Hlavní navigace

BI. Business intelligence. Buďte informovaní

3. 12. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © Sergey Khakimullin - Fotolia.com
Business intelligence může být v oblasti IT poněkud matoucím pojmem. Každá společnost a organizace má svůj vlastní náhled na to, co BI je nebo čím by měla být.

Jako součást BI infrastruktury může být zapojena široká škála technologií, ale co je rozhodující pro jednu společnost, nehraje pro další žádnou roli. Na druhou stranu se organizace všech velikostí a oborů potýkají s neustále sílící záplavou informací, aniž je dokážou smysluplně využít. Z této premisy vychází většina diskuzí o business intelligenci a analýze dat. Situace se bude ještě zhoršovat s rychlým nárůstem počtu zařízení a platforem, kterého jsme svědky, a spolu s ním i nepředstavitelným množstvím dat, jež v nadcházejících letech vyprodukují. Mobilní revoluce skončila, přichází éra velkých dat.

Výzkum IDC ukazuje, že v složitých ekonomických obdobích (například globální finanční krize) je BI jednou z mála oblastí IT, která není zasažena zmražováním nebo krácením rozpočtů. Důvod je nabíledni – BI dokáže nabídnout odpovědi na otázky z mnoha klíčových obchodních a ekonomických oblastí. Například růst cash flow, zlepšování schopnosti reakce na vývoj trhu, zvyšování spokojenosti a loajality zákazníka, snižování provozních nákladů a zvyšování produktivity zaměstnanců. Možnost efektivního sledování všech těchto sfér bude nicméně stále složitější kvůli zmiňovanému boomu výpočetních zařízení a dat. Z tohoto důvodu jsou nutné propracovanější, dlouhodobé BI plány, které pomohou udržet společnosti nad vodou i v těžkých časech a zároveň umožní rozvoj a dozrávání jejich BI iniciativ.

graf BI software

BI je nástroj pro manažery. Právě ti jsou hlavními uživateli BI systémů a také těmi, kdo z nich primárně těží. Musí být proto přímo zapojeni do BI procesu – přičemž zdůrazňujeme právě to, že BI je procesem, nikoliv jednorázovým řešením. Je něčím, co mění organizaci a na čem lze stavět. Proto manažeři, kteří jsou primárními beneficienty BI, musí být do projektu zapojeni hned od začátku, zaštiťovat jej a zajišťovat jeho realizaci, aby přinesl praktický užitek. Pokud se nepostarají oni, nikdo jiný to neudělá.

BI nikdy není a nebude jednorázovým a konečným řešením. Jejím účelem je vytvořit prostředí, v němž se společnosti řízené manažery s každým kvartálem, s každým rokem dozvídají stále více o svém provozu a obchodní činnosti, dokážou je lépe pochopit a hledat možnosti zlepšování. BI je proto nutné vidět jako řešení, které se neustále vyvíjí. Pokud implementujete BI technologie a nástroje, pomohou vám pochopit aktuální situaci a můžete se z ní poučit, zefektivnit své procesy a dále BI rozvíjet.

Pokud přistupujete k BI jako ke kouzelné hůlce, jejímž mávnutím vyřešíte problémy své firmy, hluboce se mýlíte. K nejčastějším příčinám neúspěchu BI projektů patří již zmiňovaný nedostatek podpory ze strany managementu a snaha o využití BI jako rychlé léčby akutních potíží, případně naopak snaha co nejrychleji získat co nejvíce. Rčení „mějte velké cíle, začněte skromně“ by mělo být mantrou pro všechny společnosti, malé i velké, znalé BI i do této problematiky nezasvěcené. Na business inteligenci by se mělo vždy nahlížet jako na součást firemní kultury a strategie a nikdy jako na pouhou součást IT. Při svých interních debatách o BI nezapomínejte na obě slova, které ji tvoří. Business znamená být prozíravý a myslet strategicky. Inteligence znamená pamatovat na to, že váš BI systém nikdy nebude chytřejší než jeho uživatelé.

Článek vyšel ve speciálu CIO TOP100 ICT společností v ČR. Jeho plnou verzi v PDF si můžete stáhnout zde.