Hlavní navigace

ICT Unie kritizuje způsob řízení e-Governmentu v Česku

9. 9. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Coloures-pic - Fotolia.com
Nespokojila se ovšem jen s kritikou, ale zformulovala i doporučení pro jeho zlepšení.
ali 9. 9. 2014
Doba čtení: 3 minuty

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, upozorňuje na dlouhodobě nízkou úroveň řízení a koordinace oblasti elektronizace veřejné správy v ČR.

Za nesprávnou považuje ICT Unie tendenci oddělovat problematiku veřejné správy od „eVeřejné správy“ (e-Government). Problematické je například rozdělení odpovědnosti v rámci Ministerstva vnitra mezi dva náměstky či nahrazení více než rok nefunkční Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) dvěma nově zřízenými orgány, a to Radou vlády pro veřejnou správu a Radou vlády pro informační společnost.

Jakákoli reforma veřejné správy se v současném světě rozhodně nemůže uskutečnit bez odpovídající podpory na straně ICT řešení, a proto je oddělení těchto dvou oblastí zásadní strategickou chybou. ICT Unie navrhuje:

  • Spojit na ministerstvu vnitra opět odpovědnost za veřejnou správu a e-Government pod kompetenci jednoho náměstka.
  • Soustředit problematiku navrhované Rady vlády pro veřejnou správu a Rady vlády pro informační společnost do jednoho orgánu, který bude poradním orgánem jak pro koncepci a strategii změn veřejné správy, tak pro způsob realizace této koncepce a strategie prostřednictvím nástrojů e-Governmentu.
  • Ustavit orgán pro řízení rozvoje -eGovernmentu v celé veřejné správě.

Z dlouhodobého hlediska považuje ICT Unie za nezbytné ustavení exekutivního orgánu s odpovědností a pravomocemi ředitele tuzemského e-Governmentu tak, jak se k němu poslední dobou přiklonily i některé další země. V tomto směru ICT Unie navrhuje:

  • Zabezpečit institucionální stabilitu v oblasti řízení e-Governmentu ve veřejné správě, zejména ustavit exekutivní orgán ředitele e-Governmentu a na úrovni vlády (i v legislativě) jednoznačně stanovit kompetence a odpovědnosti příslušných subjektů v rámci e-Governmentu ČR,
  • Zajistit dlouhodobé financování ICT politiky státu, tj. vytvořit realistický finanční model pro financování ICT na léta 2014 – 2020 (až 2023) zohledňující evropské dotace, státní rozpočet, možné úvěrování a další finanční nástroje.
  • Vytvořit standardy, pravidla a parametry výstavby, rozvoje a provozu e-Governmentu v odpovědnosti ředitele e-Governmentu.
  • Začít budovat a prosazovat sdílené služby poskytované napříč resorty a přistoupit k rušení územní působnosti v oblasti jednotlivých agend.

ICT Unie hodnotí pozitivně tendenci posledních měsíců spočívající v posilování interních IT oddělení některých resortů, a to zejména v oblasti strategických plánů a přípravy jejich realizace. Za předpoklad úspěchu ICT Unie považuje úzké vazby na exekutivní orgán ředitele e-Governmentu.

ICT Unie je připravena aktivně se podílet na realizaci těchto doporučení svou odbornou kompetencí a zdroji. Uvedené návrhy již prezentovala zástupcům Ministerstva vnitra.

Celý text Prohlášení je ke stažení zde.

Čtěte také:
→ Český ICT medvěd: Chybějí koncepce a strategie
Po přepočtení útrat na jednoho obyvatele vychází české státní ICT útraty na dvojnásobek hodnoty Polska či Maďarska a zhruba o třetinu více než Slovensko.
→ Kam kráčí český e-government?
Stručně zhodnotit český e-government není nijak jednoduché. Manažer královéhradecké konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) shrnul nejdůležitější body do následujícího článku.

G+