Hlavní navigace

IT trendy pro malé a střední podniky

26. 8. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Fotolia.com
Jak se vyvíjí prostředí malých a středních firem a jaké to má dopady na uživatele, správce a manažery IT?

Pokud se podíváme na změny, kterými segment označovaný SME prochází řekněme v posledních sedmi letech, objevíme některé zcela zřejmé trendy. V tomto článku bychom si blíže představili nejdůležitější.

Širší a cenově dostupnější aplikace a služby

V době, kdy si firma musela zajišťovat provoz aplikací na vlastní infrastruktuře, se výběr zpravidla omezoval na několik málo produktů v každé kategorii a na dvou hlavních konkurenčních platformách. Dnes je díky poskytovatelům I/P/SaaS služeb, mobilním platformám a širokým vývojářským komunitám nabídka služeb i aplikací nesrovnatelně širší.

S nástupem cloudu rovněž zmizela řada překážek spojených se zaváděním aplikací v tradičních provozních modelech. Jde zejména o nezbytné vstupní investice do HW, SW, implementace a školení pracovníků IT. Cloudové služby jsou tedy ekonomicky i technicky výrazně dostupnější. Vysoce konkurenční prostředí a rychlý rozvoj technologií tlačí ceny služeb i koncových zařízení dolů. Většina firem ze sektoru SME by si dříve nemohla dovolit postavit a provozovat řešení, jež by mělo parametry srovnatelné s cloudovými službami, které jsou dnes považovány za běžný standard. Tlak na cenově výhodnější východisko ještě vzrostl po začátku ekonomické recese.

Chytrá mobilní zařízení a vybrané služby cloudu již pro soukromé účely využívá většina zaměstnanců i majitelů společností. Je zcela přirozené, že od firemních informačních systémů očekávají srovnatelnou úroveň komfortu. Současně chtějí ke své práci využívat soukromé technologie, na které jsou zvyklí (tzv. koncept Bring Your Own Device – BYOD).

Změna tradičních rolí správců a manažerů IT

Všechny tyto faktory vyvolávají silný tlak na změnu fungování IT a celkový posun jeho role v malé a střední firmě. Zkusme si představit, jak by mělo vypadat IT oddělení blízké budoucnosti. Mezi pracovní pozice, které doznávají největších změn, patří správce a manažeři IT.

Tradiční potřeba některých technických znalostí u správců IT ustoupila do pozadí. Fyzické servery jsou nahrazeny službami IaaS, které zajišťuje externí poskytovatel. Správa koncových zařízení je téměř výhradně vzdálená. Manažeři a klíčoví uživatelé od správce chtějí více než jen technickou pomoc. Očekává se od něj, že rozumí potřebám a motivaci klíčových uživatelů a je schopen jim navrhnout optimální řešení. Část tradičně technologicky orientovaných správců IT je tedy nahrazována spíše informatiky, kteří dokážou nabídnout i ekonomický a konzultační přesah.

Aby manažer IT splnil očekávání majitelů i ostatních manažerů, musí nově dobře zvládnout problematiku smluvního řízení dodavatelů. Současně musí plnit roli „hlavního architekta“, který na základě potřeb vedení firmy formuje portfolio služeb IT, tak aby bylo ekonomicky efektivní a poskytovalo dostatečnou podporu obchodním procesům. Ve společnostech s omezeným portfoliem IT služeb, které nejsou kritické pro chod, pak dochází k přesunu pozice manažera IT např. pod finančního ředitele, případně k jejímu úplnému zrušení. Tento trend se již určitou dobu projevuje v USA a lze ho pozorovat i u nás.

Přidaná hodnota jako klíčová konkurenční výhoda

V dlouhodobém horizontu lze předpokládat, že počet pozic v IT odděleních malých a středních firem bude klesat. Odborníci s hlubokým technologickým know-how se budou koncentrovat na straně výrobců SW, poskytovatelů cloudových služeb a v IT firmách nabízejících různé formy outsourcingu.

To neznamená, že by se snad obor IT stával méně perspektivním. Je jen třeba vnímat nové globální trendy, správně je uchopit a využít. Po schopných manažerech a informaticích bude na trhu práce poptávka i do budoucna a výše jejich odměn je závislá jen na tom, jakou přidanou hodnotu dokážou svému zaměstnavateli nabídnout.

Autor je senior consultant ve společnosti Ness Technologies