Hlavní navigace

Elektronická výměna dokladů proniká do firem v ČR

5. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © Nomad_Soul - Fotolia.com
Meziroční nárůst počtu zpráv u Orion EDI přesáhl 20 %.

Firmy v České republice stále více elektronizují své obchodní procesy s využitím elektronické výměny dokladů s obchodními partnery. Celkový objem elektronické výměny dokumentů (EDI – Electronic Data Interchange) procházející přes konsolidační centrum ORION EDI společnosti CCV Informační systémy, přesáhl v loňském roce 20,4 milionu EDI zpráv. Oproti roku 2012 narostl objem dokladů přenesených předním konsolidátorem více než o pětinu. Tato skutečnost je důsledkem zejména významného růstu penetrace EDI i mimo oblast velkých obchodních řetězců rychloobrátkového zboží.

Miliony elektronických faktur i objednávek

Kromě zvýšení samotné penetrace EDI komunikace se meziročně rozšířilo využití nových typů strukturovaných EDI zpráv nebo již používaných zpráv. Nárůst se týkal drtivé většiny z 27 používaných EDI zpráv v ČR včetně těch nejrozšířenějších, kterými jsou faktura (EDI zpráva INVOIC) a objednávka (ORDERS). Elektronických faktur si přes ORION EDI firmy vloni vyměnily téměř o 12 % více než v předchozím roce, objednávek pak o 10,5 % více. Dodací listy (EDI zpráva DESADV) zaznamenaly nárůst dokonce o 21,7 %, na významu navíc zpráva DESADV získává ve spojení se stále rozšířenější identifikací palet přes paletovou etiketu. Z opačného směru k dodavateli pak putuje avízo o příjmu zboží (RECADV) s meziročním nárůstem o téměř 24 % nebo avízo o odeslání platby (REMADV) s meziročním nárůstem dokonce o 56%.

Budoucnost ve využití širšího portfolia EDI zpráv

„Za rozšířením EDI je možno vidět více faktorů. Vzhledem k momentální ekonomické situaci jsou hmatatelné zejména efekty při zrychlení dodavatelsko odběratelských procesů. Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je právě avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou to pak nejčastěji zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratka, které jsou stále častěji využívány,“ říká David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy a doplňuje: „Obdobně je to s notifikačními zprávami, které jsou často zásadní. Jsou to právě notifikační zprávy, které upozorňují na možné problémy při dodávkách zboží nebo fakturaci. Stále častěji se pak firmy mohou setkat také s obchodní námitkou prostřednictvím zprávy COMDIS. Evidujeme však rovněž takové zprávy, které zatím svůj potenciál ještě plně nevyužily, ale jejich přínos uživatelům může ukázat už rok 2014. Zmínit mohu katalog zboží a cen (PRICAT) nebo zprávu o stavu zásob (INVRPT).“

Elektronizaci pomáhá rovněž legislativa

Za rozšířením EDI v poslední době stojí, kromě výše uvedených důvodů, rovněž jeho snadná dostupnost. Jedná se o formu služby bez nutnosti jakýchkoli investic do softwaru či hardwaru. Vše zajišťuje „na klíč” poskytovatel EDI jako konsolidátor dokladů s využitím stávajících sítí VAN (Value Added Network). Tento model je oblíbený nejen u firem, které EDI teprve zavádějí, ale i u velkých obchodních firem, které opouštějí pokusy o rozvoj vlastních B2B řešení a EDI komunikaci kompletně outsourcují specializovaným firmám.

Posledním faktorem, který měl vliv na rozšíření elektronické výměny dokladů v loňském roce, byla změna legislativy, ke které došlo od 1. 1. 2013. Jedná se o novelu zákona o DPH, která zrovnoprávnila elektronickou fakturu s papírovou formou.

IT_PR_2023

G+

„Je třeba mít na paměti, že zmíněná novela u všech dokladů nově požaduje, aby účetní jednotka pro zajištění věrohodnosti jejich původu a neporušenosti jejich obsahu nastavila kontrolní mechanismy vytvářející spolehlivou auditní stopu a dokumentující obchodní případy, k čemuž je elektronická a procesní výměna všech dokladů formou EDI komunikace připravena vycházet vstříc, říká Petr Ondrášek, který je zástupcem ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře ČR.

Byl pro vás článek přínosný?