Hlavní navigace

Jak politické strany chrání citlivá data?

21. 10. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
Politické strany chrání osobní údaje zodpovědně, zároveň si však uvědomují riziko lidského faktoru. Na anketu však neodpověděly všechny.

V rámci průzkumu, který zadala společnost Safetica, byly dotázány všechny kandidující politické strany na způsob jejich ochrany proti únikům citlivých dat, zejména osobních údajů voličů.

Dotazník vyplnilo sedm stran a politických uskupení. Šest z nich uvedlo, že vedle dat o svých členech, disponují také osobními údaji dalších občanů. Nejčastěji se jedná o jejich dárce, podporovatele a přívržence nebo odběratele newsletterů, ale také běžné voliče, které adresně oslovují v kampani. Za některé strany oslovují voliče komerční subjekty, které si najímají. Politické strany svá data sice chrání, ale jsou si vesměs vědomy toho, že nejslabším článkem je člověk, který k nim má přístup „zevnitř“ a může způsobit jejich únik.

Všechny politické strany, které na dotazník odpověděly, mají nastavená pravidla a principy pro práci s citlivými údaji. Většinou mohou k těmto citlivý informacím přistupovat pouze pověřené osoby. Nejčastěji jejich technické zabezpečení obsahuje šifrování a další autorizační prvky jako hesla nebo sledování externího přístupu do sítě. I když se politické strany snaží eliminovat možnosti úniku dat nasazením různých technologií a přijetím politik, jsou si vědomy, že nelze 100 % zaručit jejich bezpečí. Vedle útoků zvenčí může dojít například k selhání lidského faktoru. Chybu uživatelů všechny strany svorně uvedly jako největší hrozbu v ochraně dat.

V rámci ankety byly politické strany také dotázány na zákonnou ochranu osobních dat. Pro většinu je současný zákon 101/2000Sb. v pořádku a neplánují navrhnout jeho změnu. Zlepšení v oblasti ochrany soukromí na internetu má naopak v programu Strana zelených. Česká pirátská strana se pak chce zasadit o zrušení zákona, který nařizuje všem mobilním operátorům a poskytovatelům internetového připojení uchovávat určitou dobu údaje o komunikaci zákazníků.

Dotazník byl rozeslán na všechny politické strany, které se zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  Reakci zaslaly: Česká pirátská strana, Česká strana sociálně demokratická, Strana svobodných občanů, Strana zelených, TOP 09, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, KDU ČSL. Na otázky zcela odmítly odpovědět: Ano 2011, Hlava vzhůru, Strana práv občanů Zemanovci. Pro ostatní není toto téma aktuální nebo nezaslali své odpovědi v dané časové lhůtě.

G+