Hlavní navigace

Data uzamčená v IT vás stáhnou ke dnu. Odemkněte je a vyrostete

28. 11. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © Aikon - Fotolia.com
V silně konkurenčním světě výrobních společností je dnes nevyhnutelné věnovat pozornost firemním datům. Může to znamenat silnou komparativní výhodu a stejně tak i tenkou čáru, která odděluje úspěch od neúspěchu. V podnikání mají práci s informacemi na starosti nástroje Business Intelligence (BI).
PR článek 28. 11. 2014
Doba čtení: 7 minut

(Partnerský příspěvek)

To nejinovativnější, co dnes oblast BI přináší, jsou řešení Data Discovery. Jedničkou mezi nimi je řešení QlikView, které favorizuje analytická společnost Gartner, ale i uživatelé, což potvrdil nedávný průzkum BARC, který je největší svého druhu na světě. QlikView stále více zdomácňuje i v našich krajích, kam ho dovezla firma EMARK. Ta má za sebou celou řadu úspěšných projektů i u výrobních firem. Jsou to například ACO Industries, Energochemica, IKEA, Holcim, PPA Controll nebo Ojala.

Přínos QlikView spočívá zejména v „odemknutí“ údajů z různých zdrojů a v rychlé tvorbě reportů nebo analýz. „Namísto týdnů a měsíců můžete mít potřebný pohled na výrobu, logistiku nebo finance okamžitě. Není už potřebné budovat datový sklad, ve kterém musíte složitým způsobem vyhledávat jednotlivé položky jako objednávky, materiál s jeho exspirací, žádanky, počet výrobků za směnu nebo sledovat stav zásob,“ říká Martin Kostič ze společnosti EMARK. Podle něj je nesporným přínosem i to, že QlikView si můžete spravovat sami, bez toho, abyste byli závislí na externí IT firmě.

Na Excel zapomeňte

V rámci výroby je klíčové udržovat nízké náklady a přitom zabezpečit kvalitu, i proto je klíčová synchronizace jednotlivých výrobních složek a vstupů. Prvořadé je vytížit výrobní linky co nejvíc a udržovat vysokou míru produktivity. Otázkou však je, jak toho dosáhnout. Výrobní proces totiž ovlivňuje množství faktorů jako výkon mistra či týmu, kvalita a dostupnost surovin, používaná zařízení a mnoho dalších. Když výrobu ovlivňují negativně, mohou ji zpomalit nebo dokonce zastavit, což znamená prostoje, vadné produkty, neočekávané náklady, ztrátu výnosů.

Problémem však je, že data pro jejich řízení je třeba často ze systémů získávat manuálně. „Zpravidla jsou exportované do Excelu a potom se sestavují do různých tabulek, grafů a rozsáhlých reportů. Je za tím množství práce a reporting tak trvá velmi dlouho, nemluvě o chybách. V době, kdy mistři, vedoucí výroby, či vedení tyto informace dostanou, jsou už často neaktuální, a tedy zbytečné,“ konstatuje M. Kostič.

S QlikView získáte aktuální pohled na chod výroby. Okamžitě uvidíte ty údaje, které potřebujete, ať už je to výkon jednotlivých mistrů nebo pracovních směn, vytížení kapacit, počet vyrobených kusů, materiálovou skladbu, zásoby a množství dalších informací. Zodpovědní pracovníci mají průběžné informace a dokážou tak výrobu doslova „za běhu“ přizpůsobit cílům. Důležité však je, aby zpětná vazba přišla co nejdřív, za měsíc si na dnešní problém už nikdo pamatovat nebude. Co to znamená v praxi? V ocelárně se například mistři mohou podívat, jaké bylo vytížení v porovnání s plánem, posoudit důvody nižší produktivity a přijmout opatření.

IT má spojovat, ne rozdělovat

Když mluvíme o IT připravenosti, ne všechny výrobní firmy jsou na tom stejně. Některé sledují jen málo dat, jiné jich mají mnoho, ale ta jsou „zamknutá“ v produkčních systémech. Jak potvrzují zkušenosti specialistů z EMARKu, často se stává, že dokonce tuší o skrytých rezervách ve výrobě, nedokáží je však pojmenovat. Z účetních podkladů, které dostanou na konci měsíce, se dozvědí, že hospodaření není uspokojivé. A rozhodování probíhá intuitivně.

„Tento problém se daří úspěšně řešit zavedením výrobní evidence a jejím propojením s analytickým a reportingovým nástrojem QlikView,“ říká M. Kostič. Jeho velkou předností je totiž schopnost spolupracovat s existujícími systémy jako například SAP. „Dokáže se napojit na jednotlivé moduly – ať už je to výroba, controlling, finanční či materiálový modul, logistika a další. Takové řešení je nejen rychlejší z pohledu získávání dat, ale i z pohledu uvedení do provozu a je i finančně výhodnější, jelikož není nutné platit za drahé licence,“ upozorňuje M. Kostič.

Logistika je klíčová

Typickým příkladem, kde dochází k výrazným ztrátám času a kapacit, je logistika. Je to páteř každé výrobní firmy a její bezproblémové a hladké fungování je často tvrdým oříškem. Více než jinde zde platí, že řetěz je přesně tak silný, jako jeho nejslabší článek.

Jestliže logistika pokrývá množství činností, vyžaduje si práci s množstvím různorodých informací – objednávky z CRM systému, zásoby ze skladového systému, plán výroby nebo například evidence dopravy a distribuce výrobků. Získávání těchto informací je však často náročné na manuální práci. Nejprve si musí pracovník logistiky otevřít sestavu s objednávkami, potom si pracně „rozklikat“ sestavy s dostupností jednotlivých materiálů, následně si telefonicky prověřit detaily. 

Na pomoc zde opět přichází QlikView, schopný automaticky spolupracovat s více systémy současně. „V praxi to funguje tak, že pracovníci na základě objednávek nebo obchodního plánu zadají do systému vstupy, a ten podle nich naplánuje výrobu, objem materiálu na skladě nebo například bezpečnostní zásoby. QlikView umožní simulovat různé scénáře vývoje, například nižší či vyšší objem objednávek, zásob, kapacit a podobně. Vedoucí pracovníci si tak mohou dolaďovat vytíženost zařízení nebo zaměstnanců,“ dodává M. Kostič. Takto je také možné odhalit rizika související s prostoji nebo například exspiracemi a podle toho plánovat výrobu.

Plánování ve výrobě

Vedle logistiky bývá kamenem úrazu ve výrobě i její plánování. Nepřesnosti v plánu kapacit nebo výrobního programu mohou skončit vadnými výrobky nebo odstávkou části výroby. A to je řeč o sektoru, kde neplánované odstavení vysoké pece může položit fabriku. „Zní to až neuvěřitelně, ale navzdory všem těmto rizikům výrobní firmy u nás často plánují v Excelu. Takový hazard se může vymstít,“ varuje M. Kostič.

Plánování je mnohem jednodušší s modulem KliqPlan, což je vlastně plánovací nadstavba QlikView. Dokáže plánovací proces zautomatizovat, přičemž zohledňuje množství parametrů, jako vícero výrobních linek, úzká místa, objem skladů, balicí nebo dopravní kapacitu, zásoby, počet lidí, změny a mnohé další limity jako energie, suroviny a jiné. Kromě toho zohledňuje i příslušné normy a legislativu.

KliqPlan tento proces výrazně ulehčí a dokáže snížit zatížení plánovačů až o 95 %, což v podstatě změní jejich roli v plánovacím procesu. „Stačí zadat vstupní parametry, pomocí kterých se všechny detaily a kapacity automaticky propočítají. Zodpovědní pracovníci výstupy už jen zkontrolují. To je obrovský přínos, protože firma okamžitě vidí, jak se změna projeví na vytížení kapacit a úzkých místech napříč celým výrobním programem,“ říká M. Kostič.

Lepší pohled na finance

Mezi bolavá místa výrobních společností patří i sledování ziskovosti produktů a s tím související efektivita výroby. Stále více firem využívá různé metodiky jako activity based management a další, které dokážou velmi přesně spočítat náklady na produkt, zákazníka, či distribuční kanál, přičemž se firma dozví, na čem vydělává a na čem ztrácí. „Nejednou manažer po zhlédnutí takového výstupu doslova „spadl ze židle“, zejména když se ukázalo, že na nosné produktové řadě, o jejíž ziskovosti byli všichni přesvědčeni, každý měsíc vytvářejí čím dál větší ztrátu,“ uzavírá M. Kostič.


Chcete se o řešeních QlikView a KliqPlan dozvědět více? Zaregistrujte se na bezplatný EMARK seminář, který se uskuteční 9. prosince v Brně. Registrace a víc informací ZDE.