Hlavní navigace

Doba datová

25. 8. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Globální datasféra obsahovala v roce 2019 podle analytických společností přibližně 45 zettabajtů dat. Je velmi těžké si už jen představit toto ohromné množství, které leží převážně na všech pevných discích na celém světě.

Společnost IDC však předpovídá, že v roce 2025 bude celosvětově spravováno 175 zettabajtů dat, z toho odhaduje 46 % uložených v prostředí veřejných cloudů a zhruba 30 % všech dat bude zpracováváno v reálném čase. Jste připraveni na takovou budoucnost? Výrobci datových úložišť se začínají orientovat na jiného zákazníka. Už to nebudou zejména komerční společnosti, podniky či organizace, které mají svá tradiční datová centra s virtuálními servery, ale budou to velcí poskytovatelé cloudových služeb, jako jsou Microsoft, AMAZON, Salesforce, IBM či Google.

Postupně budou data ukládána na SSD disky, které zcela převládnou nad klasickými HDD, jelikož mají mnoho zjevných výhod, ale při extrémních nárůstech dat a spojených transakcích to stačit nebude. Na řadu budou přicházet další inovace, jako jsou například technologie holografického ukládání dat v pěti dimenzích (5D crystal data storage). 5D úložiště vy­užívají křemíkové krystaly a vědci uvádějí, že uložená data odolají teplotám do 1 000 °C a přežijí neuvěřitelných 13,8 miliardy let při pokojové teplotě. Stejně jako je tomu dnes, data budou vznikat na koncových zařízeních, jako jsou samotné personální počítače, chytré telefony či tablety, nicméně masivně nastupují další zdroje dat z IoT světa, průmyslových zařízení, automobilů a podobně. Do roku 2025 bude 90 zettabajtů vyprodukováno právě těmito dalšími zdroji.

Cesty dat

Současná nabídka veřejných cloudových poskytovatelů s datovými centry pouze na několika místech na světě přestává stačit. Rychlost, propustnost a nové požadavky nastartovaly trend přibližování datových center k zákazníkům, nazývaný edge computing. Přesun výpočetního výkonu blíže do jednotlivých zemí a států, v budoucnu pravděpodobně do jednotlivých regionů, nebo dokonce do jednotlivých velkých společností je trendem malých, mikrodatových center, která jsou však integrální součástí služeb veřejného cloudu. Služby jsou tak dostupné doslova za rohem, ale jejich nabídka, škála možností, zabezpečení a kvalita zůstávají stejné jako v případě současných hyperdatových cloudů ve světových regionech. Velcí světoví poskytovatelé cloudu budou stavět, lépe řečeno umísťovat jako hotové boxy do lokalit, které dosud patřily výhradně lokálním cloudovým poskytovatelům. Souboj malého českého cloud providera například proti Microsoftu, či Amazonu a jejich EDGE AZURE a AWS datovým centrům, jejich architekturou, zabezpečením a výkonem za miliardy dolarů bude jistě nelehký.

Pokud ale výše uvedená čísla interpretujeme z jiného úhlu, dojdeme k závěru, že v roce 2025 bude více než polovina dat uložena stále v prostředí podnikových center, nebo u lokálních providerů privátních cloudů. Zásadním krokem je v první řadě vytvoření hybridní cloudové strategie, governance hybridního postředí a provozního modelu podporujícího váš vlastní byznys.

Cesta do budoucnosti, cesta digitální transformace, tedy vede přes hybridní konfigurace. Propojit soukromá datová centra s public cloudem tak, aby fungovala společně, stovky služeb byly k dispozici kvalitně, tedy rychle a bezpečně, je možné. Tak se dnes interpretuje hybridní cloud. Zajímavým východiskem jsou aktuálně hotová řešení od výrobců v podobě privátních datových center kompatibilních s public cloudem. Tyto produkty nabízejí sjednocenou správu klíčových služeb, snadnější přesouvání dat mezi privátním centrem a cloudovými zdroji i nativní integraci s cloudem pro scénáře náhlých výpadků či havárií. Přemýšlíte-li o obnově či vybudování svého datového centra v této době, měli byste brát v úvahu právě fakt, že hybridní centrum je praktickou nezbytností pro další roky. Jednou z alternativ může být Azure Stack HCI, což je hyperkonvergovaná infrastruktura poskytovaná jako sjednocené lokální i cloudové služby Microsoft Azure pro Linux a Windows servery s možnostmi Azure Back­up, Azure Monitor a Azure Security centra. Právě Microsoft je kupodivu na poli veřejných cloudových poskytovatelů v této oblasti velmi aktivní a reflektuje na predikce budoucnosti o multicloudových prostředích tím, že otevírá své technologie ostatním. Jeho řešení Azure Arc nabízí sjednocenou správu vašeho aktuálního datového centra, multicloudových prostředí konkurentů, dále
Azure a Azure Edge z jednoho nástroje.

Nechme se překvapit, co přinese soupeření cloudových poskytovatelů, jehož výsledkem může být spokojený zákazník, který je v obraze a jeho IT strategie je pevná a jasná.

Ladislav Šolc, Mainstream TechnologiesLadislav Šolc
Managing partner, pracuje ve společnosti Mainstream Technologies, která poskytuje služby významným zákazníkům a organizacím v ČR. Tým odborníků pod jeho vedením navrhuje cílové koncepty cloudových prostředí, dodává zákazníkům prověřené řešení IT governance, bezpečnostní architekturu i krátké a jasné projekty na ověření scénářů (PoC) hybridních cloudů Azure Stack HCI, či testování Azure Arc.