Hlavní navigace

COVID-19: Nutná změna IT strategie

18. 12. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © photomaxik - Fotolia.com
Po nesmírném úsilí zajistit všem možnost práce na dálku, a tím zachovat provoz firem během koronavirové krize se podniková IT oddělení snaží vyřešit související otázky trvalým způsobem – jak kvůli možným dalším vlnám, tak kvůli využití nových obchodních příležitostí v postpandemickém světě.

Když na jaře udeřila krize COVID-19, výrobce obalových materiálů Avery Den­nison udělal to co mnohé jiné firmy – posílil kapacitu a zabezpečení sítí, vybavil zaměstnance obvyklými nástroji pro spolupráci a přešel ze dne na den na práci na dálku. Jakmile však bylo tímto způsobem zajištěné pokračování provozu, jeho IT oddělení se vydalo jinou cestou než mnozí další.

Rychle si totiž uvědomilo, že svět směřuje k „novému normálnímu stavu", a začalo zkoumat, jaké možnosti technologie nabízí na podporu jak nových způsobů spolupráce interně mezi zaměstnanci i externě se zákazníky, tak fungování dodavatelského řetězce. Po rozsáhlých diskuzích vznikla řada projektů včetně zavedení virtuálních asistentů pro nepřetržitou zákaznickou podporu, systému pro sledování zboží v celém dodavatelském řetězci a prostředků pro pořádání virtuálních obchodních výstav. IT tým sklidil chválu za rychlé vyřešení přechodu na práci z domova a dnes je považován za klíčový zdroj inovací ve firmě, který jí pomůže nastavit nový kurz po odeznění pandemie.

Využití příležitosti

Po měsících mimořádných opatření začínají firmy vyhodnocovat situaci na trhu a přezkoumávat své strategické plány ve světle počínající ekonomické recese. Na snižování nákladů se zaměřují všichni, ale ti prozíraví spouštějí i nové IT projekty. Mnoho firem, které před vypuknutím pandemie testovaly nové možnosti využití automatizace, rozšířené reality a nástrojů pro efektivní týmovou spolupráci, dnes přehodnocuje své priority a přesměrovává zdroje k těmto novým iniciativám jako k řešení provozních, organizačních a komunikačních problémů způsobených globální pandemií.

Pokud tedy měla koronakrize nějakou pozitivní stránku, bylo to posílení pozice podnikového IT a urychlení zavádění progresivních technologií. I firmy, které dříve váhaly s cloudem, videokonferencemi a dalšími nástroji, se musely přizpůsobit a urychleně zavést novou infrastrukturu, která umožňuje další způsoby práce a spolupráce. Tyto inovace přitom nejsou v kontextu dnešní situace na rozdíl od minulosti vnímány jako nadstavba či zbytečný luxus, ale jako nezbytnost.

Americká nezisková společnost Enterprise Community Partners, která se zaměřuje na zlepšování dostupnosti bydlení, sice již dříve umožňovala některým zaměstnancům práci z domova, ale nikdy neřešila celoplošnou podporu práce na dálku. Vyplatila se jí ale dlouhodobá strategie „cloud first", tedy upřednostňování cloudu, která jí usnadnila hladký přechod na nové způsoby práce bez narušení provozu.

Nová pracovní realita také přinutila zaměstnance, kteří dříve měli averzi k novým technologiím, začít moderní nástroje využívat. Řešení Zoom a Microsoft Teams měla sice společnost zavedená, ale byla využívána spíše sporadicky. Nyní se stala nedílnou součástí každodenní praxe a v zaměstnancích probudila chuť experimentovat i s dalšími novinkami.

Přizpůsobení priorit IT

Podniková IT oddělení také procházejí zkouškou schopnosti přizpůsobit se rychlým změnám a přehodnotit své prio­rity a projekty ze dne na den. Společnost Erickson Living Management, která provozuje síť domů s pečovatelskou službou pro seniory, zcela revidovala plány IT vzhledem ke změně potřeb svých klientů. Měla například v plánu zavést nový elektronický pokladní systém ve svých jídelnách, ale vzhledem k omezení společného stravování kvůli nákaze COVID-19 se její IT tým zaměřil na novou digitální prezentaci a virtuální prohlídky zařízení pro zájemce, kteří kvůli omezením nemohou přijet na fyzickou prohlídku.

Úvěrové družstvo Central Minnesota Credit Union (CMCU) v souvislosti s mimořádnými opatřeními zaznamenalo takový nárůst využití svých digitálních bankovních služeb, že jeho IT oddělení aktivně hledá možnosti jejich dalšího rozšíření. Přecházejí na ně totiž hromadně i zákazníci, kteří je dosud nevyhledávali. Kampelička proto plánuje během následujícího půl roku zavést devět nových produktů a funkcí svého elektronického bankovnictví. Chce současný trend udržet a obává se, že pokud by projekty odložila na později, klienti by se vrátili ke svým starým zvyklostem chodit na pobočky a platit složenky v hotovosti.

Poskytovatel průmyslových řešení a služeb Jabil urychlil kvůli pandemii experimenty s využitím nových technologií, mimo jiné rozšířenou rea­litou a videokonferencemi, k dohledu nad výrobními provozy svých zákazníků. Trvalo sice určitou dobu vše vyladit k dokonalosti a zaškolit pracovníky, ale videonástroje umožnily týmu společnosti Jabil snáze předávat informace a udržovat zařízení zákazníků v provozu. I po odeznění pandemie nové technologie výrazně sníží počet pracovních cest, které dosud museli zaměstnanci absolvovat.

Přijetí nové reality

Podniky postupně obnovují běžný provoz a jejich IT manažeři se připravují na nový „normální stav". Mnohde budou zaměstnanci ještě nějakou dobu pracovat z domova, někde i natrvalo. V důsledku toho dochází k dalšímu zefektivňování procesů a zavádění nástrojů na podporu produktivity.

IT manažeři, kteří se nedávno zúčastnili série diskuzí pořádané společností IDC v rámci programu CIO Executive Council, hovořili o řadě různých kroků včetně schválení širšího využití cloudových komunikačních nástrojů jako Slack, Zoom nebo Microsoft Teams, omezení technického dluhu dokončením dlouho odkládaných projektů, zavedení nejlepší praxe s využitím digitálních nástrojů a ustavení nouzových týmů pro zajištění provozu v krizových situacích.

Například americký koncern Cox Enterprises hodlá obohatit široce využívané videokonference o funkci bílé tabule a intenzivně pracuje na automatizaci. Zatímco před pandemií se zaměstnanci v souvislosti s automatizací obávali o práci, dnes ji považují za naprostou nezbytnost.

Společnost Altimetrik, která pomáhá firmám s digitální transformací, považuje postpandemickou éru za příležitost k budování kultury důvěry v IT. Právě s důvěrou souvisí decentralizací práce vyvolaná změna v měření výkonu zaměstnanců od důrazu na úkol, tedy trávení pracovní doby, k důrazu na výsledek.

Již zmiňovaná organizace Enterprise Community Partners připravuje svůj IT tým na pokračování v práci na dálku. Nabízí dokonce zaměstnancům jednorázový příspěvek na pořízení vybavení, které jim práci z domova usnadní a zpříjemní. Školí také manažery v měkkých dovednostech a požaduje, aby jednali s větší empatií.