Hlavní navigace

ERP software podle Gartneru

4. 8. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © N-Media-Images - Fotolia.com
Globální trh s ERP softwarem poroste v roce 2013 podle prognózy Gartneru o 7 procent a dosáhne objemu 26,5 miliardy dolarů.

ERP software je po CRM druhou největší investiční prioritou firem v oblasti softwaru pro rok 2013.

Stejně jako na celém trhu aplikačního softwaru je klíčovým trendem trhu ERP rozšiřování nabídky funkcionalit dodávaných ve formě služeb SaaS (Software as a Service). Hlavním trendem, specifickým pro ERP software, je pak zaměření na uživatele a odklon od monolitických architektur ERP systémů. Důležitými faktory, které budou v nadcházejícím období působit na trh ERP, jsou mobilita, cloud, sociální souvislosti a důraz na znalosti.

ERP je podle analýz Gartneru co do objemu rozpočtů největší oblastí aplikačního softwaru. V roce 2011 na něj připadalo téměř 24 ze 115 miliard dolarů celkového objemu globálního trhu aplikačního softwaru. Podíl ERP se má do roku 2016 dokonce ještě nepatrně zvýšit, protože trh ERP má růst průměrným ročním tempem 6,7 %, zatímco celý trh o 6,5 procenta. Pro zajímavost, jedinými dvěma segmenty trhu s dvouciferným růstem mají být ECM software (Enterprise Content Management) a software pro webkonference a spolupráci – o 10,1, resp. 12,4 procenta.

O významu ERP pro organizace svědčí, že v globálním průzkumu Gartneru k investičním prioritám organizací pro rok 2013 se ERP systémy umístily na druhém místě, hned za CRM (25 %, resp. 24 % respondentů uvedlo mezi třemi hlavními investičními prioritami).

Co se týče podílu aplikačního softwaru na celkových rozpočtech organizací na software, v roce 2012 šlo na aplikační software 36 % a v roce 2014 to má být podle prognózy Gartneru 38 procent (ve východní Evropě dokonce 40 procent). Pro zajímavost, v průměru 63 procent rozpočtů směřuje do interně provozovaného softwaru.

ERP systémy jsou pro organizace z řady dobrých důvodů kritické. To jim zaručovalo výsadní postavení z pohledu nákladů nebo i investic, ale dlouhotrvající ekonomická nejistota přivedla pozornost i k ERP. Tyto systémy sice nejsou předmětem brutálních škrtů, ale organizace se snaží hledat nové cesty k maximalizaci hodnoty, kterou jim může investice do ERP přinést. Místo upgradu, nebo dokonce náhrady ERP systému za modernější, se organizace snaží o vylepšení existujícího ERP – především pomocí nových uživatelských rozhraní, ale také integrací funkcionalit pro spolupráci.

Ze strategického pohledu se dá říci, že ERP systémy překračují hranici podpory transakčních procesů a expandují mimo své původní působiště. V této souvislosti stojí za pozornost relativně nový pojem „middle-office“, který se začíná používat pro procesy v šedé zóně mezi vysoce strukturovanými (a standardizovanými) transakčními postupy a procedurami front-office. Ty mají podle tradičních představ zajistit konkurenční výhodu, ale ukazuje se, že organizace do jejich podpory investovaly tak masivně, že prostor pro diferenciaci se výrazně zúžil. Procesy typu řízení vztahů s dodavateli nebo vývoj nových produktů jsou dosud z pohledu IT podpory opomíjené – a přitom právě ve zvýšení jejich efektivity spočívá jedna z možností získání konkurenční výhody. Pro dodavatele ERP systémů je expandování do middle-office zajímavou příležitostí k nabídnutí nových funkcionalit, a tedy k rozšíření trhu.

Mobilní ERP aplikace

Příkladem, na němž lze ilustrovat trendy v oblasti ERP, je vytváření jednoduchých mobilních aplikací s dílčími funkcemi ERP.

Zpřístupňování ERP funkcionalit pro mobilní zařízení není nic nového. Ale jednoduchý mobilní přístup k ERP aplikacím má značná omezení: malý displej se prostě nehodí pro zobrazování tak velkého počtu informací, jaký ERP aplikace předpokládají. Mobilní přístup byl proto až dosud pouhým doplňkem k primárnímu využívání ERP, jímž je přístup z notebooku nebo stolního PC.

Zájem o mobilitu všeho druhu je však obrovský. Sílí fenomén známý pod zkratkou BYOD, kdy organizace umožňují zaměstnancům používat k práci vlastní výpočetní zařízení. Podle průzkumů Gart-
neru bude do dvou let v USA z celkového počtu mobilních přístrojů používaných v organizacích 38 % vlastněno pracovníky a v Evropě to má být 20 procent. A probíhá proces tzv. konzumerizace podnikových informačních technologií, kdy zaměstnanci vyžadují od firemních systémů totéž, co mají k dispozici jinde – především uživatelskou přívětivost a snadnou spolupráci.

Odpovědí na tento zájem je rostoucí počet aplikací, které umožňují přístup k firemním datům a systémům – a ani oblast ERP nemůže zůstat stranou tohoto trendu.

Vývoj mobilních aplikací s ERP funkcionalitami však vyžaduje odpovídající architekturu celého back-end systému. Ten musí mít striktně oddělené aplikační a datové služby od prezentační vrstvy, jinak se vývoj každé aplikace stane plnohodnotným vývojovým projektem – se vším, co to přináší.

cyber23

Pro organizace představují mobilní ERP aplikace zajímavý nástroj ke zvýšení produktivity práce. Jednotlivé aplikace přitom mohou pořídit překvapivě snadno a levně – ovšem pouze v případě, že mají odpovídající architekturu svých IT a korektně vystavěný ERP systém.

Autor působí jako research director ve společnosti Gartner

Byl pro vás článek přínosný?