Hlavní navigace

Cloud a obnova dat po havárii – výhody a nevýhody

2. 5. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Cloud computing postupně převrací celý trh pro obnovu dat po mimořádných událostech (v ČR to mohou být například povodně, požáry nebo třeba havárie vodovodního potrubí).

Ještě před několika lety znamenala obnova dat jednu ze dvou věcí: u velkých společností si vyžádala obrovské investice, pro střední podniky znamenala záloha pouhé zabezpečení nejdůležitějších dat tím, že se nahrála na přenosné médium a přesunula se na dobře chráněné místo. Vlastně je zde i třetí věc. Pro mnoho organizací znamená tzv. DR (z angl. Disaster Recovery – obnova po havárii) dělat pro zabezpečení dat minimum, dívat se na celou problematiku skrz prsty a doufat, že se nic nestane.

Cloud ovšem mění všechny zažité zákony. Na jednu stranu dělá z DR poměrně levnou službu, která je dostupná i pro SMB, na druhou stranu ale dává částečně falešný pocit jistoty, který láká společnosti ke špatným rozhodnutím.

Některé malé a střední podniky získají levně nebo dokonce zdarma služby, jako je Dropbox, Box nebo SkyDrive a často pak mohou prohlásit (a nikoliv nesprávně), že se jedná o přijatelný DR plán. Ve skutečnosti si většina firem neuvědomuje, že součástí jejich DR plánu jsou také nové vznikající návyky samotných pracovníků. Ti totiž s vývojem technologií přenáší stále častěji kritická data společnosti do různých mobilních zařízení nebo do cloudu tak, aby se k nim mohli dostat odkudkoliv a kdykoliv. Samozřejmě to může znamenat i jisté komplikace, ale v případě neočekávané události se tato data od zaměstnanců mohou více než hodit.

Mělo by tedy být zřejmé, že i když jste velmi obezřetní s využíváním cloudových služeb, jste v nich již zapletení více, než si myslíte.

Nebezpečí Laissez-Faire DR

Dříve než se začnete radovat, že je vaše organizace připravena na jakoukoliv mimořádnou událost, měli byste si uvědomit, že tento druh zabezpečení pomůže pouze při méně závažných problémech, jako je třeba krátký výpadek proudu. Pokud však přijde nějaká opravdová katastrofa, můžete mít velký problém.

Kromě jiného také nesmíme zapomenout na nevýhody, které obnáší tento zaměstnanci řízený druh zálohy. Citlivá data uložená v Dropboxu mohou zachránit každého CIO ve chvíli, kdy přijde katastrofa, ale může se také stát, že cloudový účet napadne hacker nebo že klíčový manažer prodeje ukončí pracovní poměr ve chvíli, kdy bude mít nahraná všechna data potřebná pro jejich přenesení do jiné společnosti.

Další chybou by mohl být předpoklad, že pro vás bude poskytovatel cloudových služeb spolehlivě zpracovávat data pro zálohu a obnovení. „Když měl Amazon výpadek, všichni zákazníci byli okamžitě na nohou,“ říká Jon Beck, senior viceprezident v OpSource (poskytovatel firemního cloudu a řízených hostingových služeb). „Neexistuje poskytovatel, který jednoho dne nebude mít výpadek. Na výpadku Amazonu bylo zajímavé, kolik zákazníků s velkými jmény nemělo připravený DR plán místo toho, aby jednoduše přesunuli svá data na jiná dostupná místa nebo k dalším poskytovatelům.“

Neobviňujte tedy svého cloud providera, obviňujte hlavně sebe.

Cloud spojuje DR s replikací dat

Problém s DR plány, které obsahují přenos dat do jiných zón nebo k poskytovateli cloudu, je ten, že veřejný internet není postaven pro přenos tak velkých objemů informací v co nejkratší době. Většina malých a středních podniků nemá dostatečně výkonné připojení pro efektivní obnovu a nedisponuje ani prostředky pro jeho získání. OpSource i Leisureworld překonali překážku s připojením pomocí optimalizace WAN. Společnost OpSource využila na cloudu založenou službu od Aryaka, Leisureworld zase produkt řady Steelhead od společnosti Riverbed. Zajímavé je, že ani jedna z firem nepřemýšlela nad využitím WAN pro DR, když službu zaváděla.

„Někteří zákazníci začali užívat Aryaka k replikaci dat z našich datových center na Východním pobřeží do středisek na Západním pobřeží,“ říká Beck. „Jednou z vynikajících věcí na cloudu je, že díky jeho přizpůsobivosti nemusíte vést dvě oddělené konverzace s poskytovateli o DR a o replikaci dat. Tyto diskuze se sloučily.“

Co dělá cloud pro DR a co naopak neProblém také nastává, máte-li všechna data zazálohovaná v cloudu, ale nemáte servery, na kterých byste mohli vše obnovit

Cloud dělá z DR službu, která je dostupná i těm nejmenším organizacím. Malé a střední podniky jistě nemají prostředky na to, aby si vytvořily plnohodnotný plán pro obnovu dat, jistě se ale mohou přihlásit ke službě zálohování a obnovy na bázi cloudu. Pro větší podniky, které se chtějí více angažovat v DR, jsou připraveny služby spojené s optimalizací sítě WAN a dále celá paleta cloudových služeb.

Krátký seznam výhod, které přináší přenesení klasického DR do cloudu, by zahrnoval nižší celkové náklady, možnost získání DR coby služby nebo doplněk k replikaci dat. A také skutečnost, že DR se stává zároveň mobilní.

Uvažujte nad tímto scénářem: Prodal se stavební pozemek v blízkosti vašeho pracoviště a na místo začínají přijíždět dělníci, aby postavili nový blok kanceláří nebo další část industriální zóny. Toto nemá co dělat s vašimi plány o mimořádných situacích, správně? Špatně.

„Jestliže je ve vaší blízkosti staveniště, obzvláště pokud je přímo v budově vaší firmy, doporučujeme našim klientům, aby si zařídili dodatek k pojistné smlouvě pro případ, že by byli vystěhováni kvůli probíhajícím pracím,“ upozorňuje Ginnie Stouffer, certifikovaný odborník pracující pro IDC Partners, společnost zabývající se zajištěním kontinuity podnikání.

Dělníci mohou nechtěně založit požár, přeříznout elektrické vedení nebo třeba prorazit potrubí na zemní plyn. Každá z těchto komplikací může narušit práci všech blízkých organizací, někdy může způsobit i evakuaci přilehlých budov. Stouffer poznamenal, že většina podniků není pojištěna pro případ, že by bylo nutné využít DR a také že mnoho představitelů firem zapomíná číst poznámky psané drobným písmem.

Co se stane, když budete potřebovat instalovat nové servery pro náhradní systém? Budete schopni získat veškeré potřebné vybavení během jednoho až dvou dnů? Jestliže ne, může si vaše firma dovolit výpadek na tak dlouhou dobu? Mnoho společností zkrachuje, jestliže je offline na 3 až 4 dny. Někteří prodejci zařízení nabízejí rychlou dodávku veškerého zboží, ke které se ale musíte přihlásit předem. Už je vaše organizace přihlášena v podobném programu? Jestliže ne, máte dost schopné obchodní partnery, kteří dokáží vše zařídit?

Cloud23

Pokud máte všechna data zálohovaná v cloudu, ale nemáte servery, na kterých byste mohli vše obnovit, uvědomujete si, jakou katastrofu by mohl případný výpadek znamenat?

Jinými slovy: dobrá zpráva je, že cloud udělal z DR službu dostupnou i pro menší podniky. Špatnou zprávou ale je, že pokrývá pouze část celého DR plánu.