Hlavní navigace

Detlev Knierim: Mobilita je pro Citrix klíčová

24. 7. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Detlev Knierim se počátkem letošního roku stal novým regionálním ředitelem společnosti Citrix pro východní Evropu. Z titulu této funkce je zodpovědný i za obchodní a marketingové aktivity v České republice, na Slovensku a v Polsku. V průběhu našeho rozhovoru na pražském Andělu jsme se ho zeptali například na to, jak Citrix vnímá svou pozici na českém trhu v kontextu Evropy nebo na (ne)úspěchy virtualizace desktopů ve zdejším prostředí. Zajímavé poznatky nabídla také debata nad návratností investic do MDM (Mobile Device Management).

CIO BusinessWorld: Co v letošním roce přinesla tradiční konference Synergy, kterou Citrix spolu se svými partnery pořádá? Jakým směrem se společnost bude ubírat v nejbližší budoucnosti?

Detlev Knierim: Na tuto jednoduchou otázku mám jednoduchou odpověď. Citrix se v současnosti intenzivně zaměřuje na mobilitu - právě toto téma se stalo leitmotivem celé konference, a to včetně keynote v podání Marka Templetona. Pokud bych měl být o něco konkrétnější, tak jto souvisí s představením produktu XenMobile, který je rozšířením přístupu společnosti Citrix v oblasti virtualizace na jakékoliv zařízení, a to kdekoliv na světě. Libovolné podnikové informační zdroje tak mohou být obsluhovány vzdáleně ze zařízení s operačními systémy Windows Mobile, iOS i Android.

Vyjednáváme také o podpoře platformy Blackberry, ale zatím nelze zaručit, zda v budoucnu na základě této spolupráce vznikne konkrétní produkt. Sledujeme také rozvíjející se mobilní operační systémy, abychom byli připraveni flexibilně zareagovat na jejich případný nástup na trhu.

Zmínku si podle mého názoru zaslouží také provádění graficky náročnějších úkonů na mobilních zařízeních. Až donedávna byli uživatelé limitováni relativně nízkým grafickým výkonem svých mobilních zařízení. Citrix proto přišel s řešením, které prostřednictvím virtualizace umožňuje sdílet výkon mnoha GPU umístěných v datových centrech a na obrazovkách mobilních zařízení pouze vykreslovat výsledky jejich náročných výpočtů.

Citrix připravil pro oblast mobility a BYOD velmi zajímavé řešení typu vše v jednom, které dokáže obsloužit veškeré potřeby podniků i dalších organizací v této oblasti. Ve skutečnosti se však zdá, že podniky v oblasti mobility spíše preventivně šlapou na brzdový pedál, neboť si začínají uvědomovat veškeré náklady, které s BYOD souvisejí. Jakým způsobem hodláte zmírnit jejich obavy?

Většina těchto nákladů má svůj původ v tom, že správa mnoha typů zařízení, na nichž musí běžet spousty různých aplikací, je z podstaty věci velmi komplexní záležitostí. Mark Templeton rád ukazuje potenciál XenMobile na živých prezentacích a výjimkou nebylo ani letošní Synergy. Vzal si do ruky tablet a povídá: „nyní jsem novým zaměstnancem Citrixu. Přihlásím se tedy do App storu, odkud si stáhnu příslušnou aplikaci od Citrixu a po přihlášení se mi do tabletu natáhnou všechny relevantní aplikace a nastavení, a to včetně bezpečnostních pravidel." To vede k maximálnímu usnadnění správy mobilních zařízení a role IT se tak přesouvá spíše do pozice tvůrce pravidel hry než manuálního dělníka.

Zákazníci nejčastěji hodnotí investice do IT pohledem ukazatelů výnosovosti či návratovosti. Co jim z tohoto pohledu může Citrix nabídnout?

Dám vám konkrétní příklady, v nichž bude záležet na tom, zda budeme brát v úvahu otázku bezpečnosti, u níž je vyjádření v exaktních finančních ukazatelích vždy oříškem. Za naši licenci softwaru pro správu mobilních zařízení účtujeme kolem 65 dolarů ročně (v přepočtu cca 1300 Kč, pozn. red.). Pokud to porovnáte jen s náklady, které vaše IT vynakládá na správu mobilních zařízení, bude se návratnost pohybovat v řádech měsíců, jmenovitě řekněme 2 až 3 měsíce. Pokud bychom brali v úvahu i přínosy v oblasti zabezpečení, bude návratnost investice kratší než jeden měsíc.

Jak se Citrixu v současnosti daří na trhu v České republice? Jak silná je jeho pozice například v porovnání s Polskem, Německem nebo Slovenskem?

Citrix v ČR a Polsku začal s kultivací trhu o něco později, situaci proto nelze srovnávat například s Německem. Situaci v ČR a Polsku vnímáme jako velmi podobnou, například schopnost absorbce nových technologií je zde na velmi dobré úrovni. Řekl bych, že v této disciplíně nad Německem vítězíte, neboť nejste tak konzervativní. Slovensko je o něco menší, ale cítíme tam velkou příležitost pro blízkou budoucnost. Rumunsko, Maďarsko a země na jihovýchodě Evropy jsou velmi obtížně předvídatelné.

Která oblast byznysu je v českém prostředí pro Citrix nejúspěšnější? Kde vidíte největší potenciál pro blízkou budoucnost?

Z technologického hlediska zde vnímáme jako největší potenciál pro růst již zmíněnou mobilitu, ale chtěl bych zdůraznit také cloud, jehož význam zde nepochybně velmi rychle poroste. Z celkového pohledu bychom chtěli byznys Citrixu v České republice do konce příštího roku zdvojnásobit, a to, prosím, berte jako velmi realistické očekávání.

Abychom byli upřímní, neznáme příliš mnoho českých podniků, které by úspěšně nasadily virtualizaci desktopů. V čem podle vás spočívá největší rozdíl mezi ČR a vyspělými trhy jako je kupříkladu ten v USA? Je to způsobeno konzervativností českých zákazníků, nebo leží skutečná příčina spíše někdy mezi stavem tuzemské informační infrastruktury a ochoty investovat?

V USA mají obecně vyšší ochotu přijímat nové technologie, byť to někdy souvisí s tím, že je to i za cenu vyššího rizika. Nemyslím si však, že by Česká republika zaostávala za zbytkem celkově konzervativnější Evropy. Lokálně máme například velmi významné klienty z řad velkých bank. Je pravdou, že bychom o těchto úspěších mohli dát více vědět, například přípravou případových studií. Nicméně v odvětví financí jednáme i s celou řadou dalších perspektivních klientů, řekněme že je to drtivá většina velkých finančních ústavů v této zemi.

Proč jsou to právě finanční instituce, které se pro virtualizaci desktopů rozhodly jako první? Jaké další vertikály budou navazovat?

Finanční instituce jsou pro oblast virtualizace desktopů vděčnými klienty hned z několika důvodů. Zaprvé je to proto, že mají relativní dostatek prostředků na investice do technologií, které jim pomohou posouvat jejich byznys dál. Zadruhé společnosti podnikající v této oblasti čelí mnoha obchodním rizikům, která musejí pokrýt. A konečně zatřetí jsme svědky celé řady fúzí a akvizic, které kladou na finanční instituce obrovské nároky z pohledu sjednocování informačních systémů a procesů. Jako další sektory, které projevují stále větší a větší zájem o virtualizaci desktopů, vnímáme utility, veřejný sektor a výrobu.

V této souvislosti bylo zajímavé sledovat velký obrat v tom, jak byla virtualizace desktopů prezentována zákazníkům. Dříve ji dodavatelé nabízeli primárně jako příležitost pro realizaci úspor, narazili však na obavy zákazníků z pohledu bezpečnosti. Nyní jsou naopak produkty související s virtualizací desktopů (a na ně navazující řešení pro virtualizaci mobilních koncových zařízení) promovány primárně jako řešení posilující bezpečnost. Došlo ke skutečné revoluci v produktech nebo spíše v tom, jak se o nich uvažuje?

Z mých zkušeností vyplývá, že se jedná o kombinaci obou výše popisovaných příčin. Pokud budete provádět virtualizaci pouze v rámci své vlastní společnosti, bude pravděpodobně právě tak bezpečná, jako by bylo i řešení bez virtualizace. Rozdíl však přichází ve chvíli, kdy vaše informace překročí hranice datového centra. Což je s přihlédnutím ke cloudu a k mobilitě v současnosti zcela jednoznačný trend. Spolu s tím však vyvstává otázka, jak u těchto funkcí zajistit potřebnou bezpečnost, jak získat kontrolu nad tím, kdo přistupuje k mým datům. Dalo by se tedy říct, že se produkty i jejich zacílení vyvíjely spolu s tím, jak se upřesňovaly požadavky zákazníků – nejde zde ani tak o marketing, jako o adresování jejich reálných požadavků.