Hlavní navigace

Co ovlivňuje dlouhodobý přínos ERP systému

5. 11. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Začíná vás současný podnikový informační systém brzdit? Chybí vám tam potřebná funkcionalita? Musíte v něm dělat zbytečné kroky, aby byl proces funkční? Nebo nejste spokojení se službami svého dodavatele ERP systému? Pak jste na nejlepší cestě k výběrovému řízení na informační systém nový. Výše uvedené otázky jsou totiž nejčastější příčinou jeho výměny.

V minulosti jsme se setkávali s dělením systémů do tří hlavních skupin: 

  1. All-in-one systémy obsahující vše a směřující do všech výrobních i nevýrobních odvětví.

  2. Specializované systémy zaměřené na konkrétní typy průmyslu; většinou s velmi propracovanou oblastí plánování a řízení výroby.

  3. Systémy vyvíjené na míru, kam řadíme i lokální informační systémy, které je nutné vzhledem k omezené funkcionalitě většinou masivně doprogramovat.

Obecné all-in-one systémy jsou velmi rozsáhlé, obtížně se implementují a mají tendenci všem svým klientům vnucovat stejné řešení procesů. 

Specializované ERP systémy jsou vyvíjeny obvykle pro vybrané typy průmyslu. Výhodou je štíhlé, dobře implementovatelné řešení díky zacílené funkcionalitě na dané oblasti. 

Lokální IS s masivním dodatečným vývojem na míru vás mohou zlákat nižší pořizovací cenou a schopností kopírovat vaše potřeby díky vývoji nových funkcí. Masivní vývoj však představuje ohromné riziko, že cena projektu bude mnohonásobně vyšší než původní předpoklad a vývoj vás zakonzervuje v dosavadním stavu.

Co je tedy rozhodující pro dlouhodobý přínos ERP systému

Váš ERP systém a jeho dodavatel musejí dobře pokrýt vaše současné potřeby, ale hlavně musejí dokázat plnit i vaše budoucí potřeby. A budoucnost a její změny jsou nyní kritičtější než kdy dříve.

Žijeme ve světě nejistoty a neustálých změn:

  • Automotive přechází na elektromobilitu. 

  • V pračkách jsou tiché bezkomutátorové motory napojené bez řemenu přímo na buben.

  • Potraviny se místo pasterizace ošetřují UV zářením.

  • Výrobci se předhánějí v zelených technologiích s důrazem na udržitelný rozvoj.

  • Výroba je robotizovaná a digitalizovaná.

  • Státy zavádějí stále nové regulace v souvislosti s exity z obchodních unií a celními válkami.

  • Pandemie a přírodní katastrofy narušují dodavatelské řetězce i stabilitu našich výrobních zdrojů.

A jistotu máme pouze jednu: změn a různých poruch bude stále více. Výběr informačního systému patří ke strategickým rozhodnutím a významně ovlivňuje fungování firmy. 

ERP systémy budoucnosti musejí být adaptivní

Tzn. musejí dokázat pokrýt vaše současné specifické potřeby a musejí umět reagovat na změny. Adaptivní ERP systém by měl umožnit vývoj nových funkcí generováním aplikací na uživatelské úrovni. Chcete evidovat v systému nová data? Máte je zatím v Excelu? Spusťte generátor nové aplikace, pojmenujte ji, zvolte svůj Excel jako šablonu pro její tvorbu a systém udělá vše ostatní za vás. Rozšíří databázi o nové tabulky a pole, vygeneruje funkce pro evidenci dat i funkce pro jejich zobrazení a analýzy. Tyto funkce by zároveň měly být zcela datově definovány, tak aby byly automaticky převoditelné do vyšších verzí systému. To je vize budoucích moderních ERP systémů a některé to již dnes dokážou, např. ERP QAD.

Dodavatel vašeho ERP systému by měl být stále více vaším byznys poradcem než programátorem. Vždyť se pohybuje po celoevropském nebo i světovém trhu a vidí, jak kde podnikové procesy podobné vašim řeší. Jaké výhody a nevýhody mají varianty dostupných řešení. Konzultant dodavatele pak ale nemůže být servilním vykonavatelem pokynů, který vám vše odkývá. Musí to být partner pro vaše klíčové uživatele i manažery, jenž dokáže diplomaticky upozornit na chyby v procesech i na chyby v jejich požadavcích, nebo dokonce v jejich chování. Cílem není prosazení jednoho nebo druhého člověka, zvyku nebo standardu systému. Cílem je nalezení dlouhodobě nejpřínosnějšího řešení pro váš podnik.

Podnikový informační systém je jádrem vašeho podnikání. Může vás brzdit, nebo může být vaší konkurenční výhodou. Vybírejte podle dvou klíčových faktorů: schopností systému (rozsahu funkcionality, míry uživatelského nastavení, technologií umožňujících adaptivní vývoj) a schopností dodavatele implementovat a poradit vám s vaším byznysem. Změna je život a nový informační systém je nástrojem k provedení změny. Dodavatel systému je partner, který vám změnu pomůže prosadit a dotáhnout do úspěšného konce.

Minerva ČR autor: Vladimír Bartoš

Autor článku