Hlavní navigace

Digitální nástroje marketingu

23. 11. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Komix
Pokud se zeptáte nějaké firmy co je jejím nejcenějším aktivem, převážná většina firem řekne, že jsou to její zákazníci.

To není pouhá fráze, praktickým příkladem jsou kroky některých společností z oblasti utilit či retailu, které v poslední době přidávají do svého portfolia mobilní či finanční služby. Tedy obory, jimž se nikdy nevěnovaly a nemají zde žádnou velkou výhodu v podobě know-how nebo zkušeností. Ale mají velmi mnoho zákazníků, které dobře znají, jsou s nimi v pravidelném kontaktu, mají s nimi vybudován určitý vzájemný vztah a jsou schopni je efektivně oslovit.

Obecně to znamená, že se firmy snaží maximalizovat hodnotu svého zákaznického portfolia. Tedy, svým stávajícím zákazníkům nabídnout další produkty, třeba i zcela odlišného druhu, zvyšovat výnos z každého z nich a posilovat zákaznickou loajalitu. K tomu jsou třeba informace. Informace ze všech zdrojů, z tradičních i nových kanálů. Ve světě propojeném digitálními technologiemi se pro takovouto práci otevírají nové možnosti. Správným využitím a nasazením vhodných nástrojů pak lze marketing výrazně zefektivnit.

Nástroje a řešení firmy KOMIX můžeme rozdělit do následujících oblastí:

Integrace nových komunikačních kanálů
V posledních letech lze zaznamenat bouřlivý rozvoj sociálních sítí, které se stávají standardním komunikačním mediem. V oblasti sociálních sítí jsme schopni nabídnout nástroje na sledování kvantitativních i kvalitativních ukazatelů. Zajímavé kvantitativní ukazatele jsou zejména počty fanoušků, jejich kategorizace nebo míra jejich aktivity. Monitoring nálady, tzn. sentiment analýza, pak měří, jak se o dané firmě píše. Součástí řešení jsou nástroje na podporu obsahové strategie, řízení správného počtu příspěvků, který bude přesně využívat potenciál cílové skupiny.

Business Insight
Dále máme v portfoliu nástroje pro přehledné a rychlé analýzy dat, jež jsou primárně určeny pro business uživatele a slouží k podpoře jejich rozhodování. Tyto nástroje nabízí nejrůznější pohledy ve stále nových souvislostech, v mnoha typech grafů, tabulek a jejich variantách. Rychlé analýzy je možné vytvářet jednoduše pomocí jednoho kliku, uživatel si poskládá vlastní ad-hoc reporty z již vytvořených grafů či tabulek. Vstupem mohou být data z prakticky libovolných zdrojů, tj. databází, excelů, textových souborů, internetu, sociálních sítí a většiny standardních systémů.

Pokročilá analýza dat
Nástroje uvedené výše se zpravidla používají, pokud uživatel ví, co hledá. Jsou ale i situace, kdy to uživatel neví, či to neví přesně. Ze svých zkušeností, intuice či porovnání s ostatními firmami tuší, že pokud zkombinuje data z různých oblastí a vhodně se na ně podívá, může doslova vytěžit zlato z toho, co se zprvu jevilo jako hromada hlušiny. Praktickým příkladem jsou oblasti jako Propensity-to-Buy nebo Next-Best-Offer analýzy, jež optimalizují náklady tak, že se k oslovení vybírají zákazníci se statisticky vyšší pravděpodobností kladné reakce na nabídku. Optimalizuje se i volba kanálu pro jejich oslovení. Dále je to Prevence odchodu zákazníků, kde pro případy nebezpečí odchodu je uplatněna retenční strategie. Dalším příkaldem je i Segmentace zákazníků, kde se využívají pokročilé techniky, tzv. clusteringu (shlukování) v kombinaci s expertními obchodními náhledy.

Exekuce marketingových kampaní
Pokud chce firma provést oslovení většího počtu klientů, ať už stávajících nebo potenciálních, máme pro ni nástroje na podporu takových aktivit. Naše řešení pomáhají zajistit naplánování, řízené provedení a průběžné vyhodnocování kampaní, napříč jednotlivými komunikačními kanály. Takové nástroje jsou cenné zejména pro firmy, jež obsluhují větší počet zákazníků, tedy zpravidla to bývají firmy, jejichž zákazníky jsou jednotlivci či rodiny a mají více komunikačních kanálů. Základními funkcemi jsou: výběr cílové skupiny, nastavení kampaňové zátěže a optimalizace překryvů. Samozřejmostí je podpora integrace se stávajícími systémy.

S rostoucí konkurencí a také rostoucími nároky zákazníků roste potřeba omezit plošné nabídky a naopak oslovovat zákazníky s obsahem šitým na míru, správným kanálem a ve správný čas. K tomu přistupují nové trendy v podobě marketingového využití sociálních sítí, rozhodování v reálném čase, přístupu k webu z mobilních zařízení. KOMIX Vám pomůže pochopit, co vaši či potencionální zákazníci chtějí a následně je efektivně oslovit s nabídkou na míru jejich potřebám.

Čtěte také:
→ IT bezpečnost
IT bezpečnost je zdánlivě jednoduchý proces vedoucí k udržení bezpečnosti informací a ochraně jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity!

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+