Hlavní navigace

Diagnostika přínosů ERP nám pomáhá nastavit reálné cíle...

24. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Milan Hruška, obchodní ředitel ve společnosti IS Berghof.
redakce 24. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Milan Hruška: Bohužel, domnívám se, že už to nikdy nebude jako před tzv. „krizí“. U zákazníků bude dlouho, velmi dlouho přetrvávat jistá míra opatrnosti nad většími investicemi. Nicméně je jisté, že tlak na zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti bude neustále narůstat. Pouhá realizace, evidence, řízení a kontrola podnikových procesů s pomocí ERP řešení již nebude stačit. Bohužel ERP řešení není schopné již z principu generovat významné přínosy, o tom se již zákazníci bezpochyby sami přesvědčili. Tudíž předpokládám zvyšování poptávky o ERP tuning, WMS, pokročilé plánování výroby a logistiky, nebo podobné řešení schopné se napojit na ERP a které bude schopné dlouhodobě generovat měřitelný efekt. Nač tedy měnit s relativně velkými investičními náklady celé ERP, když ho stačí „vytunit“.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Jistě se mnou budete souhlasit, že jakékoliv projekty by se měly realizovat jen tehdy, pokud přinesou zlepšení. To platí i obecně a nejen pro softwarové projekty. Výzvou je v tomto případě vůbec schopnost definovat správný cíl projektu a také jeho realizovatelnost. Když máme cíl, můžeme určit i cestu, po které se k danému cíli dostaneme. A naopak bez cíle můžeme cestovat od rána do večera a nikam se nedostaneme.

Máme k dispozici softwarové nástroje a metody, se kterými ještě před implementací změříme potenciál přínosů – na konkrétních datech, u konkrétního zákazníka. Přitom ověříme:
a) jakých cílů můžeme dosáhnout (např. zkrácení dodacích lhůt na polovinu, snížení zásob o 30% při zachování dodací spolehlivosti)
b) jaké nástroje (funkčnost) potřebujeme k jejich dosažení (příp. s jakými moduly dosáhneme i jednotlivých dílčích efektů)
 
Tato diagnostika přínosů (vlastně zákazníkova „zdraví“) nám pomáhá nastavit společně se zákazníkem reálné cíle a především najít ten správný lék na danou bolístku.
 
Občas bohužel narazíme i na případy, kdy zákazník přesně zná důsledky svých bolístek (např. nedodržování termínů, vysoké zásoby, práce přesčas). Místo systematické diagnózy, určení příčiny a stanovení vhodné terapie ale bloumá po lékárně a vybírá si intuitivně léky podle nejbarevnější krabičky. V takovém případě je uspokojivá léčba málo pravděpodobná a spíše dílem náhody.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

Tento trend se začíná objevovat i u našich klientů. Považujeme jej za samozřejmost a je věcí každého dodavatele, zda má na podobné otázky připravené jasné odpovědi a nebo je teprve hledá.

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

U naší klientely sledujeme spíše opatrnější přístup. Domnívám se, že u výrobních společností bude vždy existovat jistá specifická část komplexního řešení, u kterého bude umístění do cloudu nežádoucí.

Čtěte také:
→ ERP: Víc než na velikosti záleží na charakteru výrobního programu dané společnosti...
...komentuje nasazování systémů pro řízení výroby v segmentu SMB Tomáš Zeman, sales director pro manufacturing ve společnosti ICZ.
→ Noví zákazníci poptávají stále sofistikovanější systémy...
...říká o trhu s aplikacemi ERP David Kazda ze společnosti Algotech.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+