Hlavní navigace

Jak se vyrovnat s narůstající podnikovou mobilitou

28. 12. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V souvislosti s rychlým nástupem chytrých telefonů a tabletů stojí firemní IT před novými výzvami. Jak na ně může reagovat?

ilustrační foto: Mat Packer

 

Troufám si říct, že zažíváme počátek nového mobilního období. Výrobci hardwaru si tentokrát ve své obvyklé honbě za vyššími výkony a parametry vybrali mobilní telefony. Zákazníci jejich hru opět přijali a svět se rozdělil na komunitní příznivce různých značek. Světová média ohlašují v hlavních zprávách nové modely mobilních telefonů a podněcují vzájemné soupeření jejich příznivců. Mobilní operátoři posilují mobilní sítě, aby dokázali uspokojit strmě narůstající celosvětovou poptávku po mobilních datech.

V podnicích je to podobné. Donedávna postačující mobilní telefony jsou ve firmách masově nahrazovány smartphony, které kromě hlasové komunikace hravě zvládají elektronickou poštu nebo práci s různými dokumenty a aplikacemi. Uživatelé mohou na telefonech ocenit vymoženosti internetu a bohaté multimediální funkce. Zaměstnanci chtějí pro práci využívat mobilní zařízení, která si vybrali podle image, značky, designu nebo identifikace s komunitou uživatelů.

Díky novým mobilním zařízením a službám jsou zaměstnanci mnohem mobilnější, mají lepší přístup k podnikovým datům a dokumentům bez ohledu na čas a místo. Zrychlují se a zkvalitňují obchodní firemní procesy a ve velkém se přesouvají informace mezi podnikem a zaměstnanci v terénu. Zkrátka stoupá produktivita pracovníků.

Rostoucí příval chytrých telefonů a tabletů ale přináší do firem také problémy. S množstvím nově připojených mobilních zařízení se zvedají firemní náklady na mobilní komunikaci, správu a podporu uživatelů, zhoršuje se firemní bezpečnost a znesnadňuje se péče o firemní IT infrastrukturu a provoz.

 

Změna přístupu je nutností

Tato zcela nová situace by se jistě měla odrazit v novém přístupu firemních IT k narůstajícím počtům smartphonů a tabletů. Je totiž zcela nabourána dosavadní strategie jednoho firemního operačního systému a homogenního hardwaru. Zvyšuje se počet mobilních aplikací, které přistupují k firemním informačním systémům, a roste objem mobilních dat, která proudí mimo firmu. Uživatelé také vyžadují, aby do podnikové sítě mohla být připojena i jejich vlastní mobilní zařízení s jejich privátními soubory. Telefony s firemními informacemi a trvalou konektivitou, které si zaměstnanci nosí po kapsách, jsou mnohem více ohroženy ztrátou, krádeží či poškozením.

Náprava může být rychlá. V první řadě je nutné si uvědomit, že je třeba začít se chovat k mobilním telefonům stejně jako k firemním počítačům. Pro vlastní správu firemních mobilních zařízení je pak možné využít řadu výkonných nástrojů pro Mobile Device Management – MDM. Tyto nástroje pro vzdálenou správu mobilních zařízení umožňují podnikovému IT rychlé zvládnutí hlavních mobilních platforem, nasazení jednotných firemních provozních a bezpečnostních standardů, řídit přístup k firemním dokumentům a datům, zajistit bezpečnost a podporu uživatelů nebo optimalizovat provozní komunikační náklady. Umožňují tak efektivní začlenění péče o mobilní zařízení do aktivit firemních IT, což je dnes nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti v dnešním globálním světě.

 

Autor pracuje coby Competence manager pro služby Mobile & Messaging ve společnosti Ness Technologies