Hlavní navigace

Jak se vypořádat s nároky ESG reportingu

10. 6. 2024
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
ESG výkaznictví je náročná záležitost, která vyžaduje podniková data. A to staví CIO do další důležité role, protože jde o otázky naplňování zákonných požadavků.

Korporátní ESG výkaznictví se stává realitou pro firmy po celém světě. Existující i navrhované předpisy v EU, USA a dalších zemích prohlubují požadavky na výkaznictví ve snaze změnit chování podniků. To, co kdysi bývalo teoretickými cíli týkajícími se environmentálních, sociálních a správních otázek, se rychle vyvíjí v povinnost.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Základem ESG výkaznictví jsou samozřejmě data. A to staví CIO do důležité role v naplňování těchto požadavků.

„CIO spravují většinu dat nezbytných pro ESG výkaznictví a zjišťují, že podniky jsou na nich tím více závislé,“ říká Nancy Mentesana, výkonná ředitelka pro ESG ve společnosti Labrador US, globální komunikační organizaci zaměřené na firemní reporting.

V EU vstoupila v lednu 2023 v platnost směrnice o nefinančním výkaznictví (CSRD), kterou všechny zde působící firmy musejí dodržovat, ale americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), Rada pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB) a jiné orgány v dalších zemích nezůstávají pozadu s novými požadavky. A letos v dubnu přijatá směrnice EU o řádné péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) bude znamenat další povinnosti.

„Lze očekávat, že kvůli CSDDD se z vykazování informací souvisejících s ESG stane práce na plný úvazek a zásadně se změní způsob, jak mají firmy strukturovaný příslušný aparát,“ říká Nancy Mentesana.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Nabídka softwarových nástrojů pro ESG výkaznictví se postupně rozšiřuje. Výběr toho správného je sice důležitý, ale největší díl práce se odehrává v pozadí. To, co firmy pro ESG výkaznictví potřebují více než cokoli jiného, jsou kvalitní data. To znamená zajistit, aby data pro ESG byla dostupná, transparentní a použitelná, říká Ivneet Kaur, výkonná viceprezidentka a ředitelka informačních technologií ve společnosti Sterling, která poskytuje služby správy identit. 

„CIO jsou v jedinečné pozici, kdy mohou zajišťovat dostupnost dat pro ESG výkaznictví v potřebném rozsahu, protože vědí, co je potřeba a proč a jak to lze zařídit.“

„CIO bude hrát důležitou roli, zejména v počátcích – při získávání a agregaci dat,“ souhlasí Amy Cravens, manažerka výzkumu společnosti IDC v oblasti řídicí praxe, rizik a compliance (GRC), ESG managementu a nefinančního výkaznictví. „Nové předpisy v oblasti ESG vyžadují auditovatelný reporting podložený daty, což zvyšuje jejich důležitost – a tím i důležitost role CIO.“

CIO, kteří podle analytika společnosti Everest Group Meenakshiho Narayanana podepisují téměř polovinu všech smluv o službách s nulovými čistými emisemi s předními poskytovateli, mají jedinečnou pozici k tomu, aby vedli transformaci správy a využití dat pro potřeby ESG výkaznictví. Data pro ESG jsou však složitější než jakýkoli jiný typ dat, se kterými podniky dosud musely zacházet, což motivuje přední CIO k tomu, aby se v problematice spolehlivého a použitelného výkaznictví ESG rychle vzdělávali.

ESG výkaznictví a data: Nejnovější výzva pro IT

Pro Allianz Technology není ESG reporting rozhodně triviální záležitostí. Jako interní poskytovatel technologií pro mateřskou společnost Allianz SE s 15 000 pracovníky zaměstnává tento subjekt více než sto odborníků na ESG, kteří každý rok stráví několik týdnů ručním sběrem a zpracováváním dat pro výkazy ESG.

Drtivou většinu pracovníků brzdí ve výkonu nedokonalé technologie. Jak to zlepšit? Přečtěte si také:

Drtivou většinu pracovníků brzdí ve výkonu nedokonalé technologie. Jak to zlepšit?

Birgit Fridrich, která nastoupila do Allianz jako manažerka udržitelnosti zodpovědná za ESG reporting na konci roku 2022, tráví mnoho hodin ověřováním dat v nástroji Microsoft Sustainability Manager. „Kvalita dat je klíčová, ale pokud to děláme ručně, vždy se mohou vyskytnout chyby. To je naše největší výzva,“ říká Birgit Fridrich, která touží po větší digitalizaci a automatizaci, jež by jí uvolnila ruce ke zlepšování výkaznictví ESG, s nímž má zkušenosti.

Pomoc je na cestě, ale ještě nějaký čas to potrvá. Rainer Karcher, ředitel pro udržitelnost společnosti Allianz Technology, ví, co bude snaha o zefektivnění ESG reportingu obnášet. Karcher strávil 26 let na různých pozicích v IT a chápe potřebu spolehlivých a snadno dostupných dat pro ESG. Vzhledem k tomu, že dříve byl odpovědný za udržitelnost IT ve společnosti Siemens, zná také úskalí její realizace. Siemens měl ve svém portfoliu 365 000 produktů, od spínačů po vlaky (které samy o sobě obsahují miliony dílů), a více než 65 000 dodavatelů první úrovně.

„Abychom mohli přesně vykazovat ekologickou stopu vlaku, musíme zajistit, aby každý jednotlivý dodavatel spolehlivým způsobem poskytoval přesné údaje,“ říká Karcher. „Hovoříme zde o mnohem vyšší úrovni složitosti.“

Dokonce i přímočařejší informace pro ESG, jako jsou spotřebované kilowatthodiny energie, vyžadují nejen samotné údaje, ale i metadata včetně „přesného období, kdy byla data získána, a kvality dat“, říká Birgit Fridrich. „K jednomu údaji se tedy pojí několik dalších, které je také nutné vykázat.“

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu Přečtěte si také:

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu

Jde o tak rozsáhlý úkol, že technická ředitelka Allianz Technology Gülay Stelzmüllner, tehdejší CIO, v říjnu 2022 najala Rainera Karchera, aby vypracoval strategii firemního ESG výkaznictví, protože vzhledem ke svým ostatním povinnostem jako CIO neměla dostatek prostoru na to, aby ji zpracovala sama. Karcher od té doby sestavil osmnáctičlenný tým a dokončil soupis existujících datových struktur a zákonných požadavků na ESG.

„Ať děláme cokoli, potřebujeme transparentnost u všech datových struktur, procesů a řídicí praxe, abychom měli jediný zdroj pravdy,“ říká Karcher. „A potřebujeme, aby byl spolehlivý a auditovatelný kvůli dodržování předpisů.“

Karcherovou nejvyšší prioritou je zbavit odborníky na ESG nutnosti zpracovávat výkazy manuálně, přičemž IT je klíčové pro digitalizaci a automatizaci celého procesu.

V podobné situaci se nachází většina firem.

„Jen hrstka podniků zavedla plně automatizované nástroje pro sběr a monitorování dat pro ESG, zatímco většina je stále závislá na nespolehlivých manuálních postupech,“ říká Meenakshi Narayanan z Everest Group. „Potýkají se s nedostatkem lidských zdrojů, protože nefinanční výkaznictví spolu s finančním výkaznictvím začíná být značnou zátěží.“

Budujte spojenectví – a začněte u IT

Chtějí-li CIO uspět, musejí nejprve pochopit, jak ESG výkaznictví zapadá do obchodní strategie společnosti, říká Ivneet Kaur ze společnosti Sterling. Poté se musejí propojit a sladit se správnými osobami v podniku.

Na prvním místě seznamu jsou finanční a obchodní ředitelé, ale nejen ti, protože ESG a udržitelnost se týká celého výrobního řetězce,“ říká Marsha Reppy, ředitelka pro řídicí praxi, rizika a compliance ve společnostech EY Global a EY Americas. „K úspěchu je nutné zahrnout nákup, výzkum a vývoj, dodavatelský řetězec, výrobu, prodej, lidské zdroje, právo a daně.“

Zlepšete IT prostředí svých zaměstnanců Přečtěte si také:

Zlepšete IT prostředí svých zaměstnanců

Vzhledem k tomu, že data pro ESG se nacházejí doslova v celém podniku, budou CIO potřebovat široký konsenzus ohledně strategie ESG výkaznictví, ale vedoucí úlohu by měl mít triumvirát CIO, CFO a CHRO, říká Ivneet Kaur.

„Záleží na obchodních cílech, na financích a na angažovanosti zaměstnanců. Vytvoření tohoto partnerství má tu výhodu, že sjednocuje pohled na problematiku ESG právě v těchto klíčových oblastech.“

CIO se také musejí vzdělávat v oblasti ESG reportingu, aby plně pochopili složitost a šíři problému, který se snaží vyřešit, říká Marsha Reppy z EY.

Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je začít sestavovat zprávy o ESG v oblasti podnikového IT, říká Rainer Karcher z Allianzu. Ředitelům IT radí, aby ve svých týmech vyhledali pracovníky, kteří mají k tomuto tématu blízko, a s jejich pomocí nastartovali celý proces, jenž zahrnuje mimo jiné velmi dobrou znalost terminologie ESG. „Většina CIO tápe ohledně rozlišování emisí na kategorie 1, 2 a 3,“ říká Karcher. „Musejí rozumět všem specifickým pojmům a požadavkům na reporting.“

SustainableIT.org, v jehož představenstvu Kaur i Karcher sedí, nabízí ředitelům IT bezplatné rámce, data a standardy výkaznictví, stejně jako případové studie a praktické rady od kolegů z IT. „Tím, že CIO projde procesem ESG pro podnikové IT, bude lépe chápat, co je nutné pro výkaznictví celého podniku,“ říká Karcher, který tento přístup uplatnil ve společnosti Siemens.

Ricardo Silva, viceprezident HP: Umíme zajistit produktivitu zaměstnanců v kanceláři i kdekoliv jinde Přečtěte si také:

Ricardo Silva, viceprezident HP: Umíme zajistit produktivitu zaměstnanců v kanceláři i kdekoliv jinde

„Začnete se učit pojmy a zjišťovat, jak identifikovat správné zdroje dat,“ říká. „O to lepší pozici budete mít pro spolupráci na ESG reportingu s CSO nebo CFO.“

Podrobná analýza datových struktur ESG

CIO by měli posoudit, která data jsou z hlediska ESG nejdůležitější v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a na ně zaměřit pozornost.

„Je důležité prokázat, že se podnik zabývá riziky a příležitostmi, jež mohou mít dopad na jeho vlastní provoz i na jeho okolí,“ říká Nancy Mentesana ze společnosti Labrador.

Na základě toho mohou CIO určit nejrelevantnější data a způsob, jak zajistit a automatizovat jejich sběr, říká Amy Cravens z IDC.

CIO by také měli zdokumentovat veškeré existující procesy sběru a vykazování dat, jež zahrnují relevantní údaje pro ESG, včetně toho, která oddělení jsou nebo by měla být do sběru dat zapojená, jaká data jsou shromažďována a jak jsou ověřována. Měli by také „posoudit data a výkaznictví v porovnání s různými externími rámci pro ESG a na základě toho určit, která data jsou nejrelevantnější pro dané odvětví a ta, jež jsou největším přínosem z hlediska informování příjemců ESG výkazů“, říká Nancy Mentesana.

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost Přečtěte si také:

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost

Při hodnocení existujících procesů by si CIO měli uvědomit také problémy, jako je manuální zpracování výkazů, špatná kvalita dat nebo izolované systémy, radí Rainer Karcher z Allianz.

Vzhledem k tomu, že cílem by mělo být extrahovat potřebná data přímo u zdroje kvůli větší transparentnosti a přesnosti, měli by IT lídři také přezkoumat současné nástroje a určit, kde může být potřeba další pomoc nebo technologie k řešení základních problémů, jako jsou správa dat, analýza a záznam auditní stopy, říká Nancy Mentesana.

Plány ESG by měly být nastaveny tak, aby využívaly současné i plánované investice v souladu s širší IT strategií, radí Marsha Reppy z EY. „Vhodné je zpracovat dlouhodobý plán, který identifikuje synergie s dalšími iniciativami, ale počítá s krátkodobými potřebami,“ říká.

Rainer Karcher, který se ve společnosti Siemens hodně naučil o analýze organizačních datových struktur, okamžitě zapojil svůj nový tým v Allianz Technology do práce na identifikaci veškerých zdrojů dat užívaných pro manuální zpracování ESG výkazů. Za poslední rok jeho tým sestavil katalog standardů a pravidel ESG, které podrobně definují, co udržitelnost znamená pro různé aspekty technologií a provozu. V letošním roce tým propojí všechny zdroje ESG dat s datovým jezerem Allianz, jež obsahuje také obchodní, finanční a HR data mateřské společnosti. Tímto způsobem může Karcherův tým sestavit nabídku datových služeb ESG pro dalších 64 subjektů v rámci Allianz SE.

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií Přečtěte si také:

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií

„Digitalizace a automatizace jsou klíčem k tomu, abychom dosáhli potřebné kvality dat pro účely nefinančního výkaznictví,“ říká Birgit Fridrich. „Musíme vědět, že se na data můžeme spolehnout, jinak jsou vše jen odhady.“

Datová architektura bude navržena tak, aby poskytovala výstupy nejen do reportingového nástroje ESG, ale i do dalších systémů, které budou sloužit ke zlepšování v oblasti udržitelnosti.

Cesta je víc než cíl

I když jde o důležitý úkol, CIO kladou důraz na postup v dílčích krocích v průběhu času.

„Neztrácejte čas zdlouhavým vypracováním komplexního plánu, který nakonec zastará a nebude stát za realizaci,“ říká Daragh Mahon, CIO dopravní a logistické společnosti Werner Enterprises, která nedávno spustila platformu pro ESG reporting.

Technologická perspektiva světa: Zelená a přelomová Přečtěte si také:

Technologická perspektiva světa: Zelená a přelomová

Mahon přistupuje k ESG reportingu jako k produktu, jenž vyžaduje průběžnou údržbu a vývoj, aby sloužil svému účelu.

„Přistupujte k vývoji strategie po malých krocích. Věnujte více pozornosti krokům, které vás čekají bezprostředně, a zaměřte se u nich více do hloubky,“ radí Daragh Mahon. U vzdálenějších fází strategie zůstávejte na obecnější úrovni, protože pravděpodobně bude docházet k určitým změnám.“

Podle těchto doporučení Mahon rychle zavedl platformu pro ESG výkaznictví, aby získal zpětnou vazbu od uživatelů hned v počátcích, podobně jako by tomu bylo u minimálního životaschopného produktu. „Tím, že se přinutíte co nejdříve odstranit problematická místa, získáte ve výsledku lepší a životaschopnější řešení,“ říká.

Pro Ivneet Kaur ze společnosti Sterling stojí na začátku práce na řešení ESG výkaznictví věčná otázka: co musíme udělat, abychom zpřístupnili správná data a analýzy pro další kroky na mnoha různých úrovních? Zároveň budou muset CIO neustále zkoumat, jak zvýšit efektivitu a snížit náklady na ESG výkaznictví, říká Meenakshi Narayanan.

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

V Allianz se ukázala jako důležitá průběžná komunikace s cílem objasnit roli Karcherovy skupiny pro udržitelnost (a IT oddělení) a jejich práci na ESG výkaznictví a strategii. Příliš mnoho firem považuje ty, kdo budují základy pro ESG reporting, za odpovědné za tuto oblast. Rainer Karcher proto ve společnosti vybudoval komunitu 350 lidí, kteří v rámci svých každodenních povinností pracují na udržitelnosti v konkrétních oblastech, aby se ESG stalo nedílnou součástí firemní kultury. „Byla to zásadní změna, jejímž cílem bylo zajistit, že budeme vnímáni jako průvodci a podpora ESG, nikoli jako tým, který je za ESG odpovědný,“ říká Karcher.

soutez_casestudy

Vývoj infrastruktury a schopností pro ESG výkaznictví je cesta, která postupně spěje k dokonalosti,“ říká Amy Cravens z IDC. Částečně je to proto, že ESG výkaznictví není jen o datech. Ale vyžaduje transformaci založenou na datech. A to je pro CIO ještě větší důvod, proč by měli stát v centru těchto iniciativ.

„Klíčem k řešení jsou data. Ale existují-li požadavky na data, která nejsou součástí podnikového procesu, a zároveň chybí řízení organizačních změn, jež by to umožnilo, nedojdete daleko,“ říká Marsha Reppy z EY. „CIO mají příležitost naplnit firemní cíle udržitelnosti a ESG nejen tím, že je podpoří daty a technologiemi, ale také tím, že propůjčí své rozsáhlé dřívější zkušenosti s technologickou transformací tam, kde je dnes zoufale zapotřebí.“

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?