Hlavní navigace

Business process management jako součást ERP

15. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © pixel_dreams - Fotolia.com
Klíčovým prvkem podnikového informačního systému je ERP systém. Jak se ERP systémy neustále vyvíjejí, zahrnují v sobě i funkcionalitu dříve samostatných specializovaných software řešení.
Vladimír Karpecki 15. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Jako příklad můžeme uvést řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podporu rozhodování (BI) nebo třeba pokročilé plánování (APS), správu dokumentů (DMS) a řízení pracovních toků (work-flow).

Vzhledem k neustále rostoucí dynamice změn a současně rostoucí konkurenci se zvyšují požadavky na účinnost, ale i flexibilitu podnikových procesů. Dnes už neplatí, že ERP systémem podporovaný podnikový proces zůstává nezměněn po delší dobu („ideálně“ do většího upgradu ERP spojeného s reimplementací) – naopak se podnikové procesy často mění. Řízením podnikových procesů se zabývají specializovaná manažerská disciplína BPM (Business Process Management) s českým názvem „řízení podnikových procesů nebo procesní řízení“ a typicky specializované software aplikace BPMS Business Process Management Software nebo někdy také Suite).

Výše zmiňovaný trend rozšiřování funkcionality ERP o další oblasti se v současnosti týká i oblasti BPM. Od nesmělých začátků v podobě tvorby map podnikových procesů a jejich vazby na jednotlivé funkce ERP systému a workflow se dnes začíná v podnikových procesech objevovat i pokročilá funkcionalita zahrnující úplnou analýzu procesů včetně celého pokrytí životního cyklu od vize přes definice, modelování, analýzy, zlepšování podnikových procesů a nástrojů pro měření a monitoring.

Pro urychlení přidání BPM funkcionality do ERP někteří dodavatelé integrují do ERP existující pokročilé BPMS. Příkladem výše uvedeného trendu může být americký dodavatel ERP systémů QAD se svým ERP QAD Enterprise Application, který pro komplexní realizaci BPM funkcí využívá integraci pokročilého BPMS Progress Savvion Suite.

Proč by mělo být BPM součástí ERP? Důvodů pro začlenění BPMS funkcionality do ERP je více.

ERP systém pokrývá největší část podpory podnikových procesů a s výše uvedeným trendem dalšího rozšiřování funkcionality tomu tak patrně zůstane i nadále či spíše se jeho podíl ještě zvýší. Propojení externího BPM pak vždy znamená nějaký způsob integrace s ERP systémem. Nebylo by tedy snadnější, kdyby BPMS byl přímo integrován do ERP?

V menších nebo i některých středních podnicích je ERP rozhodující nebo i praktický jediný podnikový ASW. Tyto společnosti často nemají ani vlastní IT pracovníky, ale technologickou IT podporu zajišťují externí dodavatelé (kteří často nevědí téměř nic o podnikových procesech v daném podniku) ve spolupráci s vlastními pracovníky, pro které je zase IT pouze doplňkovou činností.

Tyto firmy nemají ani lidské, ani finanční zdroje pro rozsáhlé integrační projekty typické pro specializované „integrační“ BPMS. Obdobné je to i v případě „dokumentových“ BPMS. Pokud má být BPMS využíván v těchto podnicích, musí být jeho použití velmi jednoduché, tj. měl by být integrovaný do ERP systému.

Domnívám se, že stejně jako to bylo v minulosti s dalšími funkčními oblastmi, i podpora BPM se časem stane další z funkcionalit pokrytých ERP systémy. Otázkou jen je, kdy a případně v jakém rozsahu to bude.

Dá se předpokládat, že BPM se stane jedním z populárních pojmů a příslušnou funkcionalitu budou v krátké době deklarovat prakticky všichni dodavatelé ERP systémů. Otázkou je, jaká bude skutečná úroveň podpory BPM v některých systémech. V počátečním období může být jedním z vodítek pro výběr skutečnost, že je tato funkcionalita založená na využití některého z renomovaných specializovaných BPMS. Později pak bude potřebná funkcionalita dostupná i jako nativní součást ERP systémů. I když se může jednat pro střední a malé podniky relativně o novou problematiku, potenciál, který BPM přináší, a možnost jeho využití díky podpoře příslušné funkcionality v ERP stojí za to, aby i tyto podniky začaly oblast BPM aktivně zajímat.

Na závěr je vhodné zdůraznit ještě jednu skutečnost. A to že bez ohledu na IT technologie bude stále pro vytváření efektivních procesů v daném podniku potřeba „odvětvové know-how“. Jeho vlastnictví by mělo být jedním z nejdůležitějších rozlišujících faktorů mezi dodavateli, zvláště pro menší a střední podniky.

Autor je senior konzultant, Minerva Česká republika