Hlavní navigace

ERP: Víc než na velikosti záleží na charakteru výrobního programu dané společnosti

3. 7. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Komentuje nasazování systémů pro řízení výroby v segmentu SMB Tomáš Zeman, sales director pro manufacturing ve společnosti ICZ.

CIO Business World: Co je tím nejčastějším motivem pro tak radikální změnu, jako je nasazení IS pro řízení výroby? Odkud zpravidla vychází iniciativa: je to výrobní provoz, vrcholové vedení, finance nebo IT oddělení?

Tomáš Zeman: Nejčastějším důvodem pro nasazení MES je potřeba sledovat využití výrobních zařízení (strojů). Až následně dochází k širší implementaci a využití potenciálu MES (zakázky, údržba, kvalita, lidé atp.). Potřeba nasazení MES většinou přichází od vedoucích pracovníků ve výrobním provozu (výroba, údržba, kvalita, nástroje atp.). Hlavním důvodem je nedostatek přesných informací o aktuálním stavu a potřeba eliminovat oběh papíru, excelové tabulky, nástěnky aj. Informace obsažené v ERP jsou ve většině případů pro řízení na úrovni výrobního provozu/dílny (shop floor) nepoužitelné a neposkytují obraz o aktuálním stavu.

Je odlišná situace u firem s více dislokovanými provozy?

V praxi se nám u systémů MES nepotvrdilo, že firmy s dislokovanými provozy by byly náchylnější využívat tento typ řešení. Je běžnou praxí, že jeden výrobní závod již MES používá a ostatní ne, jelikož v tom nevidí přínos.

Jaká je situace v segmentu SMB, vidíte zájem i u středních (do 250 zaměstnanců) nebo malých firem (do 50 zaměstnanců)?

Víc než na velikosti záleží hlavně na charakteru výrobního programu dané společnosti a počtu výrobních strojů nebo pracovišť. U společností SMB je kritickým faktorem výše investice a její návratnost. Tyto společnosti, a mnohdy i ty veliké, se zpočátku kloní k jednoduchým, cenově nenáročným řešením s omezenou možností rozvoje, jelikož prvotním záměrem je sběr dat ze strojů. Většinou se setkáváme s nekoncepčním přístupem, jehož cílem je uspokojení aktuální potřeby s omezeným rozpočtem. Výsledkem takovýchto projektů je většinou rozčarování z výsledku a přínosu bez možnosti dalšího rozvoje.

Lze si představit dilema, zda se má IS přizpůsobit stávajícím firemním procesům, nebo naopak se mají firemní procesy modifikovat tak, aby odpovídaly požadavkům zvoleného informačního systému. Jak se takové situace řeší v praxi?

Snahou většiny výrobních podniků je hned od začátku začít MES přizpůsobovat jejich představám bez toho aby se nejdříve seznámili se standardní funkcionalitou a možností jejího využití pro jejich výrobní provoz.  V případě MES systémů je určitě vhodnější začít se standardem a až po zjištění skutečných potřeb začít MES přizpůsobovat (customizovat). V případě opravdu kvalitních MES systémů splňujících standardy je míra customizace někde kolem 5 - 10 %.

Cloud23

Setkali jste se s obory, které vyžadují vývoj specifických řešení?

Zatím jsme se v praxi nesetkali s oborem, který bychom nebyli schopni alespoň z 90 % pokrýt standardní funkcionalitou námi nabízeného MES systému.