Hlavní navigace

Dobře naimplementovaný ERP systém standardizuje a digitalizuje podnikové procesy...

8. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Minerva ČR
říká Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii ve společnosti Minerva Česká republika.

Jak by měly výrobní podniky posilovat svou odolnost proti dopadům pandemie? Jsou principy Průmyslu 4.0 dobrým řešením této situace?

Nejdříve si musíme odpovědět na otázku: Co vlastně pandemie firmám způsobuje? Jsou to masivní výpadky pracovních sil. Část z důvodu nemoci: absolutní výpadky kapacit, část z důvodu karantén: zaměstnanci chybí v práci, ale jsou firmě k dispozici na home office. V případě absolutních výpadků musí umět firma zareagovat nahrazováním chybějících lidí případně přeplánováním výroby. V případě karantén musí firma umět umožnit zaměstnanci práci z domova.

Přeplánování výroby vyžaduje dobře naimplementovaný ERP systém a APS plánování pro zohlednění primárních zdrojů – strojů a sekundárních zdrojů – lidí. Práce  z domova vyžaduje dostupnost, tedy digitalizaci všech potřebných informací a schopnost jejich dalšího digitálního zpracování. Zvyšování nahraditelnosti lidí je o standardizaci procesů a o totéž se snaží i implementace informačních systémů.

Dobře naimplementovaný ERP systém, ale i PLM nebo DMS standardizuje a digitalizuje podnikové procesy. Informační systémy, digitalizace, Průmysl 4.0 – to jsou aktivity, které nám zásadně pomáhají překonávat pandemii s relativně malými ztrátami. A budoucnost bude o schopnosti firem nabídnout zaměstnancům volnou pracovní dobu, práci z domova a možná, bohužel, i o dalších epidemiích. To vše lépe zvládnou digitalizované firmy.

Jak mohou podniky v současné situaci co nejefektivněji přejít od pilotní fáze zavádění Průmyslu 4.0 k jeho masivnímu nasazení?

Každý podnik alespoň jednou ročně zainvestuje do nějakého SW pro podporu některého oddělení nebo procesu. Masivní digitalizace ale vyžaduje propojení všech procesů tak, aby data plynule protékala všemi odděleními, aby izolovaný zaměstnanec viděl vstupy - úkoly, jejichž realizací posune aktivity do dalších fází k dalším pracovníkům.

Páteří digitalizace podniku, která vše spojuje, je podnikový ERP systém. Sám o sobě musí být velmi dobře integrovaný s rozsáhlou funkcionalitou a musí obsahovat technologie, které umožní připojení všech různorodých systémů kolem. Masivní nasazení Průmyslu 4.0 vyžaduje implementaci kvalitního ERP systému a integraci s jeho okolím.

Překotný rozvoj Průmyslu 4.0 s sebou nese rychlé zastarávání jednotlivých prvků i celých technologií. Co by měly výrobní firmy dělat pro to, aby se s tímto vývojem co nejlépe vyrovnaly?

Zastarávání vyžaduje výměny a upgrady. Obojí znesnadňují programové úpravy prováděné v jádrech systémů a tvrdé kódování programů prováděné na míru konkrétním firmám. Je potřeba minimalizovat programové úpravy, které nepřinášejí firmám významné efekty a je potřeba přecházet na technologie no-code/ low-code, které umožňují vývoj a úpravy funkcí pouhými záznamy v databázích. Každý upgrade takového systému pak automaticky přebírá dříve provedený vývoj a úpravy. Podobné technologie jsou již k dispozici i pro tvorbu rozhraní mezi systémy.

Zvládnutí překotných změn a stále nových a nových technologií vyžaduje neustálé vzdělávání v oblasti informačních technologií. Proto potřebuje výrobní firma spolehlivého dodavatele informačních technologií, který jí poslouží jako životní partner, bez něhož si budoucí život nedokáže představit. V oboru IT přežijí pouze firmy, které dokáží být takovýmito životními partnery.

Jaké jsou základní požadavky na vybudování dodavatelského řetězce odpovídajícího nárokům na udržitelnost z hlediska životního prostředí a nežádoucích externalit?

ICTZ24

Životní prostředí ničíme dvěma zásadními způsoby: plýtváme zdroji a produkujeme odpady. Postupná ekologizace výroby je příliš pomalá na to, aby zachránila naši planetu. Musíme změnit chování lidí – naučit je chovat se hospodárně. Paralelně totéž musí udělat i výrobní firmy. Musí prodloužit životnost svých výrobků. Zajistit jejich servis případně modernizaci formou upgradů.

Společnost musí nepřímými daněmi zdražit aktivity, které mají na životní prostředí negativní dopad. Tím dojde ke změnám výrobků, výrobních procesů i ke změnám v dodavatelském řetězci. Digitalizované firmy pak budou schopny na přicházející změny rychleji zareagovat – budou mít zásadní konkurenční výhodu.

Byl pro vás článek přínosný?