Hlavní navigace

Jak na úspěšnou strategii zpracování dat podle společnosti Innovis

14. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: František Leiter
Informační a komunikační technologie (ICT) představují v moderním světě důležitou a nepostradatelnou součást podnikatelské, státní i soukromé sféry. Jejich ovládání má z tohoto důvodu klíčový význam.

Jak se pracuje s daty ve společnosti Innovis, v čem spočívá hlavní přínos on-line analýzy a v jaké podobě zákazník data dostává jsme se zeptali Františka Leitera, CEO ve společnosti Innovis.

Jak vnímáte pokrok ve zpracování dat za poslední roky? 

Vzhledem k pokrokům a růstu v Průmyslu 4.0, E-Commerce, digitalizaci firem a častější aplikaci umělé inteligence si společnosti okolo nás, včetně té naší, začínají uvědomovat, jak důležitým nástrojem data pro byznys a další rozvoj společnosti vlastně jsou. Hovořím zde především o datech, které jsme se naučili získávat z ERP systémů, různých IoT čidel, videozáznamů a dalších systémů, které data generují. Ukládáme je v takové formě, abychom je mohli dále zpracovávat a využívat pro potřeby zákazníka, hlavně pro jeho další rozhodování a forecasting. Od roku 2020 je v tomto segmentu vidět další dramatičtější posun a jsme rádi, že toho můžeme být součástí.

Jak tedy společnosti využívají on-line analýzy a v čem vy osobně vidíte hlavní přínos? 

Abychom mohli provádět on-line analýzu, potřebujeme i datové zdroje, které jsou přístupné on-line, tedy ihned k dispozici. V tomto pohledu zde existuje velký prostor pro zlepšení, jelikož převážná většina dat, které zpracováváme je dostupná s časovým zpožděním. Podnikové systémy nebo SW obecně data odesílá v tzv. dávkách, kdy dojde k uložení dat například do datového skladu, kde je můžeme číst a dále zpracovávat. Tato praxe je běžná a zamezuje vytěžování výkonových prostředků přes den, kdy jsou systémy dostupné pro práci tomu určenou.  V praxi to může vypadat tak, že analýza nebo report, který využívá více datových zdrojů, je schopný vám kompletní data poskytnout, až ve chvíli, kdy dojde k celkové agregaci. Obecně platí pravidlo, že čím více dat pro rozhodování máte, tím větší máte výhodu. Proto pokud to systémy umožní a vy máte dostatek úložiště, ukládejte vše a následně prokonzultujte s datovým analytikem, jaký potenciální přínos nashromážděná data pro váš byznys mohou mít. Našim zákazníkům se snažíme poskytovat kompletní informace, které získáváme z dat nasbíraných napříč systémy, což nám dovoluje vytvořit datovou sestavu, pěkný report, který vizualizuje v přehledné formě mnoho datových vstupů a získávají tak informace, které doposud neměli. Reporty se v průběžných fázích ladí společně se zákazníkem tak, aby zákazník získal hodnotu, která podpoří jeho byznys. V poslední době se používají technologie zpracování velkých objemů dat umělou inteligencí založené na rozpoznávání vzorů, strojovém a hlubokém učení, aby se vypořádali s velkou komplexitou různorodosti dat. Toto je kapitola sama pro sebe a velké téma následujících let.

Mohl byste nám přiblížit, jaká data jste schopni klientovi poskytnout a jakým způsobem je prezentujete?

Obecně reportovacích systému je velké množství, za zmínku stojí jistě Power BI, Qlik nebo SAS BI. Není tajemstvím, že my pracujeme především s Power BI od Microsoftu, které je rozšířené mezi našimi zákazníky.

Společně se zákazníkem definujeme, jak by měl report vypadat, společně se zamýšlíme nad tím, jaké mezi sebou data mají vazby, a jak se vzájemně ovlivňují. Je dobré pokládat si otázky, jak mohou různá data ovlivňovat celkový výsledek, například velikost obratů, návštěvnosti, nebo úspěch marketingové kampaně. Bohužel se nám často stává, že zákazník nemá dostatek uložených dat ke zpracování, a tak začínáme s málem, které postupně rozšiřujeme. Výsledný report tak získává na váze a vypovídající hodnotě. Ten, kdo pak takový business intelligence report drží v ruce a používá, získává velkou konkurenční převahu. Naším cílem je zpracovávat data a tvořit reporty, která mají vliv na podnikání, přispívají každodennímu rozhodování a pro zákazníka jsou skutečným přínosem. Innovis se zabývá technologiemi, které jsou schopny poskytovat data o pohybu vozidel, lidí, včetně přesného odhadu jejich věku, pohlaví, nebo trajektorii navázané na další datové zdroje.  Na základě analýzy dat dokážeme doporučit, jaké další informace pro dokreslení obrázku bychom mohli sbírat. Zákazník takto získává skvělé vstupy napříč společností, od marketingu až třeba po bezpečnost, která analyzuje chování davů, a tak dokáže předvídat a bezpečně řídit společenské akce, evakuace obchodních center a tak podobně. Úspěchem pro nás je, když zákazník tyto reporty skutečně používá a využije je tak ke zvýšení efektivity interních procesů, snížení nákladů, energií nebo uhlíkové stopy. 

Cloud23

Jak vypadá takový systém, kde mají zákazníci všechny informace k dispozici? 

Ve většině případů pro vizualizaci dat využíváme webovou aplikaci již zmíněných softwarů, například Microsoft Power Bi, která je dostupná pro desktop, ale i mobilní telefon nebo tablet, což je ale v dnešní době samozřejmost. Finální report jsme schopni vystavit kam je potřeba, například do dashboardu ERP systému nebo jiného firemního portálu zákazníka. Touto integrací zákazník nahlíží na data ve vlastním systému, což je mnohdy uživatelsky přívětivější než se s každým reportem přihlašovat do separátní aplikace. Další a stále oblíbenou formou reportingu může být automaticky generovaný PDF report, který vám systém zasílá v pravidelných intervalech. Pro datové nadšence a lidi, kteří rádi pracují s Excelem generujeme CSV nebo XLS výstupy. Obecně je cílem BI reportů zpřístupnit uživateli informace v lehce pochopitelné a vizuálně stravitelné formě a napomáhat mu tak při rozhodování a strategickém jednání v projektech, které generují velké množství dat, jež jsou náročné na manuální zpracování. 

Autor článku