Hlavní navigace

Firmy chtějí jednoduchost, funkčnost, spolehlivost

28. 4. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
O problematice ERP systémů v sektoru malých a středních firem s námi hovořil Ing. Pavel Motan, obchodní ředitel společnosti K2 atmitec.

CIO Business World: Jak vnímáte vývoj poptávky malých a středně velkých firem (SMB) v otázce ERP systémů, či účetních systémů v posledním roce? Roste, stagnuje, či zůstává zhruba stejná?

Pavel Motan: Dlouhodobě stagnuje. Aktuálně je cítit drobné oživení, ale stále je situace horší než v roce 2008. Zároveň se však poptávky krystalizují. Firmy mají jasnější představu o svých potřebách, o provázanosti řešení. Motivem je funkčnost programu, hledání prostoru k rozvoji. Výhled je optimistický, ERP je podmínkou nutnou pro jednotlivé firmy a ekonomika se zase zvedne.

Co nejvíce determinuje poptávku v této oblasti?

Jednoduchost, funkčnost, provázanost, spolehlivost. Firmy spíše chtějí hotové řešení, než ho vyvíjet a vymýšlet. Chtějí se podívat na něco hotového, hmatatelného a začít to používat. Chtějí ověřené řešení, které jim dá možnost růst. Podstatná je přitom i udržitelnost rozvoje, čili spolehlivý dodavatel s jistou budoucností. Velmi nám vyhovuje poptávka i po zkušenostech a know-how dodavatele.

Klesají tržby Vaší společnosti z ERP dodávek (či údržby ERP systémů) ze segmentu středních a malých firem?

Nikoli. V oblasti služeb naopak konzultujeme více a stejně tak poplatky za údržbu zůstávají minimálně na stejné úrovni. A pokud jde o licence, i tam jsme v černých číslech. Zvýšený tlak na snižování investic ze strany zákazníků aktuálně pociťujeme jen v podobě výrazně zvýšeného zájmu o cloudová řešení, která nabízejí zajímavou alternativu k řádově vyšším jednorázovým investicím.

Uvědomují si majitelé (či manažeři) firem do 250 zaměstnanců roli funkčního a spolehlivého ERP softwaru?

Záleží na úhlu pohledu. Všichni manažeři si uvědomují a očekávají funkční a spolehlivé ERP řešení se všemi jeho přínosy, ale pouze část z nich si uvědomuje, že to nezávisí jen na samotné aplikaci, ale také na přidané hodnotě dodané se systémem v podobě know-how dodavatelské firmy a jejích lidí. Ta nejdůležitější výpomoc přitom leží ukrytá právě tady.

Vnímáte v SMB sektoru tlaky na snižování investic do ERP, nebo se spíše šetří na maintenance a provozních nákladech ekonomického softwaru?

Tlaky na snižování investic jsou rozhodně citelné, ale nejsou nevyhnutelné. Co se týká provozních nákladů na systém, ty jsou svázány se změnami v procesech, které ve většině případů znamenají naopak zvýšení efektivity a prosperitu. A maintenance se vybalancovalo v rámci trhu, jednotlivé systémy jsou v tomto ohledu velmi podobné.

Z jakých systémů nejčastěji migrují „prvoinstanční“ zákazníci z SMB sektoru na ERP?

Nejčastěji přerostou své ekonomické systémy, které využívají v kombinaci s kancelářskými nástroji, a hledají komplexní řešení, které se stane motorem růstu společnosti. U kombinovaných řešení často chybí komplexnost, provázanost a vyhodnocení napříč procesy, a právě k sumárnímu vyhodnocení a řízení procesů je třeba komplexní nástroj.

Jaké nové požadavky na funkčnost, vybavení či způsoby ovládání si žádají stávající nebo potenciální zákazníci z oblasti SMB?

Stále trvá zájem o řízení a plánování výroby, ale zvyšuje se tlak na propracovanost předprodejní fáze, péči o zákazníky a správu dokumentů. A samozřejmě se projevuje boom internetového prodeje, takže nasazování a propojování s internetovými obchody a podpora prodeje přes web obecně. Pokud jde o ovládání, promítají se do segmentu aktuální trendy - mobilní zařízení, dotykové displeje a zvýšené nároky na přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní.

G+

Rostou požadavky manažerů firem z SMB na vzdálený přístup k jejich ERP softwaru, ev. možnost využívat ERP přes mobilní zařízení?

Rostou. Ne závratně, ale jde o evidentní trend. Při výměně ERP systému navíc firmy již automaticky předpokládají, že ke svým datům budou moci přes mobilní zařízení přistupovat.

Jak velké procento zákaznické báze se sektoru SMB představují ERP systémy dodávané formou SaaS?

Aktuálně se jedná zhruba o deset procent, ale čísla jsou živá a velmi často se mění, protože jde o aktuálně zajímavou příležitost nejen pro nové, ale také stávající zákazníky.

Jak zákazníci v sektoru SMB využívají cloudových služeb ve spojení s ERP?

Pokud dáme bokem prvoinstalace, které jsou kompletně řešeny jako SaaS, část našich stávajících zákazníků se průběžně stěhuje do datového centra, a to jak v oblasti nových služeb, tak i v oblasti přesunu své stávající IT infrastruktury. Prostě postupně přecházejí na "bezstarostnou starost" o IT.

Jak se zákazníci z oblasti SMB zajímají o bezpečnost dat a rizika úniku informací - ve srovnání s „velkými klienty“?

Obecně jde říct, že stejně, ale závisí to spíše na konkrétních lidech, kteří to řeší. Pokud bych měl ale zobecňovat, pak jde říct, že větší firmy mají obecně míru technických znalostí větší, mají větší zkušenosti, představivost i obavy. A proto mají více vypracované metodiky a postupy, které bezpečnostní rizika snižují.

Čtěte také:
→ Business process management jako součást ERP
Klíčovým prvkem podnikového informačního systému je ERP systém. Jak se ERP systémy neustále vyvíjejí, zahrnují v sobě i funkcionalitu dříve samostatných specializovaných software řešení.