Hlavní navigace

Jak může schopný CIO zachránit neschopného „generála“

7. 9. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Fotolia.com
Když se generální ředitel dostane do problémů, schytá to obvykle celý management, CIO nevyjímaje. Pomocí vhodně zvolených IT technologií můžete zachránit nejen „generála“, firmu, ale i svůj post.
Rob Enderle 7. 9. 2013
Doba čtení: 6 minut

IT ředitel má v dnešní době relativně krátkou střední dobu životnosti. Podle analytické společnosti Gartner, která s CIO poměrně často komunikuje, jsou to přibližně tři roky. Polovina zkoumaných vydržela na své pozici méně a polovina z nich déle než tři roky. Podle magazínu Forbes je například „životnost“ marketingového ředitele, který se považuje obecně za velmi fluktuační post, 43 měsíců. Na tomto výzkumu je zajímavý fakt, že ještě v roce 2007 byla průměrná doba působení ve firmě v pozici finančního ředitele 28 měsíců, zatímco IT ředitele 53 měsíců.

Je zde tedy jasně patrný trend, kdy finanční ředitelé zůstávají ve firmách déle a naopak IT šéfové se ve společnostech střídají častěji, než tomu bylo v nedávné minulosti. Pokud se nad tímto problémem hlouběji zamyslíme, můžeme dojít k myšlence, která je podporovaná reálnou praxí poslední doby, a to je fakt, že mnoho finančních ředitelů svaluje vinu nejen za hospodářské problémy firmy na IT ředitele. Také s tím souvisí trend stoupající fluktuace generálních ředitelů. Jsou to v podstatě spojené nádoby. „Životnost“ IT šéfa je úzce spojená se „životností“ generálního a finančního ředitele. Finanční ředitel má oproti IT šéfovi většinou výhodu lepší ochrany. Je v zájmu obou, aby měl generální ředitel ve firmě pevné postavení, ale z těchto dvou je to IT ředitel, který může „generála“ podpořit a vybavit ho informacemi. Není pochyb o tom, že post generálního ředitele je zodpovědný a náročný. Nový šéf se nejdříve musí ve firmě zorientovat. Je často obklopen bývalými příznivci předchozího a mnohdy nemá dostatečnou podporu. V této době ji potřebuje více než kdy jindy od všech členů managementu. Kvalitní IT ředitel zde má šanci prokázat, jakou reálnou hodnotu pro organizaci představuje.

Analytická data, která mohou zachránit kůži

Šéf IT a celé IT oddělení jsou pro generálního ředitele nejdůležitějším zdrojem informací. Narozdíl třeba od provozního ředitele disponují nástroji, jak v případě problému pana generálního zachránit. Chyby finančního ředitele většinou pan generální přežije. Šéf prodeje obvykle generálnímu řediteli moc nepomáhá a o řediteli lidských zdrojů ani nemluvě. Ředitel IT má ve svých rukou velice mocnou zbraň. Může implementovat technologické nástroje, které monitorují jak vnější, tak vnitřní firemní operace. Průměrný generální ředitel má obvykle v těchto procesech chaos. Pokud je za něj IT šéf monitoruje, může mu například pomoci zachovat si tvář při jednání s majitelem nebo prezidentem společnosti a často mu zachrání jeho židli.

Tři věci, které musí generální ředitel vždy dobře ovládat, jsou:

  • finanční analýzy, 
  • porady s majiteli,
  • vlastní rozhodování.

Musí detailně znát veškeré vnitřní firemní procesy. Musí mít přehled o tom, co se ve společnosti v daný moment děje, ještě před tím, než to ovlivní hospodářské výsledky. Například nedávné odvolání generálního ředitele společnosti J.C. Penney, oblíbeného amerického maloobchodního řetězce, Roba Johnsona, bylo způsobeno mohutným propouštěním, které naprosto narušilo každodenní fungování jejich obchodů. Pokud by IT ředitel odvedl dobře svou analytickou práci a Johnson měl před rozhodnutím o propouštění k dispozici výkonnostní analýzy, možná by vše dopadlo jinak…

Firma EMC nedávno implementovala interní analytický program, který poskytuje data o zákaznících, službách a prodejích. Tento program je schopen včas identifikovat problémy a navrhnout úpravy. Získané informace bude firma využívat při rozhodování o úpravách produktového mixu a generálnímu řediteli dá do ruky nástroj, podle kterého bude moci optimalizovat zdroje. Někde přidat, někde ubrat. Šéfem IT, který to vše vymyslel, je Jim Bampos. ECM nedávno opustil, aby mohl to samé implementovat o dům dál…

V neposlední řadě potřebuje generální ředitel detailní globální informace. Nemyslíme tím informace o tom, že ozónová díra je čím dál tenčí a planeta se pomalu vaří pod tíhou globálního tepla. Ale spíše celkové informace z trhu, údaje o konkurentech, legislativě a vnějších faktorech, které mohou firmu ovlivnit. Pro zajímavost, nejlepší IT pracovníci, kteří dané analýzy zvládají, přicházejí v poslední době z farmaceutického průmyslu. Díky těmto analytickým nástrojům bude generální ředitel perfektně informován o vnitřních zdrojích firmy, ale také o vnějších výzvách, které bude muset překonat.

Jak získat prostředky pro analytické nástroje? Implementace a prokázání návratnosti jsou vícestupňovým procesem. Ideální je najít oddělení, které již nějakou formu analytických nástrojů zavedlo, a ubezpečit se, že výsledky byly jednoznačně pozitivní. Data musíme získat přímo od odpovědných manažerů. Je také nutné, aby byl generální ředitel informován o implementaci a věděl, že je to iniciativa firemního IT oddělení, které za proces zodpovídá. Proč bychom dávali plusové body někomu jinému. Zasloužíme si to.

Pokud tento úkol dobře zvládnete, získáte v generálním řediteli svého advokáta. Budete mít k dispozici nástroj, který každého šéfa ubezpečí, že je perfektně informován o všech důležitých procesech. Pokud to není úplný tupec, uvidí, jak velký přínos mu tyto analytické nástroje přinášejí. Umožní mu lépe řídit celou firmu a uspořádat výkonnostní priority podle aktuální situace na trhu.

Je velmi pravděpodobné, že kdekoliv bude generální ředitel zaměstnán, bude si chtít svého „IT hrdinu“ vzít s sebou. Tento zasloužený kredit by mohl do budoucna změnit průměrnou „životnost“ IT ředitelů, zmiňovanou na začátku tohoto článku. Informace znamenají moc. Nikdy nezapomeňte, že písmeno „I“ v označení IT znamená slovo informace. Je to vaše práce a vaše klíčová výhoda – poskytovat informace třeba i neschopnému generálnímu řediteli, který se díky vám může stát neuvěřitelně schopným.