboký vhled do celkové obchodní vize, včetně strategie, klíčových priorit a požadovaných schopností. Průzkumy IT se tradičně zaměřovaly na kvalitu technologií a služeb v oblastech, jako je podpora helpdesku, spolehlivost dodávek, stabilita a bezpečnost systémů, poznamenává Palmer. Časy se však změnily. Moderní průzkum by se měl zaměřit na způsoby, jakými může IT pomoci řídit obchodní vizi. „Cílem je zachytit výsledky potřebné k vítězství v základní strategii, jako je růst, zisk, zkušenosti zákazníků a inovace,“ říká Palmer.

Dotazy v průzkumu se budou lišit v závislosti na cílových respondentech. „Klíčem je vytvořit průzkumy, které jsou krátké a umožňují flexibilitu u odpovědí,“ doporučuje Becirovic. „Kvalitativní zpětná vazba je stejně důležitá jako procenta,“ dodává.

7. Provádějte průběžná hodnocení

cyber23

Jako při každé iniciativě pro optimalizaci podnikání je třeba na jednotu IT oddělení a vedení podniku pohlížet jako na otevřený projekt. „Vytvořte procesy, které zajistí nadbytečnost a dohled, aby bylo možné určit, zda je vztah úspěšný nebo vyžaduje zlepšení,“ navrhuje Gildersleeveová. „Jde skutečně o neustálé a důsledné udržování dialogu s protějšky napříč společností,“ poznamenává.

Posuzování souladu by mělo být neustálým rozhovorem v rámci správy IT. „Díky důsledným a častým kontrolám souladu se IT tým překlopí z reaktivity na proaktivitu,“ poznamenává Haddad. „Proaktivní tým IT pracuje na řešení problémů a reakci na ně dříve, než k nim dojde, než aby čekal na problém, který vynutí kontrolu a obnovení po poškození.“

Byl pro vás článek přínosný?