Hlavní navigace

Cloud: rozhoduje kvalita služeb

31. 5. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: KPC-Group
Pro výběr infrastrukturního partnera je nejdůležitějším hlediskem kvalita služeb, cituje průzkumy trhu Lukáš Erben, Vendor Executive Manager, KPC-Group.

Je možné vysledovat jaký typ firem/institucí je nejaktivnější v pořizování IT služeb prostřednictvím cloudu?

Z globálních dat Gartneru publikovaných ve studii „How Cloud Adoption Trends Differ by Organization Size“ vyplývá, že cloudové služby nasazují v největší míře velké organizace. Zatímco u firem nad 500 zaměstnanců používalo cloudové služby v polovině minulého roku 64 % organizací a dalších 30 % je plánovalo nasadit do konce minulého roku (2015), u firem o 100-500 zaměstnancích využívalo cloud v nějaké podobě jen 51 % a dalších 37 % to mělo v plánu do konce roku. Tato data zahrnují i privátní cloud, služby veřejného cloudu jsou obecně preferovány zejména při uvádění nových služeb nebo rozšiřování stávajících systémů.

Který z distribučních modelů (SaaS, PaaS, IaaS) je aktuálně nejrozšířenější a který vykazuje největší růst?

Ze studie „Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success“, publikované společností Gartner v minulém roce vyplývá, že v Enteprise segmentu bylo v Česku (ve srovnání s průměrem regionu nebo například Slovenskem) výrazně nižší procento těch, kdo využívají cloudové služby (IaaS) – naopak vysoký podíl mělo využívání dedikovaných serverů a hostingu. V anketě INSIDE provedené v závěru minulého roku pak vyšla v segmentu velkých organizací přibližně stejná míra využívání IaaS, dedikovaných serverů a hostingu (řada velkých firem používá několik nebo všechny modely) a nižší podíl kolokace.

Jak se na rozhodování firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu, podílí snahy o úsporu nákladů, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení spolehlivosti?

Pokud jde o vlastní výběr poskytovatele infrastrukturních služeb, pak jsou podle výše uvedeného průzkumu Gartner nejdůležitější (v tomto pořadí): kvalita služeb, kvalita komunikace s dodavatelem, bezpečnost HW a SW, cena, reference, certifikáty a lokální podpora.

Jakou roli u vašich zákazníků, popř. v nabídce vašich služeb, hraje možnost poskytovat mobilní řešení? Je o tato řešení zájem?

Podle průzkumu Gartner Digital Business Application Fulfillment z října 2015 je vývoj mobilních aplikací v letošním roce jednou ze tří hlavních priorit pro SMB. Míra jejich využívání je v tomto segmentu mezi 20-30 %. SMB tak budou v nadcházejících letech navyšovat své výdaje v této oblasti vyšším tempem než velké organizace.

Jaké jsou hlavní obavy zákazníků před přechodem na cloudová řešení? Změnilo se nazírání firem v poslední době? Jsou některé z nich oprávněné?

Z výše uvedeného průzkumu a studie Gartner vyplývá, že mezi firmami, které cloudové infrastrukturní služby nevyužívají je bezpečnost (nedůvěra) druhým nejčastějším důvodem (45 %, nečastějším důvodem je dostatečná kapacita vlastní infrastruktury – 60 %), na třetím místě je rozpor s firemní politikou, pravidly a standardy, čtvrtá obecně nedůvěra ke třetí straně a páté jsou legislativní překážky. V případě nasazování privátního cloudu jsou hlavními překážkami zejména příliš vysoká cena, neadekvátní technologie a nekompatibilita aplikací, ale i to že klasická virtualizace nabízí vše, co organizace potřebují.