Hlavní navigace

Jak se v budoucnu změní role CIO?

30. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Úloha CIO v podniku se rychle vyvíjí. Jaké schopnosti a dovednosti by měl mít v budoucnosti šéf informatiky? Podle studie PwC měnící se role CIO převezmou IT ředitelé širší, strategičtější úlohu v podniku, která se bude týkat nejen zavádění informačních a komunikačních technologií.

Namísto řešení rozpočtů se bude CIO budoucnosti pravděpodobně více věnovat nastavení techniky a služeb, tak aby podporovaly obchodní cíle, konkurenceschopnost a umožňovaly reagovat na vývoj poptávky.

„Tradiční role CIO z hlediska starosti o IT infrastrukturu se musí změnit,“ říká David Tay, IT ředitel strojírenské společnosti Beyonics. „Je to stejné, jako když stavíte dům. Musíte natáhnout vodovodní trubky, a když je dům hotový, potřebujete, aby vše fungovalo. Nechcete se o rozvody starat, protože by měly samy fungovat, jak mají. Podobně by se měl CIO zaměřit na to, aby mohl využívat technologie k rozvoji podniku.“

Studie 2018 CIO Agenda společnosti Gartner ukazuje, že se povinnosti 84 % CIO v nejúspěšnějších digitálních podnicích výrazně rozrostly mimo sféru IT a jejich primární odpovědností dnes jsou inovace a transformace.

Novým úkolem pro mnoho CIO je také zavádění digitální kultury v obchodních jednotkách. To nebývá snadné a vyžaduje promyšlenou argumentaci, proč je digitalizace správnou cestou vpřed.

Voranuch Dejakaisaya, IT a provozní ředitelka thajské banky Ayudhya, tvrdí, že digitální kultura je sice nezbytným předpokladem obchodního úspěchu, ale její zavedení je náročné. „Hlavní problém spočívá v kultuře – musíme lidem vysvětlovat, že digitalizace je nutná. Největší překážkou nejsou většinou technologie, ale lidské dovednosti a přeorientování na nové pracovní postupy.“

Vývoj role CIO ve vlnách

Být IT ředitelem v roce 2000, kdy se začínala zdvihat tzv. třetí digitální vlna, bylo zcela jiné než dnes. Zatímco tradiční úloha CIO spočívala v poskytování IT se zaměřením na vývoj a provoz, nový model staví CIO spíše do role zprostředkovatele a koordinátora služeb.

David Higginson, CIO v dětské nemocnici ve Phoenixu, hovoří o třech vlnách CIO: „V 80. a 90. letech byl CIO něco jako instalatér nebo údržbář – zajišťoval, že bude fungovat síť, servery a e-mail, a to byla jeho práce. Po roce 2000 jsme měli k dispozici obří rozpočty a za úkol zavádět nové technologie. Myslím, že řada dnešních CIO si vedla velmi dobře při řízení projektů a implementaci nových systémů.“ Třetí vlna je úzce spjatá s obchodní strategií – spolurozhodováním s dalšími vrcholovými manažery o cestě vpřed.

Alex Tan, ředitel pro digitalizaci a technologie ve společnosti SingPost, popsal svůj přechod od zajišťování provozu v pozadí k viditelnější pozici ve firmě, a jak je dnes byznysový prvek stejně zásadní pro jeho roli jako technologie pro celou firmu. „Rozhodně došlo k posunu od technicky zaměřené provozní role k rovnocennému partnerství s kolegy z byznysu,“ říká.

Gartner předpovídá, že do roku 2020 bude 100 % pracovních pozic v IT vyžadovat střední úroveň obchodních schopností kvůli úspěšné realizaci digitální obchodní strategie.

Lídři byznysu a stratégové

Práce CIO se stává stále méně technickou a provozní a zaměřuje se více na hlavní činnost organizace na strategické úrovni.
Obsah role CIO se posouvá zdola nahoru, s rostoucím důrazem na externě zaměřené činnosti, které tvoří ekonomickou hodnotu a pomáhají zjednodušit provoz IT. Zásadní bude i interakce se zákaznickou základnou a naslouchání potřebám uživatelů. Obchodní úspěch se bude do značné míry odvíjet od toho, jak budou zaváděné technologie naplňovat požadavky zákazníků.

„Z hlediska organizace jsme vždy usilovali o maximalizaci využití technologií jako způsoby odlišení od konkurence,“ říká Gabriel Tho, provozní ředitel společnosti Y3 Technologies and CIO skupiny YCH. „Technologie musejí být provázané a poskytovat našim klientům větší užitek, zvláště když někteří z nich nejsou příliš technologicky na výši. Otázka tedy je, jak tyto technologie zavést, aby byly pro naše klienty skutečným přínosem.“

CIO budoucnosti bude mít klíčovou úlohu z hlediska získávání konkurenční výhody, tvorby ekonomické hodnoty a interakce se zákazníky. S tím souvisejí rostoucí tlak a vyšší očekávání od funkce IT v podniku.

Pro management i spolupracovníky není nic více frustrujícího než nedostatek obchodního ducha a pochopení potřeb podniku na straně IT. Nedokáže-li CIO získat důkladné znalosti odvětví své firmy a jejích zákazníků, je definitivně odsouzený k osobnímu neúspěchu.