Hlavní navigace

Fintech služby se mění na standard

7. 5. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © 3ddock - Fotolia.com
Inovativní finanční technologie a služby zaujaly spotřebitele na celém světě a poměrně rychle se staly samozřejmou součástí jejich životů. V rostoucí míře se mezi uživatele zařazují také podniky. Definice oboru fintech volá po revizi, neboť v něm běžně působí i tradiční finanční instituce. Technologie a služby označované zkratkou fintech se stávají očekávaným standardem. Pokud chtějí jejich poskytovatelé zaujmout uživatele, musejí vystoupit z davu.
Lukas Kriz 7. 5. 2020
Doba čtení: 7 minut

K tomuto zjištění dospěli analytici společnosti Ernst & Young (EY) ve třetím vydání zprávy Global FinTech Adoption Index. Podniky působící v oboru fintech v této souvislosti definují jako organizace, které kombinují inovativní obchodní modely a technologie za účelem vzniku, zdokonalení anebo zásadní proměny finanční služby.

Před čtyřmi roky analytici EY došli k závěru, že obor inovativních finančních technologií přestal být pouhým módním termínem a potenciálně slibným směrem dalšího vývoje v segmentu finančních služeb. Předloni, v rámci přípravy druhého vydání zprávy Global FinTech Adoption Index, již rozpoznali první známky masového šíření nových typů produktů.

V loňské studii vyzpovídali přes 27 tisíc respondentů z 27 zemí. Nezjišťovali pouze míru rozšíření a využití služeb fintech, ale zaměřili se i na související změny v celém odvětví. A ty rozhodně nelze opomíjet. Inovativní nasazení moderních technologií zpřístupnilo finanční služby jednotlivcům i podnikům. Ne že by pro ně byly v minulosti nedostupné, ale rozvoj fintech realizaci transakcí a operací zefektivnil, často zlevnil a rozhodně zjednodušil.

Konzultanti společnosti EY tvrdí, že podniky z oboru fintech již dnes nelze pokládat jen za narušitele tradiční podoby finančního byznysu. V posledních letech se vyvinuly v plnohodnotné konkurenty, kteří průběžně rozšiřují oblast svého geografického působení. Na jejich nepřehlédnutelný vstup do odvětví zareago­vali také tradiční hráči.

Mnoho finančních inkumbentů, zejména z řad bank a pojišťoven, začalo nabízet vlastní inovativní finanční služby. Objevuje se tedy otázka, co je dnes vlastně fintech. A situaci, nejen z hlediska metodiky a terminologie, komplikuje také nárůst počtu vztahů a vazeb ve finančních ekosystémech. Do nich se zapojují nejen inkumbenti a poskytovatelé služeb fintech, ale i subjekty z různých dalších oborů. Tradiční bilaterální smluvní vztahy v novém prostředí hrají menší roli.

Inovace na poli finančních služeb ale nesměřují pouze na koncovou klientelu, konkrétně na fyzické osoby. Kromě spotřebitelského segmentu rozpoznali poskytovatelé fintech řešení nemalý potenciál také u malých a středně velkých podniků. Jejich potřeby se liší od korporací, stejně jako od domácností. Využití specifických služeb fintech ze strany segmentu SMB postupně narůstá.

Zaujatí spotřebitelé

Povědomí o existenci alespoň jedné z platebních služeb kategorie fintech má 96 procent spotřebitelů, kteří se zapojili do letošního globálního průzkumu studie Global FinTech Adoption Index. Tři čtvrtiny z nich podobné finanční produkty pro zprostředkování plateb nebo transfer prostředků také využily. Téměř polovina respondentů se nevyhýbá ani pojišťovacím službám od fintech poskytovatelů a zprostředkovatelů.

Celková míra adopce inovativních finančních technologií ve světě podle analytiků společnosti EY činí 64 procent. Každé dva roky se přibližně zdvojnásobí. Před čtyřmi roky činila 16 procent, před dvěma 33 procent. Do letošní studie analytici firmy EY formálně zahrnuli také nabídky inovativních produktů a služeb inkumbentů. Řada z nich vyvinula řešení, která plně konkurují počinům tzv. fintech vyzyvatelů. Mezi oběma tábory se navíc rozvinuly různé formy spolupráce i majetkových vztahů. Z tohoto důvodu nelze fintech nabídky bank ze souhrnného přehledu trhu vyřadit a považovat je za tradiční finanční produkty.

Popularita řešení fintech mezi spotřebiteli roste zejména díky atraktivním poplatkům a výhodným směnným kurzům. Třetina aktivních uživatelů, které autoři studie definují jako osoby užívající dvou a více různých služeb z devatenácti typových v rámci pěti kategorií, upřednostňuje při realizaci plateb jiné poskytovatele než své banky. Dvě třetiny jsou ochotné zvážit nabídky finančních služeb od nefinančních poskytovatelů. Téměř polovina aktivních uživatelů nemá problém se sdílením svých bankovních dat s jinými organizacemi. Tato zjištění indikují zásadní změny, jež už nastaly v globálním finančním ekosystému, který mnohé inovace předchozích let masově adaptoval.

Pořadí nejužívanějších kategorií inovativních finančních služeb se ve třech ročnících zprávy Global FinTech Adop­tion Index nijak zásadně nezměnilo. V letošním se 75procentní mírou využití mezi spotřebiteli vedou platby a transfery peněžních prostředků. Druhou příčku se 48 procenty drží pojišťovací produkty. Ty ještě před čtyřmi roky byly na čtvrté pozici, ale nyní jde o suverénní dvojku v malém pelotonu fintech kategorií. Třetí místo se 34procentním zastoupením obsadily produkty z oblastí spoření a investic. Čtvrtá pozice připadla s 29 procenty službám finančního plánování a rozpočtování. Nejméně využívanou kategorii služeb fintech představují půjčky. I ty ale využilo 27 procent respondentů průzkumu firmy EY.

Koncové spotřebitele na službách fintech nejvíce oslovují atraktivní poplatky a výhodné směnné kurzy. Jako hlavní důvod je uvedlo 27 procent aktivních uživatelů. U ostatních argumentů či výhod, jež studie sledovala i v roce 2017, ale míra kladných hodnocení poklesla: jednoduchost nastavení účtu z 30 procent na letošních 20, zpřístupnění různých produktů a služeb z 24 procent na 18 a lepší uživatelská zkušenost nebo kvalita služby z 16 procent na 12. Z výsledků průzkumu lze odvodit, že tradiční finanční instituce svůj hendikep v oblasti inovací nezanedbatelně snížily. Jedinou výjimku představují poplatky a směnné kurzy.

Nadějné SMB

Globální míra adopce služeb fintech mezi malými a velkými podniky činí 25 procent. Příslušný průzkum udělali analytici firmy EY letos poprvé na vzorku jednoho tisíce respondentů z pěti zemí. Podobně jako u jiných výzkumů si segment specificky definovali. Participující subjekty musejí zaměstnávat minimálně deset osob a jejich roční obrat může dosahovat nejvýše 75 milionů dolarů.

Na inovativních řešeních oceňují malé a střední podniky především širokou paletu funkcionalit. Pro platby využívá služby fintech 56 procent dotazovaných zástupců SMB, pro financování úvěrů a leasingů 46 procent. Analytici rozdělili podnikové služby fintech do čtyř kategorií: bankovnictví a platby, finanční mana­gement, financování a pojištění. Celkem v nich sledují dvanáct typových řešení.

Podobně jako spotřebitelé nemají ani malé a střední podniky, jež aktivně pracují s řešeními fintech, problém se sdílením svých dat v rámci finančního ekosystému. Platí to pro devět desetin z nich. Téměř všechny podniky SMB z řad aktivních uživatelů se snaží pro své finanční operace najít a využít technologická řešení. Relativně často jde o firmy zabývající se obchodní činností na internetu, které působí na mezinárodní úrovni.

Oproti koncovým spotřebitelům na službách fintech oceňují především šíři funkcionalit (66 %), jejich dostupnost v režimu 24 x 7 (55 %) a snadnost nastavení a užití (53 %). Neopomíjejí ani výši poplatků (39 %) nebo soulad s původními procesy a infrastrukturou (38 %).