Hlavní navigace

Český a slovenský trh IT v roce 2011 podle IDC

22. 11. 2012
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: © violetkaipa - Fotolia.com
Výdaje na IT v České republice v roce 2011 poklesly v porovnání s předchozím rokem o 2,6 % na 5,12 miliardy dolarů. Zatímco výdaje na software a IT služby mírně vzrostly (6,7 %, respektive 2,7 %), na celkové výsledky měl vliv výrazný pokles na trhu hardwaru (–10,6 %).

I přes tento vývoj zůstává český trh IT v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy na druhém místě za dvakrát větším polským a před polovičním maďarským.

Výdaje na IT na Slovensku v roce 2011 poklesly v porovnání s předchozím rokem o 2,8 % na 1,6 miliardy dolarů. Podobně jako v ČR vzrostly výdaje na software a IT služby (6,1 %, respektive 1,1 %), trh hardwaru se rovněž podstatně propadl (–8,6 %).

Z hlediska obecných trendů středoevropské trhy IT s určitým zpožděním kopírují trhy západní s tím, že v regionálním kontextu patří ČR obecně k premiantům z pohledu přijímání nových přístupů a technologií. Postupně se tak zde projevuje přechod k tzv. třetí platformě založené na mobilních systémech, cloudových technologiích, analýze tzv. velkých dat a využívání sociálních sítí spotřebitelskou i podnikovou sférou.

Vzhledem k nejistotě na evropských trzích, dané ekonomickou situací, panuje mezi českými firmami pro rok 2012 spíše konzervativní výhled, a tím i konzervativní postoj k výdajům na IT. Přesto IDC v roce 2012 očekává opětovné oživení, a to zejména ve spotřebitelském segmentu a segmentu malých a středních firem. V podnikové sféře IDC v roce 2012 očekává pomalejší růst výdajů na hardware než na software a služby. Řada firem v uplynulých letech silně investovala do infrastruktury a nyní se z ní snaží získat maximum dalšími investicemi do softwaru a služeb, které jim to umožní. Na Slovensku bude hrát roli i zbývající osmnáctiměsíční období, během něhož bude vláda moci ještě čerpat evropské fondy na rozvoj elektronizace veřejné správy a bude se snažit dostupné prostředky maximálně využít.

Trh osobních počítačů: Po letech růstu výrazný propad

Počet osobních počítačů dodaných na český trh v roce 2011 se meziročně snížil o 12,0 %. K poklesu došlo jak u stolních počítačů (–9,4 %), tak u notebooků (–12,0 %), především kvůli nečekanému poklesu sezonní poptávky na konci roku 2010, která nedokázala absorbovat příliš vysokou hladinou zásob.

Trh notebooků od roku 2000 nepřetržitě rostl až do roku 2009, kdy došlo ve druhém čtvrtletí k poklesu v souvislosti s dopady globální finanční krize; trh se tehdy ale rychle vzpamatoval a vrátil se na růstovou trajektorii. Vývoj trhu notebooků je přitom pro trh PC určující – v roce 2011 notebooky představovaly 72,1 % celkového počtu osobních počítačů dodaných na trh. Podobným vývojem jako notebooky prošla spotřebitelská poptávka, kde došlo po řadě let silného růstu nejprve k zaškobrtnutí v roce 2009, konsolidaci v roce 2010 a třičtvrtěročnímu propadu v roce 2011.

V roce 2011 se zhoršila důležitá proměnná na straně poptávky – spotřebitelský sentiment zamířil k hodnotám naposledy zaznamenaným v časech globální krize. Kromě toho hrály stále vliv omezené rozpočty veřejného i soukromého sektoru. S rostoucí saturací trhu se navíc objevila na spotřebitelském trhu nová mobilní zařízení, média tablety, které také kanibalizovaly část trhu počítačů. Konec roku byl též poznamenán povodněmi v Thajsku a následným nedostatkem pevných disků.

Český trh PC

Slovenský trh osobních počítačů v roce 2011 zaznamenal obdobný propad, kdy objemy přístrojů dodané na trh meziročně klesly o 13,4 %. Pokles se projevil stejnou měrou u notebooků i stolních počítačů. Z pohledu tržeb se však oba segmenty vyvíjely odlišně – zatímco hodnota dodaných notebooků se vlivem poklesnuvší průměrné ceny snížila o 17,8 %, tj. ještě výrazněji než samotné objemy, hodnota trhu desktopů doznala meziročního růstu o 2,7 %. Rok 2011 tak představuje historický mezník, kdy průměrná cena stolního počítače převýšila cenu notebooku stejně jako na českém trhu.

Za propady trhu PC, ke kterým došlo zejména na začátku roku 2011, stojí jako hlavní faktor silné předzásobení mezinárodních značkových výrobců v předchozím období. Tito dodavatelé počítali s tradičně silnou sezonní poptávkou na konci roku – ta však nečekaně značně oslabila ruku v ruce se zhoršující se spotřebitelskou důvěrou, poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti i vyšší mírou nasycenosti trhu. Na konci roku 2011 navíc trh počítačů zasáhly nedostatek pevných disků, negativní vývoj směnného kurzu a dynamický nástup multimediálních tabletů.

Tisková zařízení: Nástup cloudových řešení

V roce 2011 bylo v České republice dodáno přes 503 tisíc tiskových zařízení v hodnotě 152 mil. dolarů, což představuje meziroční nárůst počtu dodaných zařízení o 2,8 % a 5,2% růst hodnoty trhu. V prvním pololetí uvedeného roku došlo k přechodnému oživení, které se projevilo dvouciferným růstem objemu dodaných zařízení. Ve druhé polovině roku se však v důsledku zhoršujících ekonomických očekávání citelně snížila poptávka domácností a firemního sektoru a objem trhu se meziročně propadl. Trh laserových tiskových zařízení rostl meziročně jednociferným tempem jak v počtu dodaných kusů, tak v hodnotě. Černobílá laserová zařízení vykazovala v objemovém vyjádření, obdobně jako v roce 2010, vyšší dynamiku než barevná laserová zařízení, konkrétně 11,1% růst. Hodnota segmentu černobílých laserových zařízení však stagnovala. Oproti tomu segment barevného laseru, ačkoliv vykázal nižší růst z hlediska objemu (meziročně 3,2 %), rostl tempem 15,5 % z hlediska hodnoty a struktura trhu se posunula ve prospěch zařízení s vyšší rychlostí tisku.

Trh tiskáren

Na Slovensku bylo v roce 2011 dodáno téměř 158 tisíc tiskových zařízení v hodnotě 41 mil. dolarů. Uvedené výsledky představují meziročně 9,8% pokles počtu dodaných kusů a 18,2% pokles hodnoty. Schéma vývoje bylo obdobné jako v České republice: Trh zaznamenal dvouciferný růst v kusech v prvním pololetí a dvouciferný propad v objemu i v hodnotě v pololetí druhém. Slovenský trh byl citelně zasažen slabou poptávkou, především ve veřejné správě a v sektoru domácností. Segment barevného laseru jako jediné z technologií vykázal meziročně růst v kusech i v hodnotě. Ostatní segmenty – černobílý laser, inkoust a jehličkové tiskárny – klesly v objemu dodaných zařízení i v hodnotě.

IT služby: Zapomenuté umění veřejných zakázek

V minulém roce vzrostl obrat českého trhu IT služeb o 2,7 procenta. Podle předběžných výsledků dosáhl jako celek hodnoty 1 833 milionů dolarů. Zhruba čtvrtina výdajů na IT služby spadala do kategorie podpora a instalace hardwaru a softwaru. Jen o něco málo menší zastoupení připadlo na systémovou integraci, vývoj aplikací a outsourcing. Zbývající podíl patří kategoriím vzdělávání a školení a konzultace informačních systémů.

Nejnovější predikce společnosti IDC předpokládá, že letos dojde k mírnému navýšení výdajů na IT služby v ČR, konkrétně o necelé 1,5 procenta. K největším odběratelům IT služeb tradičně patří finanční služby a veřejná správa, která se na celkové poptávce podílí přibližně jednou pětinou. V prvním uvedeném oboru se dodavatelé soustředí především na menší integrační projekty, ve druhém na zakázky související s rozvojem digitalizace veřejné správy. Dubnová změna zákona o veřejných zakázkách podle předpokladů zpomalí tempo vypisování nových tendrů, neboť orgány veřejné správy jen pomalu získávají kompletní legislativní oporu. Relativně velké projekty probíhají v oblasti utilit, konkrétně v energetice. Stranou zájmu dodavatelů nestojí ani zdravotnictví.

Slovenský trh IT služeb, resp. výdaje na IT služby, vloni meziročně vzrostl o 1,13 procenta po více než 4procentním poklesu v roce předcházejícím. Letos by podle aktuální prognózy měl segment IT služeb vzrůst o 2,54 %. Největší podíl na výdajích má dlouhodobě zakázkový vývoj aplikací. Nejrychleji rostou – stejně jako v ČR – oblasti infrastrukturních služeb hostingu a správy hostovaných aplikací.

Pro slovenský trh IT služeb je významná poptávka generovaná veřejnými zakázkami, jež vycházejí z Operačního programu Informatizace společnosti. Vládní – a unijní – výdaje generují zhruba třetinu obratu segmentu. Další pozice patří finančnímu sektoru a telekomunikacím. Lze předpokládat, že řada vládních projektů bude vlivem předčasných voleb minimálně odložena.

Software: Žádná velká překvapení

Český trh balíčkového softwaru v roce 2011 podle předběžných výsledků vzrostl o 5,9 % na cca 1 miliardu dolarů. Letos IDC očekává na tomto poměrně vyspělém středoevropském trhu mírné zpomalení, bez výraznějších změn. Největším segmentem softwarového trhu byly podnikové aplikace, které se na celkových výdajích podílely z více než poloviny. V roce 2012 IDC očekává trvalý mírný růst s některými dynamičtějšími oblastmi (např. CRM, EPM, EAM, podnikové portály a vyhledávací software). Segment softwaru pro vývoj a implementaci aplikací (zahrnující nástroje pro správu strukturovaných dat, např. RDBMS, middleware a vývojové a implementační nástroje) je sice nejmenší (20 % celkových výdajů na software), ale IDC očekává, že v roce 2012 poroste nejrychleji, a to o 7,7 %, především díky projektům automatizace, integrace a optimalizace obchodních procesů, jakož i investicím do business intelligence (BI) a analytických řešení. Třetí segment, infrastrukturní systémy (28 % celkových výdajů na software), poroste díky investicím do bezpečnostních řešení a systémů pro ukládání dat.

Slovenský trh podle předběžných výsledků vykázal v roce 2011 pouze 3,87% růst. Slabší výsledek byl především důsledkem omezení investic ve veřejném sektoru a pomalého zotavování z ekonomické krize.

Autoři z IDC CEMA:

Zuzana Babická, research analyst, Imaging&Hardcopy Devices&Document Solutions

Mark Child, senior research analyst, Software&Enterprise Solutions

Milan Kalal, senior research analyst, Vertical Markets and Energy Insights

Lukáš Kříž, senior research analyst, IT services

Petr Švagrovský, research analyst, systems&Infrastructure Solutions

Článek vyšel ve speciálu CIO TOP100 ICT společností v ČR. Jeho plnou verzi v PDF si můžete stáhnout zde.