Hlavní navigace

Jak přežít: 11 rad pro IT manažery (2)

18. 10. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: (c) red150770 - Fotolia.com
Na manažery, kteří nedrží krok s vývojem IT, číhá řada potenciálních nebezpečí a podle některých výzkumů již nejsou IT manažeři tak chráněni proti propouštění jako v dřívějších letech.

 > předchozí část

6. Získejte „měkké“ dovednosti

AI a cloudové technologie IT manažerům do určité míry ulevily, říká Lane Greever, viceprezident společnosti Modis, poskytovatele poradenských a IT služeb. Vlivem jejich zavádění však zároveň stoupá složitost a náročnost role IT manažera – s rostoucím důrazem na netechnické know-how.

„Roste poptávka po vzdělávání v nových technologiích a dovednostech,“ říká Greever. Průzkum, který nedávno uskutečnila jeho firma mezi IT a technickými manažery, ukazuje, že začíná být složitější u vedoucích pracovníků nalézt tzv. měkké dovednosti. „Manažeři rozvíjejí a prohlubují své technické dovednosti, protože chtějí držet krok s tempem vývoje technologií. Ti, kdo chtějí být skutečně úspěšní a zůstat konkurenceschopní na trhu práce, musejí rozvíjet také své interpersonální dovednosti.“

7. Nepřestávejte se učit

Udržet krok s rychlým tempem změn je sice podle Greevera těžké, ale IT manažeři s příliš úzkým rozhledem budou mít problém se udržet.
„Efektivní IT manažeři chápou nebezpečí úzkého pohledu a ignorování probíhajících změn,“ říká Greever. „Ve světle nejnovějších pokroků v oblasti umělé inteligence, strojového učení, výpočetní techniky a robotiky je důležité se zaměřit na neustálé vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců a manažerů.“

Ti, kteří nehledí dostatečně daleko dopředu, zůstanou pozadu, upozorňuje profesorka Lynne Williams.

„Záleží to do určité míry na samotných manažerech,“ říká. „Například odborníky na Novell Netware již nikdo nehledá. Všímá-li si manažer aktuálního vývoje a trendů do budoucna, zachová si svoji atraktivitu na trhu práce. Ti, kdo nerozvíjejí své znalosti a dovednosti a nerozšiřují si obzory, budou náchylnější ke ztrátě zaměstnání.“

8. Věnujte se datům

Analýza dat se rychle stává hlavním diferenciátorem podniků i IT manažerů. Úspěch mají zaručen ti, kdo se naučí s daty pracovat. Data totiž hrají zásadní roli nejen u technologických start-upů nebo spotřebitelsky orientovaných podniků. Role IT ředitelů a manažerů se změní také vlivem zavádění internetu věcí (IoT), který rychle propojuje IT a provozní technologie (OT), říká Lynne Williams.

„Provozní technologická zařízení dokážou stále větší měrou komunikovat přímo s IT infrastrukturou, což umožňuje snáze udržet přehled o stavu zařízení, průběhu procesů a řadě činností OT, které dříve probíhaly téměř nezávisle na IT. Příliš zářná budoucnost nečeká IT manažery, jež na podporu ekonomických cílů podniku aktivně nevyužívají rostoucí objemy dat generovaných provozními technologiemi prostřednictvím IoT.“

9. Zaměřte se na bezpečnost

Bezpečnost je další oblastí, na kterou je nutné klást zvýšený důraz. Posuzování bezpečnostních otázek se stalo nedílnou součástí všech fází vývoje, zavádění a provozu technologií. Sumir Karayi, generální ředitel softwarové a IT společnosti 1E, v souvislosti s pronikáním IoT, automatizace a AI do provozních technologií vyzývá IT manažery, aby prohloubili spolupráci se svými bezpečnostními kolegy.

„V dnešním vysoce rizikovém prostředí musejí IT, bezpečnost a provoz úzce spolupracovat,“ apeluje Karayi. „Společným postupem mohou tyto složky lépe chránit prostředky podniku s ohledem na jejich rizikové profily a vypracovat celkovou strategii pro zajištění bezpečnosti a compliance. Naopak bez spolupráce budou IT manažeři – a celý podnik – plýtvat penězi, časem a silami na hašení požárů, zatímco konkurence postupuje kupředu.“

10. Přijímejte novinky

Dwight Specht, viceprezident pro data a analytické technologie v poradenské společnosti North Highland Worldwide Consulting, cituje výsledky výzkumu, které ukazují, že manažeři nereagují dostatečně rychle na nástup nových technologií, jež mohou být pro podnik přínosem.

„Rozhodně netvrdíme, že by je měli zavádět bez pečlivého uvážení, ale nepozorujeme, že by někde fungoval konzistentní proces průběžného posuzování nových technologií,“ říká Specht. „Podíváme-li se, jak posledních 30 let funguje vedení IT, uvidíme, že v každém případě, kdy mohlo vystoupit a vést transformaci, většinou se omezilo na podporu a údržbu nebo se drželo zastaralých implementačních modelů. Takto to bude pokračovat i do budoucna, leda by se IT zásadně změnilo a stalo se transformačním týmem namísto jednotky základní podpory. Dokud nebude IT jako podniková funkce hybnou silou digitální transformace, zůstává nákladovým centrem vystaveným propouštění, outsourcingu a automatizaci práce, stejně jako jakékoli jiné nákladové centrum.“

I při větším důrazu na zkoušení nových technologií je nutné myslet na obchodní přínos. Pratyush Rai z Kaplanova institutu říká, že IT manažeři se setkávají s novými technologickými trendy téměř každého čtvrt roku. „Kvůli rychlému tempu změn je každý pod tlakem,“ říká Rai. „IT manažeři však musejí do svých úvah začlenit životní cyklus nových technologií a chápat jejich obchodní přínosy. Princip zachování jednoduchosti přitom platí bez ohledu na konkrétní technologie.“

11. Zachovejte klidnou hlavu

Sue Bergamo, IT a bezpečnostní ředitelka softwarové společnosti Episerver, se nedomnívá, že by IT manažeři byli v ohrožení kvůli vzestupu technologií jako AI nebo cloud. Naopak je považuje za příležitost k rychlému využití dat, respektive navýšení kapacit.

„Potřeby podniků jsou dnes složitější a komplexnější, a právě z toho hlediska může být IT přínosem. Cloud computing sice dokáže nové potřeby z velké části vyřešit, ale má svá omezení. Lidský důvtip zůstává nezbytný při nastavování procesů, které budou fungovat, a zajišťování efektivního provozu.“

Svoji roli při oživování důležitosti IT managementu hraje i ochrana firemních dat proti hrozbám.

MM_AI

„V dnešní digitální éře existuje mnoho informací, které by někdo zvenčí rád získal,“ říká Sue Bergamo. „A bez ohledu na typ dat – e-mailové adresy, marketingový obsah atd. – se podniky staly primárním cílem spammerů a hackerů. Proto je pro podnik vedení IT důležitější než kdy dříve.“

Autor je editorem magazínu PC World.

Byl pro vás článek přínosný?