Hlavní navigace

Dvanáct IT dovedností, za které se dnes nejvíc připlácí

13. 10. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: IDG
Od analytiky rizik po hluboké učení, těchto 12 IT dovedností vám v roce 2021 přinese největší prémie, říká studie společnosti Foote Partners.

Vzhledem k tomu, že úlohy v oblasti IT jsou stále složitější, existuje více nejasností ohledně toho, jak jsou názvy pracovních pozic definovány jakoukoli danou společností a jak zaměstnavatelé mohou kompenzovat kandidáty ve stejné roli s různou sadou dovedností. Příplatky ke mzdě pomáhají zaměstnavatelům sledovat hodnotu konkrétních dovedností, aby věděli, jak konkurenceschopný je trh pro uchazeče s těmito dovednostmi a kolik nabídnout nad rámec základního platu.

Abychom si udrželi přehled o těchto příplatcích, sleduje společnost Foote Partners od roku 1999 údaje o platech v IT dovednostech, aby zjistila, které dovednosti a certifikace v daném okamžiku poskytují [svým držitelům] největší zisk. Čtvrtletní zpráva Foote Partners o IT dovednostech a certifikačním mzdovém indexu využívá údaje poskytnuté 3 805 zaměstnavateli ze soukromého a veřejného sektoru v amerických a kanadských městech ke sledování zisků a ztrát tržní hodnoty a placení prémií za více než 1 000 technických dovedností a certifikací.

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 průměrná tržní hodnota 621 necertifikovaných technických dovedností stoupla jen mírně, přičemž průměrná mzda za prémie odpovídá necelým 10 procentům vykázané základní mzdy za jednu necertifikovanou dovednost. Mezitím více než 500 IT certifikací kleslo na tržní hodnotě, což vedlo k největšímu rozdílu mezi certifikovanými a necertifikovanými IT dovednostmi od poloviny roku 2000, uvádí Foote Partners.

Podle Foote Partners má na kolísání výplat prémií za necertifikované IT dovednosti vliv několik faktorů, včetně nových technologií, ekonomických podmínek, fúzí a akvizic, pracovních a ekonomických podmínek, rozpočtových cyklů a změn v náboru a najímání zaměstnanců. Při pohledu na data je důležité si uvědomit, že pokles hodnoty není vždy špatná věc; někdy to může znamenat, že „tržní nabídka talentů pro tuto dovednost dohání poptávku – ne nutně, že poptávka začíná slábnout“, uvádí Foote Partners. Respektive pokud je po dovednosti vysoká poptávka, ale nabídka se nezvyšuje, aby odpovídala stejnému tempu růstu, obvykle za tyto konkrétní dovednosti uvidíte zvýšení mzdových prémií.

Zde je 12 necertifikovaných IT dovedností, za které se v roce 2021 platí nejvyšší prémie.

Analýza a hodnocení rizik

Tržní hodnota analytiky a hodnocení rizik vzrostla během šesti měsíců do července těsně pod 12%. Technologie se pohybují rychle, a to znamená, že rozhodnutí IT se musí pohybovat stejně rychle. Společnosti by však neměly ztrácet ze zřetele potenciální rizika a hrozby jen proto, aby projekt odstartovaly. Znalosti analytiky a hodnocení rizik jsou důležité pro podniky, které chtějí zajistit své služby a systémy a identifikovat budoucí potenciální rizika, která je třeba zmírnit, zejména v odvětvích, jako jsou finance, bankovnictví, technologie a státní správa. I když se některá odvětví mohou více soustředit na hodnocení rizik, je to životně důležitá dovednost vyžadovaná napříč všemi odvětvími, protože téměř každý podnik nějakým způsobem funguje digitálně.

Analýza a hodnocení rizik je oblíbenou dovedností analytiků rizik, IT auditorů, manažerů auditu IS, bezpečnostních analytiků a ředitelů IT. Podle údajů společnosti PayScale je průměrný plat spojený s dovednostmi v oblasti řízení rizik a kontroly 83 000 USD ročně.

DevSecOps

Zvýšení tržní hodnoty u dovedností DevSecOps činilo za posledních šest měsíců až do července 5,6 %. DevOps je kombinace vývoje softwaru a provozních procesů, které zajišťují, že vaše společnost může poskytovat kvalitní aplikace a služby zapojením obou týmů do všech fází životního cyklu vývoje. DevSecOps jde o krok dále tím, že integruje zabezpečení IT do životního cyklu vývoje a tvrdí, že bezpečnost by měla být zvažována od prvních kroků každého procesu. Vzhledem k tomu, že se životní cykly vývoje pohybují rychleji – přičemž trvají spíše týdny nebo měsíce než roky – se zabezpečení stalo nedílným počátečním krokem k rychlému přenesení bezpečných produktů a služeb na trh.

Podle údajů o mzdách od Talent.com je průměrný plat spojený s dovednostmi DevSecOps 142 869 dolarů. Je to relativně nová pozice v oblasti IT a technologií, takže nejvyšší poptávka po těchto dovednostech bude u inženýrských rolí DevSecOps.

Chytré smlouvy

Tržní hodnota chytrých smluvních dovedností za posledních šest měsíců do července vzrostla o 5,6%. Chytrá smlouva je digitální dohoda nebo transakce mezi dvěma lidmi ve formě počítačového programu nebo kódu. Chytré smlouvy jsou často provozovány prostřednictvím blockchainu, díky čemuž jsou smlouvy neměnné a transparentní, aniž by bylo nutné centrální kontaktní místo. Vzhledem k tomu, že se více práce provádí na dálku a společnosti potřebují zabezpečené způsoby podepisování a odesílání smluvních smluv, jsou dovednosti v oblasti inteligentních smluv pro podniky stále důležitější.

Podle údajů z PayScale je průměrná mzda spojená s dovednostmi správy smluv 79 000 dolarů ročně. Pozice, které vyžadují chytré smluvní dovednosti, budou podobné těm, které hledají dovednosti blockchainu, jako je softwarový inženýr, vědecký pracovník, vývojář softwaru a softwarový programátor.

Apache Pig

Nárůst tržní hodnoty dovedností Apache Pig vzrostl za posledních šest měsíců až do července o 20%. Apache Pig je platforma na vysoké úrovni, která se používá k vytváření programů běžících na Apache Hadoop pomocí programovacího jazyka Pig Latin. Programy, které běží na Pig, mohou být vysoce paralelizované, což jim umožňuje zpracovávat velké datové sady. Pig Latin je navržen jako jednodušší způsob vytváření aplikací MapReduce za 1/16 vývojového času.

Podle údajů z PayScale je průměrná mzda spojená s dovednostmi Apache Pig 103 000 dolarů ročně. Je to oblíbená dovednost u softwarových inženýrů, datových inženýrů, datových vědců, vývojářů aplikací a architektů řešení.

Blockchain

Blockchain je v posledních letech horkým tématem – je přitažlivý pro firmy, protože může nabídnout lepší transparentnost a zabezpečení kolem plateb, transakcí a komunikace. Získal si také popularitu díky použití s kryptoměnou, jako je bitcoin. IT profesionálové, kteří rozumí blockchainu, jsou přínosem pro každou moderní společnost, která má zájem tuto technologii využívat. Jak zdůrazňuje Foote Partners, „pochopení toho, jak se Blockchain integruje s IoT, umělou inteligencí, strojovým učením, robotikou a dalšími technologiemi, je nyní pro architekty výhodou, ale bude to požadavek do budoucna, protože tyto další technologie zrají a míra přijetí se [u nich] zvyšuje.“

Je to dovednost vyhledávaná pro role jako softwarový inženýr, vývojář softwaru, softwarový programátor, vědecký pracovník, síťový analytik a softwarový architekt. Podle údajů od PayScale je průměrná mzda spojená s dovednostmi v oblasti blockchainu 108 000 dolarů ročně.

Oracle Exadata Database Machine

Tržní hodnota dovedností Oracle Exadata vzrostla za šest měsíců před červencem o něco více než 12 procent. Oracle Exadata Database Machine je kombinovaná softwarová a hardwarová výpočetní platforma optimalizovaná pro spouštění úloh Oracle Database. Umožňuje smíšené pracovní vytížení sdílením systémových prostředků mezi pracovními vytíženími a umožňuje upřednostnění přidělování zdrojů. Exadata spouští databázové úlohy, jako jsou OLTP, skladování dat, analytika v paměti a další.

Je to dovednost, která je oblíbená pro správce databází, databázové inženýry, podnikové architekty, IT manažery a softwarové inženýry, vývojáře a programátory. Podle údajů z PayScale je průměrná mzda profesionálů s dovednostmi Oracle Exadata 107 000 dolarů ročně.

Deep learning (hluboké učení)

Tržní hodnota dovedností hlubokého učení vzrostla za šest měsíců před červencem o něco méně než 6%. Hluboké učení je podmnožinou strojového učení, což je neuronová síť skládající se ze tří nebo více vrstev. Hluboké učení je technika, která byla vytvořena tak, aby napodobovala lidský mozek, aby našla vzory a data pro vytváření přesných předpovědí, a je to způsob, jak naučit počítače „učit se příkladem“ při budování umělých neuronových sítí. V aplikacích a službách umělé inteligence najdete technologii hlubokého učení k automatizaci analytických a fyzických úkolů, jako je hlasová asistence, zařízení podporující hlas a samořiditelná auta.

Dovednosti hlubokého učení jsou klíčové pro práce, jako je datový vědec, inženýr strojového učení, softwarový inženýr a vědci z oblasti výzkumu nebo počítačového vidění. Podle údajů z PayScale je průměrná mzda spojená s dovednostmi hlubokého učení 115 000 dolarů ročně.

Site reliability engineering

Tržní hodnota dovedností v oblasti site reliability engineering (SRE) vzrostla během šesti měsíců do července jen o něco méně než 6 %. SRE je postup automatizace provozu IT a procesů vývoje softwaru za účelem zajištění lepší standardizace a efektivity vytvořením vysoce škálovatelných a spolehlivých softwarových systémů. SRE je sada zásad a postupů navržených k řešení problémů s infrastrukturou, zabezpečením a provozem v organizaci. Je to podobná praxe jako DevOps; SRE vytvořil ve společnosti Google v roce 2003 Ben Treynor Sloss, který po vstupu do společnosti vytvořil právě site reliability tým. Koncept se později rozšířil do zbytku odvětví, přičemž vlastní týmy SRE vytvářely i velké webové společnosti.

Podle údajů společnosti PayScale je průměrná mzda inženýra spolehlivosti webu 118 075 dolarů ročně, přičemž vykazovaný rozsah je 76 000 až 158 000 dolarů.

Big data analytika

Tržní hodnota dovedností analytiky velkých dat vzrostla za šest měsíců před červencem o více než 21 %. Velká data se v průběhu let stala důležitějšími, protože více společností spoléhá na data, aby se mohly rozhodovat a zlepšovat svoje produkty a služby. Samozřejmě bez ohledu na to, kolik dat společnosti shromažďují, bez někoho, kdo rozumí tomu, co znamenají, nemá [jejich sběr] smysl. Analýza velkých dat pomáhá podnikům dívat se na data, která shromažďují, nacházet trendy, identifikovat problémy nebo komplikace a získat jasnější představu o tom, jak firma plní své celkové cíle.

Podle PayScale je průměrná mzda spojená s dovedností analytiky velkých dat 113 000 dolarů ročně. Je to oblíbená dovednost u datových vědců, datových inženýrů, analytických manažerů a datových analytiků.

Cloud Foundry

Tržní hodnota dovedností Cloud Foundry vzrostla během šesti měsíců do července o více než 13%. Cloud Foundry je open source, multicloud aplikační platforma jako služba (PaaS). Jeho kontejnerová architektura může spouštět aplikace v jakémkoli jazyce u různých poskytovatelů cloudu. Podporuje nepřetržité poskytování prostřednictvím životního cyklu vývoje aplikací a poskytuje vývojářům flexibilitu při používání programovacího jazyka a cloudové služby, která nejlépe vyhovuje pracovní zátěži aplikace.

Schopnosti Cloud Foundry se běžně hledají pro role jako softwarový inženýr, vývojář softwaru, softwarový architekt, analytik programátoru a síťový inženýr. Podle údajů od PayScale je průměrná mzda spojená s dovednostmi Cloud Foundry 93 000 dolarů ročně.

E-discovery

Tržní hodnota dovedností v oblasti E-discovery vzrostla během šesti měsíců do července o více než 13 %. E-discovery je relativně nová oblast technologií, která zahrnuje proces získávání údajů, které mají být použity v občanskoprávních nebo trestněprávních případech, soudem nařízené nebo vládou schválené hackování za účelem nalezení důkazů. Je to ošemetná oblast, protože se dotýká právních, ústavních, politických, bezpečnostních a osobních otázek ochrany soukromí. Používá se také v počítačové kriminalistice a kyberforenzice k vyhledávání dat a důkazů o obsahu pevného disku.

E-discovery je stále poměrně specializovanou dovedností a je nejvyhledávanější v rolích, které konkrétně hledají profesionála v oblasti E-discovery. Podle údajů z PayScale je průměrná mzda spojená s dovednostmi E-discovery 53 091 dolarů ročně.

ICTZ24

Splunk

Tržní hodnota dovedností Splunk vzrostla během šesti měsíců do července o více než 13 %. Splunk je softwarová platforma, která se obvykle používá k monitorování, vyhledávání, analýze a vizualizaci strojově generovaných dat v reálném čase. Díky aplikaci Splunk mohou uživatelé zachytávat, indexovat a korelovat data v reálném čase pomocí prohledávatelných kontejnerů. Software také vytvoří grafy, řídicí panely, výstrahy a další vizualizace, které pomohou lépe ilustrovat diagnostiku a objevit řešení různých problémů v organizaci.

Dovednosti Splunk se běžně hledají v rolích jako softwarový inženýr, správce systému, analytik kybernetické bezpečnosti, vývojář softwaru a inženýr DevOps. Podle údajů z PayScale je průměrný plat spojený s dovednostmi Splunk 87 000 dolarů ročně.

Byl pro vás článek přínosný?