Hlavní navigace

Jak poznat zaměstnance, který by mohl škodit vaší firmě

7. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Gopas
Navzdory veškeré automatizaci, chytrým aplikacím a moderní technice hrají v IT klíčovou roli lidé, kteří je vyvíjí, implementují a ovládají. Práce s informacemi a informačními technologiemi vyžaduje důvěru, stejně jako práce s penězi. Bohužel se stává, že rostoucí hodnota informací probouzí temné stránky lidské povahy. Jak předcházet problémům a rozpoznat zaměstnance s nekalými úmysly? Zpozorněte, pokud si všimnete některého z uvedených sedmi „červených praporků“, které vychází ze skutečných manažerských zkušeností.

Červený praporek číslo 1: Nemluví pravdu u přijímacího pohovoru

Důvěryhodnost je při přijímání zaměstnanců zásadní. Může být těžké přijímat někoho, kdo má záznam v trestním rejstříku, ale člověk, který dokáže otevřeně přiznat svoji chybu a poučit se z ní, si nezaslouží být automaticky diskvalifikován například kvůli přešlapu v mládí. Naopak vaši důvěru nezasluhuje ten, kdo vám při pohovoru zamlčí byť triviální přestupek v soukromém nebo pracovním životě a vy jej při ověřování kandidáta odhalíte.

Červený praporek číslo 2: Říká, že mu předchozí zaměstnavatelé nevěřili

V takové situaci platí pořekadlo: „Pokud je člověk vždy obětí,  nejspíš je problém v něm samotném.“  Mnoho zaměstnanců -  možná většina - má určité negativní zkušenosti s předchozími zaměstnavateli a často to bývá důvod, proč odešli. Pokud si ale zaměstnanec stěžuje na všechny své bývalé zaměstnavatele, pravděpodobně při sebemenším konfrontaci rozšíříte jejich řady. Opakovanou ztrátu  důvěry rozhodně nelze brát na lehkou váhu.

Červený praporek číslo 3: Má informace které by mít neměl

Zaměstnanec, který ví o všem, co se děje, dříve než to bylo oficiálně oznámeno, je podezřelý. Existují lidé, kteří neváhají pomocí malwaru odposlouchávat zvuk mikrofonů počítačů spolupracovníků nebo mít odposlech v zasedacích místnostech, kde se schází management. Někteří zajdou i tak daleko, že instalují skryté kamery na záchodcích. V každé případě se jedná o trestný čin.

Červený praporek číslo 4: Tvrdí, že se dokáže nabourat do počítačů spolupracovníků nebo firemních systémů

Většina zaměstnanců, kteří tvrdí nebo vyhrožují, že se dokáží nabourat do počítačů jiných zaměstnanců nebo do podnikových systémů, to skutečně dělá. Žádnou takovou hrozbu neberte na lehkou váhu a poučte zaměstnance, aby v takových případech vždy upozornili nadřízeného. Za přítomnosti zástupce personální oddělení prohledejte počítač dotyčného pracovníka, zda neobsahuje hackerské nástroje, hesla jiných uživatelů nebo jiné známky průniku do cizích počítačů. Při pozitivním nálezu je samozřejmostí okamžitá výpověď a důkladná bezpečnostní kontrola.

Červený praporek číslo 5: Při příchodu nadřízeného přepíná obrazovku

Často se stává, že se nadřízený zastaví u zaměstnance a ten rychle přepne otevřené okno na jiné. Znamená to nejpravděpodobněji, že se právě nezabýval pracovní činností. Pokud se tak neděje příliš často a dotyčný jinak plní své pracovní úkoly, lze to tolerovat. Zpozornět je však nutno, pokud k tomu dojde ve chvíli, kdy zaměstnanec zjevně pracuje s podnikovými systémy, databázemi nebo internetovými stránkami, kde by před svým nadřízeným neměl mít co skrývat. Při sebemenším podezření situaci pečlivě vyšetřete.

Červený praporek číslo 6: Nikdy si nebere dovolenou

Zaměstnanec, který si tvrdošíjně odmítá vzít dovolenou, je buď nemocný a potřebuje pomoc, nebo se dlouhodobě dopouští něčeho, co nechce, aby v jeho nepřítomnosti vyplulo na povrch. Praxe ukazuje, že se může jednat o neoficiální dohody s dodavateli či odběrateli, systematické okrádání zaměstnavatele, zaměstnávání příbuzného s nadstandardními výhodami nebo jiné poškozování oprávněných zájmů firmy. I toho nejpracovitějšího občas donuťte na pár dní zmizet.

Červený praporek číslo 7: Opouští firmu rozzlobený

Nedobrovolné zrušení pracovního poměru nikdy není pro zaměstnance snadné. Personální škrty nebo reorganizace může přijít jako blesk z čistého nebe. Může zaměstnance zasáhnout ve složité životní situaci a stát se pro něj pomyslnou poslední kapkou. Pokud se jedná například o pracovníka s vysokými administrátorskými právy a vzdáleným přístupem, může se schylovat k neštěstí. Administrátoři často znají i přístupové údaje jiných pracovníků nebo mohou mít přístup do systémů obchodních partnerů či zákazníků. Dbejte na to, aby změněna skutečně všechna hesla, se kterými mohl odcházející pracovník přijít do styku.