Hlavní navigace

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

16. 5. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Automobilový výrobce – společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure.

Nahrazením původního řešení, hostovaného pouze v lokalitě ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, novými technologiemi využívajícími cloudové služby Azure a webové technologie Silverlight vytvořila společnost centralizovaný nástroj pro webové prezentace, který umožňuje standardizaci a sjednocení sdíleného obsahu vůči zákazníkům napříč všemi trhy. Řešení na platformě Microsoft přispívá k zefektivnění globální komunikace se zákazníky a interní spolupráce napříč geograficky oddělenými lokalitami. Díky webovým prezentacím založeným na cloudovém řešení se daří společnosti naplňovat kvantitativní i kvalitativní cíle v oslovení potenciálních zákazníků.

 

Situace

ŠKODA AUTO je automobilový výrobce s působností ve více než 100 zemích po celém světě. Pro podporu marketingu a prodeje nových vozů poskytuje importérům připravené řešení národních webových prezentací a webového konfigurátoru vozů s jednotným obsahem a aplikací B2C. Zvyšující se požadavky na multimediální obsah webu vyžadovaly změnu přístupu, tak aby společnost mohla vyhovět nárokům na dostupnost a rychlost odezvy ve všech místech působení společnosti ŠKODA AUTO a současně byla schopna poskytovat atraktivní marketingový obsah.

Hlavními nedostatky existujícího řešení byly:

 • Nedostatečná prostupnost síťového připojení ze vzdálených lokalit
 • Nárůst nákladů spojených se zvyšováním kapacity hardwaru
 • Náročná integrace aplikací externích partnerů do prostředí ŠKODA AUTO
 • Nárůst požadavků na kvalitu multimediálního obsahu
 • Malé množství obrázků pro přesné zobrazení

 

Obchodní cíle

Na počátku projektu byly definovány cíle nového řešení:

 • Zvýšení atraktivity marketingových prezentací ŠKODA AUTO se zaměřením na lokalizovaný obsah
 • Produktově přesná prezentace modelů v konfigurátoru vozů
 • Možnosti nabídnout marketingové aplikace i importérům ze vzdálených lokalit
 • Zkrácení doby Time-To-Web

 

Řešení

Původní verze aplikace Car Configurator byla založena na technologiích ASP.NET 2.0, MS SQL a CC Backbone. Webové prezentace byly spravovány pomocí řešení SharePoint Server 2007 hostovaného výhradně v lokalitě ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Společnost ŠKODA AUTO se rozhodla provyřešení výše zmíněných požadavků využít cloudové řešení. Výběr technologie byl proveden nazákladě feasibility study, kde byly porovnávány technologie: MS Azure, Amazon a Akamai. Z této studie byla jako nejvhodnější pro podmínky ŠKODA AUTO vybrána technologie Microsoft Azure. Následovalo vytvoření technologické studie proveditelnosti „Proof-of-concept“, která potvrdila výběr technologie, a na jejím základě vznikl dokument metodiky a strategie využití Microsoft Azure ve společnosti ŠKODA AUTO.

V dalších fázích projektu byly zahájeny migrace vybraných existujících aplikací a vývoj nových aplikací podle této koncepce. Zejména se jednalo o: 3D Car Configurator, CMS K2, Aplikacese zaměřením na děti a vzdělávání (vyvíjena ve spolupráci s organizací BESIP a ministerstvem školství) a Mobilní aplikace.

 

Car Configurator

Car Configurator je aplikace, která sestává ze dvou částí. Klientská část řešení je implementována na moderní technologii pro webové prezentace Silverlight. Serverová část je sestavena z několika modulů, které zajišťují aplikační funkce umožňující uživateli provádět on-line výběrmodelů vozů, jejich konfigurací a tyto konfigurace ověřovat. Jedním z modulů aplikace je Car Configurator Image Proxy implementovaný jako služba nabázi Microsoft Azure, která poskytuje klientské aplikaci vizuálně relevantní obrázky aktuálně konfigurovaného vozu. Tato služba komunikuje s renderovacím modulem a pro ukládání obrázků využívá úložiště Azure Blob Storage se zapnutou technologií CDN (Content Delivery Network) a pro ukládání informací o obrázcích vyžívá úložiště Azure Table Storage.

 

škoda auto konfigurátor

 

K2 CMS

K2 představuje robustní řešení CMS pro správu webové prezentace na úrovni globální, importérské i na úrovni prodejců, a to ve všech zemích, kde společnost Škoda Auto působí. Řešení je implementováno na platformě Microsoft SharePoint 2010 a využívá platformu Microsoft Azure naněkolika úrovních. Podobně jako v případě aplikace Car Configurator užívá službu Image Proxy k poskytování obrázků a dalšího statického obsahu uživatelům přes síť CDN. Dále v rámci platformy K2 CMS jsou implementovány služby technologie Azure, které integrují systém K2 CMS a systémy importérů. Jednou z takových služeb je agregátor obchodníků všech importérů. Cloudová služba poskytuje rozhraní importérovi k naplnění databázejeho obchodníků, výsledný seznam je následně službou poskytován dalším aplikacím. Například miniaplikace Dealer Locator, integrovanádo systému K2 CMS, díky tomuto seznamu umožňuje návštěvníkovi stránek ŠKODA AUTO filtrovat a rychle nalézt nejbližšího prodejce. Dalším příkladem integrace se službou nabázi Azure je komunikace systému K2 CMS s cloudovou službou určenou pro ukládání dat, která jsou na straně služby zašifrována a uložena pro importéra k dalšímu zpracování. Tento mechanismus je využíván především miniaplikacemi, které ukládají informace osobního charakteru a jsou určeny přímo pro importéra.

 • Standardizaci a sjednocení procesu přípravyobsahu

Aplikace poskytla nové funkce a umožnila upravit současné procesy pro:

 • Standardizaci schvalování dokumentů obsahu
 • Sdílení dokumentace napříč všemi trhy
 • Spolupráci napříč geograficky oddělenými lokalitami

 

Přínosy

Díky implementaci cloudového řešení uživatelé získali:

 • Z jednodušení integrace importérských systémů do centralizovaných systémů ŠKODA AUTO
 • Snížení nákladů jak na straně ŠKODA AUTO, tak na straně dodavatele
 • Zvýšení dostupnosti
 • Centralizované místo přípravy webových stránek

 

Úspora

ŠKODA AUTO stále výrazněji globalizuje své působení, a to nejen v oblasti prodeje vozů, ale i ve sféře marketingu. Aby byla společnost schopna nabízet stejnou úroveň marketingových služeb na všech trzích, potřebuje nové platformy pro komunikaci a řízení. Jednou z důležitých pomůcek je centralizovaný editační nástroj, který přináší výraznou úsporu času a zvýšení efektivity práce jak pro pracovníky interních útvarů ŠKODA AUTO, kteří se podílejí na přípravě obsahu, tak pro zaměstnance marketingu importéra. V podmínkách rychlého rozvoje webové prezentace pro marketingové účely společnosti ŠKODA AUTO je nutné poskytovat zákazníkům moderní, rychlé a celosvětově dostupné řešení, které bude respektovat nastupující technologické trendy, a zajistí tak moderní marketingovou komunikaci.

 

škoda auto konfigurátor

 

Přehled řešení

Země: Česká republika
Odvětví: A utomobilový průmysl

Profil zákazníka:

ŠKODA AUTO je společnost s více než stoletou tradicívýroby automobilů, působící na více než 100 trzícha ročním obratem více než 10 mld. eur.

Velikost společnosti
Počet PC: 10 000

Výchozí stav:

Původní aplikace Car ConfigurátorŘešení hostované pouze ve ŠKODA AUTO

Řešení:

Automobilový výrobce – společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení hostovaného pouze v lokalitě ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, novými technologiemi využívajícími cloudové služby Azure a webové technologie SilverLight vytvořila společnost centralizovaný nástroj pro webové prezentace, který umožňuje standardizaci a sjednocení sdíleného obsahu vůči zákazníkům napříč všemi trhy.

Hlavní přínosy řešení:

Standardizace schvalování dokumentů obsahu

Sdílení dokumentace napříč všemi trhy

Spolupráce napříč geograficky oddělenými lokalitami

Profil partnera:

Trask solutions je konzultační a technologická společnost, která pomáhá svým klientům využívat informační technologie k rozvoji jejich podnikání a k rychlejšímu zavádění nových produktů a služeb. Naším přínosem je důkladná znalost segmentů působení klientů a dlouhodobě prověřené znalosti v oblasti integrace, konsolidace, zavádění, vývoje a správy IT řešení.

 

Produkty a technologie

Řešení využívá následující produkty společnosti Microsoft:

 • Microsoft Office SharePoint Server 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition x64
 • Microsoft Fast Search Server for SharePoint
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Silverlight 4
 • Microsoft Streaming Server
 • Windows Phone 7