Hlavní navigace

CIO Business World vyhlašuje II. kolo ocenění CIO Grand Prix 2015

27. 4. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: IDG
Smyslem ocenění CIO Grand Prix je vyzdvihnout nejvýznamnější události z oboru moderních technologií a komunikací - zajímavou interní událost ve firmě, mimořádný zákaznický projekt, unikátní implementaci ICT řešení, či počin, který firma považuje za významný a je na něj hrdá.

CIO Grand Prix 2015

To nejlepší z ICT

CIO Grand Prix 2015 pořádá redakce časopisu CIO Business World spolu s vydavatelstvím IDG Česká republika, a.s. Smyslem ocenění CIO Grand Prix je vyzdvihnout nejvýznamnější události z oboru moderních technologií a komunikací - zajímavou interní událost ve firmě, mimořádný zákaznický projekt, unikátní implementaci ICT řešení, či počin, který firma považuje za významný a je na něj hrdá.

Při hodnocení bude kladen důraz především na inovativnost, ojedinělost, pozitivní odlišnost od konkurence a na celkový přínos pro zákazníka. Ocenění tak například může získat netradiční implementace ICT technologií, manažerský počin, významné obchodní události z hlediska rozsahu či funkčnosti.

Udělené ocenění CIO Grand Prix je spojeno s medializací počinu v magazínu CIO Business World, přihlašovatel zároveň získává právo využívat textové i grafické ocenění po následujících 12 měsíců ve své marketingové komunikaci.

 

Aktuální termíny

II. kolo CIO Grand Prix 2015 probíhá od 27. 4. 2015 do 13. 5. 2015. Přihlášené počiny, které postoupí do finále, budou prezentovány v časopise CIO Business World, jenž vychází 27. 5. 2015. Informace o počinech (a to ani jejich názvy nebo jméno přihlašující firmy), které nebudou vybrány k postupu do finále, nebudou zveřejněny.

 

Základní rozdělení kategorií a příklady

1) Hall-of-fame

 • Ocenění redakce časopisu CIO udělované mimořádným počinům z oboru ICT. Do této kategorie nelze podat přihlášku.

2) TOP Osobnost (z hlediska manažerské osobností)

 • Manažerský počin
 • Nová osobnost ICT
 • Ocenění za vytrvalost - veterán ICT oboru
 • Výjimečný manažerský přestup
 • Technologická osobnost ICT

3) TOP Firma (z hlediska vlastností)

 • Skvěle zabezpečená firma – využívající bezpečnostní technologie
 • Veterán trhu
 • Eko-eko – „Green company“
 • Lidské zdroje
 • Péče o zákazníky
 • CSR - pomoc potřebným, výpomoc neziskovému projektu

4) TOP Business (z hlediska obchodního)

 • Obchodní úspěch
 • Zákaznické řešení
 • Projekt, Implementace ICT
 • Štika trhu
 • Významná expanze, rozšíření firmy, spojení firem, akvizice, nové divize
 • Marketingový projekt, kampaň
 • Start-up

5) TOP Událost

 • Event, konference, akce, party

Přihlašovací podmínky

Přihlásit počin do CIO Grand Prix může zástupce firmy, agentura či individuální zájemce.

Počin, který postoupí do finále, bude medializován, a to minimálně 1/2 strany v tištěném vydání časopisu CIO Business World a na webu www.cio.cz (viz Medializace).

Oceněná firma bude mít právo označovat ohodnocený počin logem CIO Grand Prix 2015.

Přihlášku opatřenou podpisem a razítkem společnosti posílejte prosím elektronicky na adresu grandprix@idg.cz nebo faxem (+420 257 088 174) nebo poštou na adresu IDG Czech Republic, a.s., Seydlerova 2451, Praha 5, 158 00.

Medializace

Oceněné počiny (tedy ty, které postoupí do finále):

 • budou prezentovány v rámci časopisu CIO Business World v rozsahu 1/2 tiskové strany, a to: názvem, přihlašující firmou, zaslaným obrázkem (foto, screenshot, logo), základním popisem, souhrnem výjimečných skutečností
 • budou prezentovány na webu CIO.cz (stejný rozsah jako v tištěném vydání)
 • mají právo používat logo CIO Grand Prix 2015 a textové ocenění pro interní i externí účely

Podklady

Veškeré povinné i nepovinné podklady jsou přijímány v podobě vyplněného formuláře. Grafické podklady mohou být dodány v libovolném standardním grafickém formátu, pro případné otištění v přehledu finalistů doporučujeme tiskovou kvalitu (300 dpi, cca 1250 x 950 pixelů, screenshoty minimálně 1024 x 768 pixelů) nebo vektorový formát (doporučen u loga produktu/firmy).

Nezbytné podklady: název počinu; termín, ke kterému se váže (dává-li smysl); přihlašující subjekt; základní popis počinu; informace o zajímavých aspektech počinu, díky nimž se případně odlišuje od konkurence.

Případné dodatečné podklady: fotografie, eventuálně screenshot či logo; akceptovat lze i schéma - tam, kde to dává smysl.

Další informace: pro usnadnění hodnocení lze zaslat (nebo uvést odkazy na web) další informace, které mohou ovlivnit rozhodování. Tyto podklady jsou přijímány v jakémkoli standardním datovém formátu.

Kontakty

IDG Czech Republic, a.s., Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5

webcast

E-mail: grandprix@idg.cz
Web: www.cio.cz/grandprix
Tel.: +420 257 088 119
Fax: +420 257 088 174

 

Byl pro vás článek přínosný?