Hlavní navigace

Hybridní model financování IT řešení

2. 1. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © ElenaR - Fotolia.com
Objem dat, se kterými vaše firma pracuje, v čase roste, a to v posledních letech exponenciálně. Stává se rovněž, že technologický pokrok přinutí firmy svou IT infrastrukturu významně obměnit a uvažovat o otevřených řešeních, která by pružně a proaktivně reagovala na neustálý vzestup objemů dat, a to bez dramatického nárůstu investic a nákladů na provoz.
Aleš Krautwurst 2. 1. 2015
Doba čtení: 2 minuty

V dnešní době je samozřejmostí, aby dodavatelé IT nabízeli svým zákazníkům i různé možnosti financování nové IT infrastruktury nebo jejího rozšíření. Spolu s tím, jak jsou kombinována existující storage řešení s novými prvky (např. disaster recovery, inteligentními úložišti, virtualizacemi, deduplikací, cloudy), je žádoucí spojovat i různé modely financování – investice, úvěry, leasing nebo cloudové služby – a optimalizovat tak poměr provozních nákladů a investic i vlastní cash flow.

Požadavky na financování se často liší, jsou dány specifiky oboru podnikání daných společností, nároky jejich vlastníků, možnostmi využití dotačních zdrojů atd. Někdo požaduje postupné splácení, jiný jednorázovou platbu, další nechce zařízení vůbec vlastnit, takže otázky finanční jsou často stejně důležité jako otázky samotného technického řešení. Například u veřejných institucí je běžné, že musejí zařízení vlastnit ihned od okamžiku pořízení, zároveň však někdy chybí dostatek peněz na zaplacení takové infrastruktury.

Zde je tedy nutné využít úvěr buď na straně zákazníka, zejména však na straně dodavatele, příp. některé z finančních společností. Na druhou stranu soukromé společnosti na podmínce vlastnictví z různých důvodů netrvají a zařízení do svého držení často ani nechtějí. Většinou potom využívají možnosti operativních či finančních leasingů. Výraznou roli zde hrají i cloudy. I v této oblasti se požadavky zákazníků značně liší. Společným jmenovatelem je výraznější využití provozního financování oproti investičnímu, tzn. investiční výdaje zůstávají na straně dodavatele a zákazník platí za měsíční využívání cloudových služeb.

Otázka, zda investovat jednorázově do infrastruktury nebo použít provozní financování, je tedy věčná a neexistuje na ni univerzální odpověď. V poslední době je velmi oblíbený tzv. hybridní model, kdy je možné část zařízení zakoupit za investiční prostředky a vlastnit je, druhou část mít pořízenou na leasing nebo na splátky a třetí část řešit cloudy, kdy zákazník platí cenu jen za aktuálně využívané IT prostředky. Nejvýhodnější pro zákazníka je tedy najít takového partnera, jenž je nejen špičkou v dané oblasti IT, ale který je schopen vyřešit i související požadavky na financování.

Autor pracuje jako CFO ve společnosti Proact Czech Republic.