Hlavní navigace

Báječný svět RFID

17. 8. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Mezi všeobecně známé technologie vhodné pro zlepšení procesů zejména ve výrobních a obchodních společnostech patří bezesporu také technologie RFID.

RFID je nejčastěji využívána v podobě identifikačních značek, tagů, a rozeznáváme tři základní modifikace této technologie. Nejběžnější jsou pasivní čipy, pro jejichž identifikaci a přečtení je nutný aktivní snímač, který vysílá signály do okolí. V případě, že pasivní RFID čip je signálem nalezen, využije ho jako zdroj energie a odešle signál zpět vysílači. Pasivní RFID tagy většinou nalézají využití v podobných oblastech jako čárové kódy, mají tedy již z výroby integrované číslo, žádné další informace. Aktivní čipy obsahují baterii a vysílají samy signál, takže mají nejdelší dosah a lze je snadněji lokalizovat, ale většinou nesou i další informace.Tyto čipy jsou samozřejmě dražší než pasivní, jsou tedy i méně časté a používají se i opakovaně. Kombinací obou těchto typů jsou čipy BAP (Battery Assisted Passive), tedy pasivní čipy s baterií. Ty se chovají stejně jako běžné pasivní, čekají tedy na aktivační signál, po jeho obdržení však mohou díky baterii vysílat signál s větší silou a na větší vzdálenost než běžné pasivní RFID.

Radiofrekvenční identifikace si našla své stálé místo i v prostředí českých firem, tradiční oblasti využití RFID shrnuje Libor Jinda, manažer servisu a služeb ve společnosti Minerva ČR: „Technologie RFID pracuje na různých frekvencích. Nízkofrekvenční technologie je již rutinně nasazována převážně v docházkových, stravovacích a přístupových systémech. Nízkofrekvenční RFID fungují na velmi krátkou vzdálenost, řádově několika centimetrů. RFID v oblasti řízení skladů a evidenci výrobních operací vyžaduje technologie s vyšší frekvencí, umožňující bezkontaktní snímá­ní na větší vzdálenost. Tyto RFID tagy se však stále pohybují ve vyšší cenové hladině, která brání masivnímu používání v praxi tam, kde by byl tag použit pouze jednou, například označování výrobků při expedici. V současné době se RFID technologie využívá převážně tam, kde je možné tagy použít opakovaně – např. v evidenci výroby pomocí Kanban karet v automobilovém i jiném průmyslu.“

Pokračuje ve zdůrazněním výhod plynoucích z použití RFID: „Použití technologie RFID efektivně přispívá k úsporám času a lidských zdrojů v podniku. Například při skladových pohybech nebo při kontrolách kompletnosti zákaznických balení, jako jsou různé sady výrobků umístěné v neprůhledných obalech. Nosnou předností RFID technologie je bezkontaktní snímání tagů, kdy není třeba, aby například skladník při naskladňování zboží musel snímat čárové kódy. Vše se děje automaticky. RFID tag je automaticky aktivován v blízkosti snímače a načte do systému informace – například kam bylo zboží uloženo. RFID tagy disponují s různou kapacitou paměti, od jednoduchých s informací o identifikačním čísle až po možnost zápisu kompletní informace o matriálu či zboží.“

Rostoucí nabídka i zvyšování odbytu RFID podle Libora Jindy povede k poklesu nákladů na RFID: „Domnívám se, že díky poklesu poptávky je možný trend ve snižování cen RFID technologie, tak jak tomu je v případě spotřební elektroniky.“

Marketingová manažerka společnosti Kodys Eva Karlíková zdůrazňuje oblasti, kde není případné se spoléhat na čárové kódy, proto zde dostávají místo RFID: „Při řešení automatické identifikace se nabízí nasadit RFID technologii v podmínkách, kde není vhodný čárový kód. Mimo jiné to může být prostředí lakoven, chemických provozů nebo jiných míst, kde jsou přítomny kapaliny. Dalším využitím jsou prostory či předměty, kde by čtení čárového kódu vadila optická překážka, což při čtení čárového kódu není přípustné.“

Použitelnost RFID čipů ještě zvyšuje kombinace s jinými technologiemi, které je chrání proti dalším fyzikálním činitelům, nejen proti kapalinám: „V průmyslu je hojně využívána možnost zapouzdření tagů do nejrůznějších odolných obalů, takže je tag možné použít v prostředí, kde jsou označované předměty vystaveny vysokým teplotám, působení chemikálií nebo gama záření.“

Výhodou RFID však nejsou jen rozdílné fyzikální charakteristiky proti zblízka čteným čárovým kódům. „RFID má ale navíc vlastnosti, které čárový kód neposkytuje. Je to například možnost čtení několika RFID tagů najednou,“ říká Eva Karlíková a dodává: „Značné možnosti skýtá je i vysoká kapacita paměti tagu nebo možnost přepisovat informace na tagu (v případě použití writable tagů).“

Navzdory tradičním představám nemusí být využití RFID omezeno jen na výrobu a obchod, naopak doba ekonomického poklesu přeje inovativnímu přístupu a nalézání nových možností pro technologie.

Mezi na první pohled poměrně neobvyklá místa pro nasazení RFID jsou na­příklad sportovní závody. Společnost Sport-Challenge používá RFID systém společnosti Alien Technology pro jednoznačnou identifikaci a kontrolu účastníků závodů horských kol. Měření časů a zápis do databáze tak probíhá zcela automaticky dle kritérií a zadání pořadatele závodu bez nutnosti manuálního vkládání dat.

Řadě čtenářů CIO Business Worldu bude ale bude bližší využití RFID ve správě výpočetní techniky pro označování IT komponent. Společnost IBM již několik let pracuje na aplikaci zvané příznačně Service Asset, jejímž smyslem je ulehčit sledování pohybu a manipulace s hardwarem, a to jak s tím kritickým, například v datových centrech, tak i s tím „běžným“, tedy se stolními počítači, monitory, tiskárnami a nakonec třeba i s podnikovým nábytkem. RFID identifikační data pak Service Asset integruje se softwarem třetích stran, například Microsoftu, CA či IBM Tivoli. Tyto lze dále obohatit i o takové detaily, jako jsou údaje o konkrétním softwaru instalovaném na disku, který procesor je instalován na serveru i verze operačního systému.

Přesné údaje o umístění počítačů a souvisejícího majetku jsou nutné pro hladký chod společnosti, protože jestliže v malém podniku ještě může administrátor běhat po firmě s blokem a lepit na počítače štítky, ve velké organizaci si něco takového CIO dovolit nemůže. Přesná inventarizace datových médií a přístupu k datům je navíc vyžadována mnoha zákonnými předpisy.

Použití RFID při monitorování IT techniky není samozřejmostí a ještě před pár lety by to ani nebylo možné. Tento pokrok umožnily tři vývojové inovace RFID. Zaprvé jde o miniaturizaci, RFID tagy mohou být mnohem menší než kdysi (zapomeňte na velké papírové čtverce přilepené na zboží), dokonce tak malé, že je lze využívat v medicíně při identifikaci nástrojů a materiálu. Zadruhé mohou RFID tagy vysílat i v prostředí s velkou přítomností kovových předmětů – dříve kovové přístroje rádiový signál při odrazu příliš zkreslovaly, než aby mohl být efektivně využitelný pro RFID. A zatřetí nové tagy mohou zachycovat, zesilovat a odrážet signál až na vzdálenost 30 metrů od vysílače/čtečky.

V praxi to znamená, že RFID tagy jsou dostatečně malé a výkonné, aby mohly být vloženy do serverových racků, aniž by tyto musely být pro čtení čipů vysouvány. Takto označeny mohou být dokonce i jednotlivé pevné disky.

Zmínili jsme možnost využití RFID v medicíně. Nejedná se jen o čistě hypotetickou situaci, jedním z již otestovaných aplikací jsou chirurgické zákroky a ochrana před zapomenutím předmětu v těle operovaného. Na první pohled to může vypadat úsměvně, ale například studie New England Journal of Medicine z roku 2003 ukázala, že takové chyby se stávají v 1 z 1 000 až 1 500 operací zahrnujících chirurgické otevření břicha.

top100

Málokdy má pacient to „štěstí“, že mu chirurg v břichu nedopatřením nechá zlaté hodinky, nejčastěji „zapomínaným“ předmětem jsou obyčejné tampóny složené z lékařské gázy. Netřeba asi zdůrazňovat, že takovýto cizí objekt uvnitř těla může způsobit vážné komplikace, nejčastěji jde o život ohrožující infekce.

Pomoci zabránit takovým chybám má RFID systém označování chirurgických tampónů společnosti Medline Industries. Do tampónu je instalován miniaturní RFID čip a po operaci se místo zákroku ověří čtečkou v podobě malé hůlky. Cena operace hrudníku se aplikací této technologie zvedne odhadem o několik set korun, nicméně to je zanedbatelná částka v porovnání s nutností případně znovu pacienta „otevřít“ i ve srovnání s léčbou zdravotních komplikací. Samozřejmě že čipy dost malé pro integraci do tampónu jsou vhodné i pro označování chirurgických nástrojů.

Autor článku