Hlavní navigace

Cloud přináší nové, donedávna nepředstavitelné možnosti (3.)

29. 3. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: microsoft.cz
O hackerech a jejich útocích se mluví často, ale nejen oni jsou hrozbou pro firemní data. Mnohem častěji je z firmy vynáší zaměstnanec. Mnohdy se tak stane třeba i omylem a někdy zaměstnanec ani nemusí vědět, že se data dostanou do rukou někomu, kdo by k nim přístup vůbec mít neměl. Jste si jisti, že máte svá data v bezpečí před případnými útočníky a že ani ze strany zaměstnanců nechtěné úniky dat nehrozí? S Office 365 E5 dostanete automaticky k dispozici nástroje, které vám s ochranou efektivně pomohou: Advanced Threat Protection, Customer Lockbox a Advanced eDiscovery.

Pokročilá ochrana proti hrozbám (ATP)

Žádná organizace se dnes neobejde bez firewallu a antiviru, které chrání síť a jednotlivé pracovní stanice před známými riziky. Jenže hrozby se dnes šíří velmi rychle a mohou být mimořádně sofistikované, takže běžná ochrana nemusí stačit. Office 365 E5 proto obsahuje Advanced Threat Protection (ATP) - službu, která automaticky testuje přílohy e-mailů, sleduje zaslané odkazy a zjišťuje, zda nemíří na nebezpečné servery. Využívá k tomu strojové učení a cloudové senzory a v reálném čase analyzuje potenciální rizika. Pokud na nějaké narazí, obsah zablokuje a příjemce o blokování obsahu informuje. Je přitom jedno, s jakým zařízením uživatel pracuje, protože ochrana je v cloudu, takže funguje pro počítač, tablet i telefon různých platforem a výrobců.

ATP
Příklad upozornění, kdy služba Advanced Threat Protection odhalí a uživateli oznámí odkaz, který může vést na závadnou stránku.

Customer LockBox nedovolí zásah bez potvrzení

Každý servisní zásah ve firemních plánech Office 365, kdy musí technici Microsoftu pracovat s daty zákazníka, je vždy monitorován a vše se zaznamenává, včetně informací, kdy k zásahu došlo, k jakým datům měl servisní technik přístup, jak dlouho zásah trval a co řešil.

Ještě přísnější je proces zabezpečení s využitím služby Customer Lockbox. S jeho využitím musí servisní zásah na svých datech schválit autorizovaná osoba u zákazníka. Povolení servisního zásahu tak obsahuje jeden dodatečný proces, což vyžadují například firmy z regulovaných odvětví a organizace se striktními požadavky na přístup k firemním datům. Ty totiž potřebují mít každý přístup k datům dostatečně dokumentovaný.

Kudy data utíkají

Únik informací mají často na svědomí sami zaměstnanci. Někdy to může být záměrné, mnohdy jde ale o jejich nevědomost či nedbalost. Pokud firma zjistí, že k nějakému úniku informací došlo, může využít auditního nástroje eDiscovery, který je již dnes součástí plánu Microsoft Office 365 E3. S jeho pomocí je možné prohledat obsah i veškerou komunikaci a prostřednictvím klíčových slov získat data pro další analýzu nebo akci. Ve velkých organizacích může eDiscovery najít klidně desetitisíce nejrůznějších položek (dokumentů, mailů, zpráv). Problémem potom může být efektivní analýza takto velkého množství dat, což je jednak časové náročné, tak mimořádně drahé. A právě v této fázi přichází na pomoc novinka Office 365 E5 nazvaná Advanced eDiscovery.

Advanced eDiscovery

Advanced eDiscovery je založena na řešení Equivio, které Microsoft koupil, a přidává další rozšířené možnosti pro analýzu dat. Jednou z nich je schopnost zúžit vyhledaný obsah s využitím principů strojového učení. Uživatel tak může pro další zpracování dostat jen zlomek nejvíce relevantních výsledků a rekonstruovaných e-mailových vláken, což podstatně urychlí jejich následnou analýzu. Navíc může do prohledávání zahrnout nejen obsah v rámci Office 365, ale může prohledávat také SharePoint na vlastním serveru či datová úložiště. Nástroj Advanced eDiscovery tak šetří nejenom čas a peníze, ale také pomáhá nalézt klíčové dokumenty nebo komunikaci.

Equivio
Příklad dashboardu Advanced eDiscovery, kde je zobrazen počet analyzovaných dokumentů. Zobrazí se rovněž křivka, jaké množství je vhodné dále analyzovat a přitom postihnout většinu informací, které jsou relevantní pro další šetření. Pověřená osoba tak sama stanoví množství dokumentů určených pro další analýzu.

Z našeho krátkého seriálu zaměřeného na novinky Office 365 E5 jsou jasně vidět přínosy, které by bez cloudu a jeho schopností nebyly možné. Jde o celou řadu pokročilých funkcí jak pro samotné uživatele z řad zaměstnanců, tak pro firemní specialisty a administrátory. Všechny jsou součástí Office 365 plánu E5, některé uvedené funkce lze ale přikoupit i k nižším plánům a rozšířit tak jejich schopnosti právě v té oblasti, kde je potřeba a pro koho je potřeba.

Více informací najdete na stránce Office 365 Enterprise E5.

Čtěte také
> První díl seriálu
> Druhý díl seriálu