Hlavní navigace

Český ICT medvěd: Andreji, udělej si tam pořádek!

8. 9. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Kamaga – Fotolia.com
Nedávno inaugurovaný ministr financí a zkušený podnikatel Andrej Babiš sliboval, že udělá ve státních penězích pořádek. Možná by bylo na místě, aby začal u úřadu, který sám řídí.

Největší ICT rozpočet? Vnitro

Z uvedených reakcí přesto vyplývá řada zajímavých informací. Například zjištění, že největším ICT rozpočtem v centrální správě disponuje ministerstvo vnitra. Letošní rozpočet resortu počítá s ICT výdaji ve výši 2,655 miliardy korun (z toho investice činí 853 milionů), vloni to bylo 2,282 miliardy (113 milionů) a v roce 2012 rekordních 3,183 miliardy korun (21,17 % celého rozpočtu resortu), přičemž investice tehdy činily 405 milionů.

Z velkých projektů vnitra lze jmenovat především projekt Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy, který během let 2008 až 2015 přijde na 610 milionů korun. Registr práv a povinností stál během čtyř let 570 milionů, registr obyvatel 485 milionů, Informační systém základních registrů (ISZR) 437 milionů a například CzechPOINT 264 milionů korun. „K základním registrům, datové základně české veřejné správy, je aktuálně připojeno přes dva a půl tisíce agentových informačních systémů, celkem jich je pak registrováno přes pět a půl tisíce,“ popisuje Korbel.

Vojenská síť za 680 milionů

Další ze silových resortů, ministerstvo obrany, vloni vydal na rozvoj a provoz ICT 0,8 miliardy korun, letos má v plánu 1,4 miliardy (rekordní byl rok 2008 s 1,8miliardovým rozpočtem na ICT). Z podrobných informací vyplývá, že obrana nejvíce investuje do programového vybavení: vloni přes 233 milionů, letos počítá s 270 miliony. Naproti tomu výpočetní technika vloni spolkla 86 milionů, letos je počítáno se 115 miliony.

Největší jednorázové projekty vojáků v posledních třech letech byly: Systémová integrace řízení letového provozu (dodavatel LOM Praha, objem 90,1 milionu s DPH), Pozemní rádiový systém (KonekTel, 94,6 mil.) a především pak pořízení deseti tisíc softwarových licencí pro produkty Microsoftu (v rámci licenčního programu Enterprise). Dodavatel Fujitsu Technology Solutions v rámci tohoto kontraktu inkasoval 362,5 milionu. „Do roku 2016 počítáme s výstavbou globální datové sítě resortu s předpokládanou cenou 680,2 milionu korun a vybudováním datových center resortu za předpokládaných 190 milionů,“ řekl magazínu CIO BW mluvčí ministerstva obrany Petr Sýkora.

Andreji, udělej si tam pořádek!

Ministerstvo financí vloni vynaložilo na ICT 1,156 miliardy korun, pro letošek počítá s 1,064 miliardy. V porovnání s celkovým rozpočtem ministerstva je to letos 6,35 procenta, podle mluvčího Ležatky je poměr (vůči celkovému objemu výdajů ministerstva) dokonce 26,16 procenta. Jeho tvrzení však nelze ověřit, na rozdíl od výše zmiňovaných otevřených úřadů nedodaly finance přesné údaje o rozpočtu resortu. A data, která dorazila, byla zmateně popsána. (Přesná citace odpovědi mluvčího: „Rozpočet naleznete na webu MF. Níže uvedené údaje se týkají ministerstva financí“). Nedávno inaugurovaný ministr financí a zkušený podnikatel Andrej Babiš sliboval, že udělá ve státních penězích pořádek. Možná by bylo na místě, aby začal u úřadu, který sám řídí.

Zdaleka největším ICT projektem financí byl Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), za který inkasovala česká pobočka IBM v letech 2009 až 2013 celkem 2,849 miliardy korun (z toho 2,357 miliardy za vytvoření, zbytek pak za provoz). „Souvisejícím projektem je pak Aplikační podpora IISSP s vynaloženými prostředky ve výši 586,2 milionu korun,“ dodává Ležatka. Za zmínku stojí i akce Služby a provoz bezpečného datového centra (BDC), které prozatím (od roku 2009) stálo resort přes 913 milionů korun (dodavatelé Anect a Datasys).

Skromnost menších

Další ministerstva, která dodala odpovědi na otázky našeho magazínu, pracují s výrazně menšími rozpočty. Výjimkou je ministerstvo zahraničí, které vloni na ICT vynaložilo 191 milionů, letos počítá se 193 miliony. Ještě v roce 2010 přitom činily ICT výdaje 300 milionů korun. „Největší investicí bylo vybudování sítě pro datovou komunikaci ústředí se zhruba 120 zastupitelskými úřady v cizině. Náklady za čtyři roky dosáhly 230 milionů, dodavatelem bylo konsorcium GTS Novera a GiTy,“ uvedli úředníci „zamini“ v odpovědích, které však nepodepsala žádná osoba.

Příkladem skromnosti v ICT může být například ministerstvo životního prostředí, které od roku 2009 snižuje čerpání za IT. Z původních 48 milionů korun (0,38 procenta všech výdajů resortu) to vloni bylo 32,9 milionu (0,19 %). Pro následující období chystá resort investici 30,5 milionu bez DPH do nové výpočetní techniky, čtyř milionů do antivirové ochrany, čtyř milionů do antispamu a 9,1 milionu korun půjde v pěti následujících letech na servery a další technickou infrastrukturu.

Nejmenším „procentem“ (poměrem výdajů na ICT vůči celému rozpočtu) se pak může pochlubit ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 0,0147 %. Úřad letos na ICT vyčlenil 20,2 milionu, celkové výdaje pak dosahují 137,3 miliardy korun, z čehož 122 miliard putuje do škol (na platy učitelů, příspěvky školám atd.).

Čtěte ostatní díly seriálu:
 Český ICT medvěd (1): Chybějí koncepce a strategie
Po přepočtení útrat na jednoho obyvatele vychází české státní ICT útraty na dvojnásobek hodnoty Polska či Maďarska a zhruba o třetinu více než Slovensko.
→ Český ICT medvěd (2): Superúředník, nebo superpolitik?
Posuzovat nabídky na složitá inženýrská díla pouze podle nejnižší ceny je chyba.