Hlavní navigace

HELIOS Orange pro čerpací agregáty

21. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © S.John - Fotolia.com
Nasazení systému HELIOS Orange ve firmě RENETRA, jež používala nižší verzi téhož systému, zajišťující pouze účetnictví.

RENETRA s.r.o. v Hranicích na Moravě byla založena v roce 1999 jako výlučně česká společnost zaměřující se na návrhy, výrobu a dodávky průmyslových čerpacích agregátů. Vedle toho poskytuje služby v oblasti diagnostiky, optimalizace a servisu čerpací techniky.
Produkce firmy RENETRA míří především do chemického a petrochemického průmyslu, také například pro chladící okruhy v energetice. (Dodávka 80 ks čerpadel pro dostavbu atomové elektrárny v Mochovcích.)
Zákazníky tvoří z 50 procent odběratelé v tuzemsku a z 50 procent v zahraničí. Přitom často sice bývá přímým zákazníkem česká firma, ale jako subdodavatel koncového uživatele v zahraničí. RENETRA se výrazně zaměřuje na trhy v Rusku, Polsku, na Blízkém a Středním východě. Roční obrat firmy, která zaměstnává 25 pracovníků, činí úctyhodných 100 milionů Kč.

Vše hovořilo pro HELIOS
Před nasazením systému HELIOS Orange se ve firmě RENETRA používala nižší verze téhož systému, která zajišťovala pouze účetnictví.
„Časem se ukázalo jako nezbytné pomocí ERP spravovat i celý náš systém poptávek, nabídek a zakázek,“ vysvětluje Luděk Kadák, představitel firmy RENETRA pro kvalitu a dokumentaci. „Vedení společnosti provedlo průzkum možností na trhu. Po prezentaci kompletního informačního systému HELIOS Orange byl zvolen právě on.
„Důležitým faktorem při rozhodování byla snadná možnost přechodu z původního systému i dobré zkušenosti z velkého množství jeho instalací v celé ČR. Roli sehrála i příznivá cena a možnost snadného rozšiřování systému pomocí dalších modulů,“ konstatuje jednatel firmy RENETRA Libor Ponížil.
Koncem roku 2010 byla podepsána smlouva a k 1. únoru 2012 byl systém spuštěn do provozu. Zpočátku informační systém fungoval jen pro oblast poptávek, nabídek a zakázek, později se přidalo i firemní účetnictví.
 „Hlavním požadavkem bylo centralizovat všechny části obchodního případu,“ vysvětluje Aleš Vintrlík, projektový manažer zakázky. „Toho se nám podařilo docílit nasazením modulu Firemní aktivity.“

Implementace
„Z předchozího informačního systému se do nového přenesla databáze zákazníků, která byla upravena a pročištěna. V účetnictví byly vloženy počáteční stavy kont, saldokont a účtů, ostatní se v novém systému rozběhlo „od nuly“. Údaje o skladech se zanesly do systému po provedené fyzické inventuře,“ popisuje průběh implementace Luděk Kadák.
Pracovníci firmy RENETRA při přechodu na nový systém konfrontovali své požadavky a představy o jeho možnostech, které získali při prezentaci, s reálným fungováním v provozu. Postupným vylaďováním systému a osvojením si nových postupů počáteční nedůvěra i provozní problémy odpadají a stále zřejmější jsou výhody a přínosy systému.  

Přínosy nasazení informačního systému
Luděk Kadák spatřuje pozitiva, která přineslo zavedení nového informačního systému, v několika rovinách:
„Přehlednost informací daná informačním systémem nutí lidi v určitých fázích pracovat shodným způsobem. Koncept práce se tedy sjednotil. S tím souvisí snadná dohledatelnost informací i procesů. Elektronické schvalování došlých faktur přineslo úsporu času a zjednodušilo jejich zpracování, ale především eliminovalo lidský faktor. S úspěchem se využívá součást systému nazvaná dokument management, která je určená pro systematickou práci s dokumenty. Chceme, aby úložiště dokumentů bylo přehledné a systematicky budované.“
Výhodou je i možnost práce s informačním systémem na dálku přes internet. Nejčastěji takto získávají informace pracovníci firmy na služebních cestách.
Vedení společnosti vidí přínosy informačního systému optikou své funkce:  
„Pro vedení je nesmírně cenné množství aktuálních a přesných informací,“ zdůrazňuje další z jednatelů firmy Jiří Macenauer. „Můžeme sledovat procesy, vytvářet si potřebné statistiky nebo výběry dat. To je přínosné zvláště v obchodní oblasti, kde snadno získáváme data o jednotlivých obchodnících, regionech, časových obdobích a podobně. To jsme dříve k dispozici neměli. Z toho plynou významná pozitiva pro zpřesnění plánování i hodnocení naší činnosti.“

Jaroslav Kříženecký