Hlavní navigace

Jak funguje Centrum sdílených služeb v Ústí nad Labem? A dokáže snížit náklady firem na IT?

30. 1. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Nmedia - Fotolia.com
Centra sdílených služeb (CSS) se stala v posledních letech poměrně rozšířeným fenoménem velkých, zpravidla nadnárodních korporací. Společnost Informática ECI není v tomto ohledu výjimkou. Společně s Com Plus CZ provozuje v Ústí nad Labem CSS zaměřené na poskytovávání komplexních služeb v oblasti IT. Kromě zlepšení dostupnosti těchto služeb přináší CSS zákazníkům především významnou úsporu nákladů.
PR článek 30. 1. 2015
Doba čtení: 3 minuty

(Partnerský příspěvek)

Zpravidla se CSS umísťují v lokalitách, kde je k dispozici dostatečná kapacita kvalifikovaného a vzdělaného personálu a vybudovaná infrastruktura. Zároveň bývá kladen důraz také na co nejnižší provozní náklady. Proto i v případě vzniku CSS společnosti Informática ECI bylo prvotní motivací využití již nasazených profesionálních nástrojů a znalostí lidí, kteří spolupracují na projektech týkajících se poskytování služeb pro stávající velké společnosti.

Zároveň se nabízela možnost spolupráce s ostatními centry sdílených služeb, kterými společnost Informática ECI disponuje v zahraničí (Španělsko, Latinská Amerika). V praxi to znamená zvýšení využití kapacit a růst produktivity u jednotlivých procesů. Výsledkem jsou pak nižší jednotkové náklady těchto procesů a celkové snížení nákladů pro jednotlivé firmy zapojené do sítě CSS společnosti Informática ECI, včetně nedávno vybudovaného centra v Ústí nad Labem.

Informática ECI staví na zkušenostech i mládí

Aktuálně v CSS v Ústí nad Labem pracují vysoce kvalifikovaní, zkušení a certifikovaní odborníci společně s mladými, agilními absolventy, kteří mají pracovní kariéru teprve před sebou, a v CSS tak postupně získávají zkušenosti. „Kombinací takto zvoleného personálního obsazení, vhodné lokality a užitím profesionálních pracovních nástrojů dokáže naše CSS nabídnout široké portfolio profesionálních služeb za konkurenceschopné ceny,“ říká Zdeněk Novotný, Operational Manager firmy Informatica ECI. Kromě finančních úspor přináší CSS v Ústí nad Labem zákazníkům také jednodušší implementaci jednotlivých procesů, změn a požadavků.

Zaměření na dvě hlavní obchodní oblasti

Hlavní náplní práce ústeckého CSS je jak řízení a údržba infrastruktury, tak dokumentační služby BPO. To zahrnuje veškerá nezbytná opatření k zajištění efektivní správy a provozu produkčních systémů, zdrojů a služeb v souladu s obchodními cíli stanovenými zákazníky Informática ECI. Konkrétně se jedná o poskytování služeb týkajících se koncových zařízení (počítače, platební terminály POS, mobilní zařízení atp.), síťových prvků, serverové infrastruktury atp. Flexibilitu a rychlost migrace služby zvyšuje CSS díky nezávislosti na jednotlivých nástrojích. Zaměstnanci CSS v Ústí nad Labem jsou totiž schopni nasadit a užívat nástroje, které používá zákazník.

„V CSS dokážeme zabezpečit řízení a údržbu infrastruktury s provozem 24x7x365. Zajišťujeme všechny činnosti během celého životního cyklu od registrace požadavku zákazníka prostřednictvím Service Desku přes jeho řešení skupinou Remote Support, System Engineering či Local Support až po jeho uzavření a následný reporting,“ popisuje proces Zdeněk Novotný. Služby poskytuje Informática ECI prostřednictvím vlastních produktů a řešení, využívá však i produkty renomovaných dodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracuje (např. Microsoft, SalesForce, Cisco, IBM, CA).

Z hlediska dokumentační služby BPO nabízí CSS společnosti Informática ECI v Ústí nad Labem komplexní služby řízení záznamů, přičemž přebírá celý životní cyklus dokumentů zákazníka. „Máme prokazatelnou historii výsledků a velký tým odborníků se specializacemi v různých oblastech outsourcingu dokumentačních služeb, “ uzavírá Novotný.

Více informací o CSS v Ústí nad Labem naleznete ve videu níže.